Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014

Σχετικά με τις κινητοποιήσεις και τις απεργίες που προκηρύσσει η ΑΔΕΔΥ

Στη γενική συνέλευση της που πραγματοποίησε η ΕΛΜΕ Ξάνθης στις 22/9/2014, παραμονή προκηρυγμένης από την ΑΔΕΔΥ απεργίας,  συζητήθηκε το θέμα των απεργιών που προκηρύσσει η ΑΔΕΔΥ, οι λόγοι δυσπιστίας των Δ.Υ. και κυρίως των εκπαιδευτικών απέναντί τους και τρόποι  αντιμετώπισης.
Η ΓΣ:
v Τα κοινά προβλήματά μας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από κοινού. Η αλληλεγγύη και η συλλογικότητα είναι το μόνο όπλο των εργαζόμενων απέναντι στις πολιτικές των κυβερνήσεων της μονομερούς λιτότητας. Αυτή η αλληλεγγύη, δεν υπήρξε εκ μέρους της ΑΔΕΔΥ, σε σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις αγώνων των εκπαιδευτικών.
v Θεωρεί ότι οι απεργίες πρέπει να έχουν προγραμματισμό, προοπτική και στόχευση. Εξαιρετικά σοβαρά θέματα, όπως αυτό της, στην ουσία, κατάργηση του δικαιώματος των απεργιών, απαιτούν εξαιρετικά στοχευμένο χειρισμό που δεν έγινε αντιληπτός από τη ΓΣ.
v Ζητά προσεκτικότερο προγραμματισμό των απεργιών ώστε να δίνεται αρκετός χρόνος για την προπαγάνδισή τους και έντονη δημοσιοποίηση τους εκ μέρους της ΑΔΕΔΥ. Επίσης πρέπει να λαμβάνεται πάντα υπόψη η διαφορετικότητα στη δυνατότητα και την ετοιμότητα κινητοποίησης στις επαρχίες σχετικά με την Αθήνα και τις άλλες μεγαλύτερες πόλεις.

v Επισημάνει ότι η δυνατότητα, η δυναμικότητα και η ετοιμότητα κινητοποίησης στις επαρχίες, σχετικά με την Αθήνα (και ίσως τις άλλες μεγάλες πόλεις) είναι διαφορετική και αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη λήψη όλων των αποφάσεων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου