Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021

ΟΛΜΕ: To ανάλγητο πρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας για τους εκπαιδευτικούς ευπαθών ομάδων!

Σχεδόν δύο μήνες μετά το άνοιγμα των σχολείων, το Υπουργείο Παιδείας φαίνεται ότι δεν έχει διδαχτεί τίποτα από τα τελευταία δύο χρόνια πανδημίας και κλειστών σχολείων με αποτέλεσμα το μοναδικό όπλο για την ασφαλή επαναλειτουργία τους,να παραμένει το εμβόλιο και η περίφημη «ατομική ευθύνη» της εκπαιδευτικής κοινότητας. Οι προτάσεις της ΟΛΜΕ, όπως η αραίωση των πολυπληθών σχολικών τμημάτων, η διενέργεια αξιόπιστων τεστ στα σχολεία με ευθύνη του ΕΟΔΥ, η βελτίωση των συνθηκών υγιεινής στα σχολεία, αλλά και το αίτημά μας για ανάκληση της ρύθμισης του 50%+1 νοσούντων μαθητών προκειμένου να κλείσει ένα τμήμα, παραμένουν κενό γράμμα για την Υπουργό Παιδείας.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα η αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών ευπαθών ομάδων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με την παντελή έλλειψη μέτρων για την προστασία της υγείας τους, δείχνει το ανάλγητο πρόσωπο της Κυβέρνησης και ιδιαίτερα του Υπουργείου Παιδείας! Το οξύμωρο μάλιστα είναι ότι ενώ έχουν ληφθεί μέτρα για τους λοιπούς/ες δημόσιους υπαλλήλους και για τους μαθητές/τριες με υποκείμενα νοσήματα για τους/τις εκπαιδευτικούς που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες υπάρχει πλήρης αδιαφορία!

ΟΛΜΕ: Σχετικά με την παραμονή νεοδιόριστων στη θέση τοποθέτησής τους για δύο χρόνια

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση με αριθμ. 93395/Ε1/28-7-2021, η οποία βασίζεται στην παρ.5 του άρθρου 62 του ν.4589/19: «Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) και υποχρεούνται να παραμείνουν στη θέση τοποθέτησής τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177).».

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ έχει επανειλημμένως επισημάνει ότι η υποχρεωτική παραμονή των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για 2 χρόνια στην θέση τοποθέτησής τους δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους εκπαιδευτικούς αυτούς, χωρίς να προσφέρει τίποτα απολύτως στη δημόσια εκπαίδευση.

Με δεδομένο ότι μεγάλο μέρος των σχολικών μονάδων ολόκληρης της ελληνικής επικράτειας έχουν διαθέσιμα οργανικά κενά για τις περισσότερες ειδικότητες, επαναφέρουμε το αίτημα της Ομοσπονδίας για μείωση του χρόνου υποχρεωτικής παραμονής στην θέση τοποθέτησης από δύο (2) σχολικά έτη σε ένα (1), όπως ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια. Ως εκ τούτου, απαιτούμε να τους δοθεί το δικαίωμα να αιτηθούν μετάθεση την τρέχουσα σχολική χρονιά.

ΟΛΜΕ: Για την τραγική απώλεια της Φώφης Γεννηματά

Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την τραγική απώλεια της Φώφης Γεννηματά.
Ο θάνατος της Προέδρου του ΚΙΝΑΛ, στερεί τον τόπο από μία πολιτική παρουσία που την χαρακτήριζε η ανθρωπιά, η αξιοπρέπεια, η διάθεση προσφοράς. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της.

Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021

Πρακτικά ΔΣ Δευτέρας 25/10

- Το ΔΣ της ΕΛΜΕ απασχόλησε έντονα η αδυναμία του ΔΣ της ΟΛΜΕ να καταλήξει σε κοινή απόφαση για το πως θα συνεχιστεί ο αγώνας ενάντια στο νόμο για την αξιολόγηση σχολικής μονάδας παρ όλη την εκφρασμένη συμφωνία του κλάδου και όλων των παρατάξεων τόσο ενάντια στο νόμο όσο και στους χειρισμούς της κυβέρνησης.
Το ΔΣ της ΕΛΜΕ αποφάσισε να περιμένει και τη συνεδρίαση της Τρίτης 26/10 και στη συνέχεια, αν δεν παρθεί πάλι απόφαση, να προχωρήσει τοπικά σε ενέργειες εκ των έσω ακύρωσης του νόμου για την αξιολόγηση όπως είναι η κατάθεση κοινών κειμένων. Αυτή ήταν εξάλλου η σχεδόν ομόφωνη απόφαση της τελευταίας ΓΣ. Οι ενέργειες αυτές θα δρουν συμπληρωματικά και ενισχυτικά σε αποφάσεις που πιθανόν να παρθούν αργότερα από το ΔΣ της ΟΛΜΕ ή από Γενική Συνέλευση προέδρων.

- Στο μεταξύ θα σταλεί από το ΔΣ της ΕΛΜΕ ενημέρωση σχετικά με τις ειδικές συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων.

- Στα πλαίσια της αντίδρασης στο νόμο το ΔΣ της ΕΛΜΕ θα συναντηθεί με το ΔΣ του Διδασκαλικού Συλλόγου για να αποφασιστούν κοινές κινήσεις.

- Το ΔΣ απασχόλησε η συγχώνευση τμημάτων στο Γυμνάσιο Σμίνθης. Μέλη του ΔΣ επισκέφτηκαν το σχολείο και ενημερώθηκαν για την ανάγκη, για παιδαγωγικούς λόγους αλλά και για πρακτικούς λόγους, ύπαρξης μικρών τμημάτων για τα οποία έχουν εξάλλου έγκριση. Επίσης επισημάνθηκε από το σχολείο και πρόβλημα με τα δρομολόγια των ΚΤΕΛ. Το ΔΣ της ΕΛΜΕ θα συναντηθεί με τον Δ/ντη Β/θμιας και τον αντιπεριφερειάρχη.

- Συζητήθηκαν επίσης ιδιαίτερα θέματα που απασχολούν συναδέλφισσες και συναδέλφους.

Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021

Σχετικά με τις ειδικές συνεδριάσεις Συλλόγων Διδασκόντων

Η παρ.1 του άρθρ.33 του νόμου 4692/2020 αναφέρει: «Κατά την έναρξη του σχολικού έτους και το αργότερο έως τις 10 Οκτωβρίου κάθε έτους, ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας συγκαλεί σε ειδική συνεδρίαση τον σύλλογο διδασκόντων για να προβεί σε προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου και σχεδιασμό συλλογικών δράσεων και ερευνητικών διαδικασιών, καθώς και καθορισμό του τρόπου υλοποίησής τους για το τρέχον σχολικό έτος».
· Το άρθρο 4 της ΥΑ 108906/ΓΔ/7-9-2021(ΦΕΚ 4189Α/10-9-21) αναφέρει: «Στην αρχή του σχολικού έτους και, σε κάθε περίπτωση έως την 10η Οκτωβρίου, συγκαλείται, με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας, ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για τον ετήσιο Συλλογικό Προγραμματισμό του έργου της σχολικής μονάδας». 

· Το άρθρο 97 του νόμου 4823/2021 αναφέρει: «Εφόσον, κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου σχολικού έτους ο σύλλογος διδασκόντων δεν συγκληθεί ή δεν συνεδριάσει ή για οποιονδήποτε λόγο δεν προβεί εν γένει στις ενέργειες της αρμοδιότητάς του, όπως αυτές καθορίζονται στα άρθρα 47 και 47Α του ν. 4547/2018 (Α’ 102), αμέσως μετά την παρέλευση δεκαημέρου από τη λήξη των προθεσμιών που ορίζονται στα άρθρα αυτά και χωρίς υπαίτια βραδύτητα, στην περίπτωση που δεν προβλέπονται προθεσμίες, ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας προβαίνει, όσον αφορά στο σχολικό αυτό έτος, σε όσες από τις ενέργειες της αρμοδιότητας του συλλόγου διδασκόντων εξακολουθούν να παραλείπονται από τον σύλλογο, με τη συνεργασία του Συμβούλου Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, εφαρμόζοντας κατά τα λοιπά αναλόγως τα ως άνω άρθρα» και επίσης «Εφόσον οι ομάδες δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης δεν καθορίσουν τις παραμέτρους της παρ. 4 του άρθρου 47 του ν. 4547/2018 ή δεν θέσουν συγκεκριμένους στόχους ή δεν προγραμματίσουν αντίστοιχες δράσεις και εν γένει δεν λάβουν όλες τις αποφάσεις της παρ. 5 του άρθρου 47, στις ενέργειες αυτές προβαίνει αμελλητί ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας, με τη συνεργασία του Συμβούλου Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, εφαρμόζοντας κατά τα λοιπά τις σχετικές διατάξεις. Οι αποφάσεις του είναι υποχρεωτικές για τους εκπαιδευτικούς που ορίζει να συμμετέχουν στις εν λόγω ομάδες».
· Το έγγραφο με ΑΡ.ΠΡΩΤ. 4120/21-10-2021 του Γ.Γ. Υπ. Παιδείας αναφέρει: «…Παρακαλούνται οι Διευθυντές/τριες, Προϊστάμενοι/νες των Σχολικών Μονάδων να μεριμνήσουν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, σύμφωνα με το πλαίσιο, τους άξονες και τα βήματα που θέτει ο Νόμος και η Υπουργική Απόφαση, και να ενημερώσουν σχετικά όλους τους εκπαιδευτικούς της σχολικής τους μονάδας». 

Επομένως, οι διευθύντριες και οι διευθυντές δε νομιμοποιούνται να συγκαλέσουν πλέον ειδικές συνεδριάσεις.

Σχετικά με την ανεπάρκεια των υγειονομικών μέτρων

Από την αρχή της σχολικής χρονιάς η ΕΛΜΕ Ξάνθης είχε επισημάνει την ανεπάρκεια των υγειονομικών μέτρων με τα οποία άνοιξαν φέτος τα σχολεία.
Αντί της αποτελεσματικής υγειονομικής θωράκισης όπως μικρότερα τμήματα, συσκευές καθαρισμού αέρα και δωρεάν πρόσβαση σε τεστ, είδαμε προσπάθεια μετακύλισης στην ατομική ευθύνη.
Επιπλέον, το υπουργείο παιδείας, από την Παρασκευή 15/10, πάνω από μήνα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, πιέζει τις διευθύνσεις Β/θμιας να συγχωνεύσουν τμήματα αντί να διορίσει εκπαιδευτικούς για να καλύψει τα 6000 που υπάρχουν.
Αυτές τις μέρες τα κρούσματα στην περιοχή μας αυξάνονται συνεχώς. Σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, εάν στο τμήμα βρεθεί κρούσμα, τα παιδιά του τμήματος πηγαινοέρχονται στην καθορισμένη δομή για τα rapid test. Δημιουργείται έτσι συνωστισμός και αυξάνεται ο κίνδυνος μετάδοσης. Παράλληλα, δημιουργείται στα σχολεία μεγάλη αναστάτωση με τα παιδιά να πηγαινοέρχονται στα κέντρα ελέγχου, χωρίς να προβλέπεται, συνοδεία εκπαιδευτικού. Να προσθέσουμε εδώ και τις ώρες των μαθημάτων που χάνονται.
Για τους λόγους αυτούς και για την προστασία της δημόσιας υγείας, καλούμε την πολιτεία να μεριμνήσει ώστε να διενεργούνται rapid τεστ στις σχολικές μονάδες από ειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό ώστε να γίνεται αξιόπιστα ανίχνευση κρουσμάτων μεταξύ των παιδιών και των συναδελφισσών/ων. Μέχρι να γίνει αυτό εφικτό ζητάμε να γίνουν και άλλα κέντρα διάγνωσης.
Επανερχόμαστε, με την ευκαιρία, να ξαναδηλώσουμε ότι η ΕΛΜΕ Ξάνθης τέθηκε από την αρχή υπέρ των εμβολίων αλλά κατά της υποχρεωτικότητας είτε άμεσης είτε έμμεσης και ότι δεν είναι δυνατόν οι εργαζόμενες/οι να επωμίζονται το κόστος των τεστ που απαιτούνται και αφορούν στη δημόσια υγεία.
Καλούμε την ηγεσία του υπουργείου παιδείας με αίσθημα ευθύνης να λάβει όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα που θέτει, εδώ και δύο χρόνια, η εκπαιδευτική κοινότητα όπως μικρότερα τμήματα, δωρεάν πρόσβαση στα rapid test, προμήθεια συσκευών καθαρισμού αέρα και ειδική μέριμνα και προστασία για κάποιες, ιδιαίτερα ευάλωτες κατηγορίες, συναδελφισσών/ων και μαθητριών/ών.

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021

Παρελάσεις εν μέσω πανδημίας

Από γυμνάστριες και γυμναστές που υπηρετούν στα σχολεία της Ξάνθης πήραμε την παρακάτω επιστολή προς συλλογή υπογραφών:
-----
Με το παρόν κείμενο εκφράζουμε την ανησυχία μας σχετικά με την απόφαση να διεξαχθούν κανονικά οι μαθητικές παρελάσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, τη στιγμή που τα ποσοστά των κρουσμάτων και των θανάτων της πανδημίας δυστυχώς είναι σταθερά σε υψηλά επίπεδα.
Με αυτή την απόφαση όλα τα πρωτόκολλα προστασίας που εφαρμόζονται στις σχολικές μονάδες από την αρχή του σχολικού έτους καταστρατηγούνται. Οι καθηγητές ΠΕ11 και οι μαθητές/τριες που συμμετέχουν, εκτίθενται στο κίνδυνο μετάδοσης και διασποράς του ιού.
Ο συνωστισμός με μαθητές/τριες από άλλα τμήματα, τάξεις, άλλες σχολικές μονάδες της πόλης και η πορεία σε απόσταση αναπνοής από τους θεατές καταργούν τις συνθήκες ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών. Μία πρόταση που έχει κατατεθεί από μερίδα συναδέλφων είναι να παρελάσουν μόνο οι σημαίες από τα σχολεία.
Ζητούμε τη συνδρομή σας ώστε να προστατευθεί η υγεία όλων μας.

Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021

Ενημέρωση σχετικά με τη ΓΣ προέδρων των ΕΛΜΕ και αποφάσεις

Επειδή δεν υπήρξε κεντρική εισήγηση από το ΔΣ της ΟΛΜΕ, οι προτάσεις με τις οποίες ήρθαν στη ΓΣ προέδρων των ΕΛΜΕ οι αντιπρόσωποι των ΕΛΜΕ ήταν πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Όλες οι ΕΛΜΕ είχαν απόφαση για συνέχιση του αγώνα αλλά ο τρόπος αυτής της συνέχισης ήταν πολύ διαφορετικός. (Δείτε την απόφαση της ΓΣ Ξάνθης εδώ) Η πλειοψηφία των ΕΛΜΕ ζήτησε συνέχιση της απεργίας ή επαναπροκήρυξη. Οι προτάσεις είχαν μεταξύ τους μικρές ή μεγάλες διαφορές και επαναδιατυπώθηκαν πολλές φορές. Να επισημάνουμε εδώ ότι στη συνέλευση προέδρων οι αντιπρόσωποι των ΕΛΜΕ οφείλουν να ψηφίσουν την πρόταση που έφεραν από τις γενικές τους συνελεύσεις ή κάποια που να είναι στο « πνεύμα» της απόφασης και ανάλογη με τα όρια που έθεσε η συνέλευση.
Η πρόταση που τελικά πλειοψήφησε και τέθηκε σε ψηφοφορία ήταν να εξουσιοδοτηθεί το ΔΣ της ΟΛΜΕ να επαναπροκηρύξει την απεργία αποχή με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Η πρόταση ήταν έτσι διατυπωμένη που έδινε την ευχέρεια στο ΔΣ της ΟΛΜΕ να την επαναπροκηρύξει με τον προσφορότερο δυνατό τρόπο: ούτε να νομιμοποιεί το νόμο Χατζηδάκη, ούτε να βάζει σε περιπέτειες τον κλάδο. Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Ξάνθης ήταν σε συνεχή επικοινωνία με την εκπρόσωπό του στη συνέλευση (Λουκοπούλου). Αποφασίσαμε, στα πλαίσια της απόφασης της συνέλευσης για συνέχιση του αγώνα με όλα τα μέσα συμπεριλαμβανομένων και «όλων των νομικών εργαλείων που υπάρχουν στη διάθεσή μας», να υπερψηφίσουμε την πρόταση.
Η πρόταση ψηφίστηκε από το 54% των εκπροσώπων και δεν πέρασε γιατί καταστατικά χρειάζονται τα 2/3 για να εγκριθούν οι απεργίες.
Το ΔΣ της ΟΛΜΕ θα συνεδριάσει αύριο Τρίτη και θα εξεταστούν όλες οι εναλλακτικές μορφές συνέχισης του αγώνα που προτάθηκαν συμπεριλαμβανομένων και: της εκ των έσω αποδόμησης του νόμου και των στάσεων εργασίας.

Οι αποφάσεις στις οποίες κατέληξε η Γενική Συνέλευση των προέδρων των ΕΛΜΕ είναι:
- Η τηλεκπαίδευση να διενεργείται αποκλειστικά από τον χώρο των σχολείων με εξοπλισμό που θα παράσχει η υπηρεσία. Καλούνται όλες και όλοι οι εκπαιδευτικοί κάθε φορά που απαιτείται να παράσχουν υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης να παρουσιάζονται στο σχολείο τους και να απαιτούν τον απαραίτητο χώρο, εξοπλισμό και σύνδεση από την υπηρεσία.

- Πραγματοποίηση παραστάσεων διαμαρτυρίας στις ΔΔΕ ενάντια στην αντιπαιδαγωγική και επικίνδυνη σε καιρό πανδημίας σύμπτυξη των τμημάτων.
Με τη λήξη της απεργίας αποχής ακυρώνονται αυτόματα οι δηλώσεις που είχαν κατατεθεί στο πρωτόκολλο του σχολείου. Δεν απαιτείται η απόσυρση της παλιάς δήλωσης ούτε η κατάθεση νέας.

ΟΛΜΕ: Ενημερωτικό για τις αποφάσεις και τις διαδικασίες της ΓΣ των Προέδρων 16.10.21

Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Συνέλευση των Προέδρων της 16ης Οκτωβρίου 2021 κατέληξε στις τρεις παρακάτω αποφάσεις: 

Απόφαση 1η

Η ΓΣ των Προέδρων αποφάσισε να σταματήσει η απεργία αποχή και να συνεχιστεί ο αγώνας κατά της αξιολόγησης με άλλους τρόπους, καθώς καμία από τις προτάσεις για επαναπροκήρυξη της απεργίας αποχής δεν έλαβε την απαραίτητη πλειοψηφία (διευκρινίσεις για την απόφαση αυτή δίνονται παρακάτω)

Απόφαση 2η

Η ΓΣ των Προέδρων αποφάσισε η τηλεκπαίδευση να διενεργείται αποκλειστικά από τον χώρο των σχολείων με εξοπλισμό που θα παράσχει η υπηρεσία. Καλούμε όλους και όλες τις εκπαιδευτικούς κάθε φορά που απαιτείται από αυτούς/ες να παράσχουν υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης να παρουσιάζονται στο σχολείο τους και να απαιτούν τον απαραίτητο χώρο, εξοπλισμό και σύνδεση από την υπηρεσία.

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ υπενθυμίζει ότι καθόλη την περίοδο της πανδημίας το ΥΠΑΙΘ δεν παρείχε τον απαραίτητο εξοπλισμό σε σχολεία εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα αφενός καθηγητές/τριες και μαθητές/τριες να αγοράζουν με δικά τους έξοδα τον εξοπλισμό που χρειάζονταν και να χρεώνονται με πανάκριβες συνδέσεις στο διαδίκτυο  και αφετέρου χιλιάδες μαθητές/τριες να αποκλείονται από την τηλεκπαίδευση.

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ ενημερώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο του ν.4807/21 που ορίζει το θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας: «1. Η υπηρεσία του φορέα που είναι αρμόδια για την παροχή εξοπλισμού και την πληροφοριακή υποστήριξη, προμηθεύει τον υπάλληλο με τον απαραίτητο και κατάλληλο για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του μέσω τηλεργασίας, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και τεχνολογική συσκευή (εφεξής «Σταθμός Τηλεργασίας») και παρέχει υποστήριξη για την εγκατάστασή του, εφόσον τούτο είναι επιθυμητό από τον υπάλληλο…»

Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021

Γενική Συνέλευση προέδρων των ΕΛΜΕ

Η πλειοψηφία των ΕΛΜΕ ζήτησε συνέχιση της απεργίας ή επαναπροκύρηξη. Οι προτάσεις είχαν μεταξύ τους μικρές ή μεγάλες διαφορές και επαναδιατυπώθηκαν πολλές φορές.

Η πρόταση που τελικά πλειοψήφησε και τέθηκε σε ψηφοφορία ήταν να εξουσιοδοτηθεί το ΔΣ της ΟΛΜΕ να επαναπροκηρύξει την απεργία αποχή με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Ξάνθης ήταν σε συνεχή επικοινωνία με την εκπρόσωπό του στη συνέλευση (Λουκοπούλου). Αποφασίσαμε, στα πλαίσια της απόφασης της συνέλευσης για συνέχιση του αγώνα και με "χρήση όλων των νομικών εργαλείων που υπάρχουν στη διάθεσή μας" να υπερψηφίσουμε την πρόταση. 

Η πρόταση ψηφίστηκε από το 54% των εκπροσώπων και δεν πέρασε γιατί καταστατικά χρειάζονται τα 2/3 για να εγκριθούν οι απεργίες.

Οι ψηφοφορίες για τις υπόλοιπες δράσεις συνεχίζονται.

Αποφάσεις έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 14/10

Στη συνέλευση της Πέμπτης 16/10, παρά τη μεγάλη κακοκαιρία, συμμετείχαν πάνω από 60 άτομα γεγονός που δε συνιστά την απαιτούμενη απαρτία ωστόσο ομόφωνα το ΔΣ της ΕΛΜΕ αποφάσισε να σεβαστεί την απόφαση αυτής της συγκέντρωσης και οι αποφάσεις της να μεταφερθούν στη Συνέλευση των Προέδρων.
Στη συνέλευση αναλύθηκαν διεξοδικά τα νέα δεδομένα και διαπιστώθηκε η αποφασιστικότητα του κλάδου να αντιστρατευθεί τις κινήσεις του υπουργείου στη διάλυση της Δημόσιας εκπαίδευσης.

Οι προτάσεις που τέθηκαν σε ψηφοφορία ήταν:
- συνέχιση της απεργίας αποχής (πρόταση ΠΑΜΕ/Παρεμβάσεων στο ΔΣ της ΟΛΜΕ)
- διακοπή της απεργίας αποχής (πρόταση ΔΑΚΕ)
- συνέχιση του αγώνα με όποιον πρόσφορο τρόπο αποφασιστεί. Δηλαδή: 24ωρες απεργίες, εκ των έσω ακύρωση του νόμου για την αξιολόγηση, συλλαλητήρια, ενημέρωση πολιτών, συνεντεύξεις τύπου, χρήση όλων των νομικών εργαλείων που υπάρχουν στη διάθεσή μας κλπ (πρόταση ΣΑΚΕ)

Η τελευταία πρόταση υπερψηφίστηκε σχεδόν ομόφωνα.

Πρακτικά ΔΣ 6/10

- Ενημέρωση σχετικά με τη συνέλευση προέδρων
- Αίτημα, εκ νέου, από ΣΑΚΕ για παραίτηση της προέδρου της ΕΛΜΕ από το ΠΥΣΔΕ. Αφορμή για το νέο αίτημα είναι η άρνηση της συνέλευσης προέδρων να δεχθεί τη συμμετοχή στις διαδικασίες της συναδελφισσών και συναδέλφων που συμμετέχουν σε υπηρεσιακά συμβούλια.
- Να ζητηθούν τα πρακτικά του ΠΥΣΔΕ για περιπτώσεις αμφιλεγόμενων τοποθετήσεων
- Ανακοίνωση, για μια ακόμη φορά, για τη διενέργεια ασφαλών, δωρεάν rapid τεστ στις σχολικές μονάδες για μαθήτριες/ές και εκπαιδευτικούς ώστε να μη δημιουργείται συνωστισμός έξω από το ΙΚΑ

Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021

Έκτακτη Γενική Συνέλευση Πέμπτη 14/10

 Εν όψει των εξελίξεων που ακολουθούν την απόφαση του εφετείου θα γίνει συνέλευση προέδρων των ΕΛΜΕ το Σάββατο 16/10 ώστε να συζητηθούν τα βήματα που θα ακολουθήσει ο κλάδος από εδώ και πέρα.

Η Γενική Συνέλευση της Ξάνθης θα γίνει αύριο Πέμπτη 14/10, στο 7ο Γυμνάσιο, στις 7μμ. Η παρουσία όλων μας είναι απολύτως απαραίτητη.

ΟΛΜΕ: Απόφαση Εφετείου και Γενικές Συνελεύσεις

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ χαιρετίζει τη μαζική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία αποχή από την αξιολόγηση, στην 24ωρη απεργία της Δευτέρας 11 Οκτώβρη (100.000 απεργοί, περίπου 70%) και στις συγκεντρώσεις που έγιναν σε όλη τη χώρα. Το εκπαιδευτικό κίνημα με τον αγώνα του απέρριψε την αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης. Κατήγγειλε την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης, μέσω των συνεχών δικαστικών προσφυγών του ΥΠΑΙΘ, που αξιοποίησε τον αντεργατικό νόμο «Χατζηδάκη». Όρθωσε το ανάστημά του απέναντι στον εκφοβισμό που εξαπέλυσε το ΥΠΑΙΘ. Γύρισε την πλάτη του στην μεθοδευμένη επιχείρηση παραπληροφόρησης περί δήθεν ποινών πριν τελεσιδικήσει η απόφαση των δικαστηρίων.

Μετά και τη δημοσίευση της τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου σήμερα Τετάρτη 13.10.21 το ΔΣ της ΟΛΜΕ αποφάσισε να καλέσει τις ΕΛΜΕ να πραγματοποιήσουν νέες Γενικές Συνελεύσεις από τις 14 έως τις 15 Οκτωβρίου, προκειμένου ο κλάδος να αποφασίσει τα επόμενα βήματα. Στις 16 Οκτώβρη θα πραγματοποιηθεί ΓΣ των Προέδρων των ΕΛΜΕ.

Σύμφωνα με την απόφαση του Εφετείου:
-δεν έγινε δεκτή η έφεση του ΥΠΑΙΘ που ζητούσε να χαρακτηριστεί η απεργία αποχή και καταχρηστική, εκτός από παράνομη
-έκρινε τελεσίδικα παράνομη την απεργία αποχή
-διατάσσει την απαγόρευση της συνέχισης της απεργίας αποχής και επιδικάζει πρόστιμο 3.000€ για κάθε παραβίαση της απόφασης

Διευκρινίζουμε και πάλι ότι όσοι και όσες έχουν δηλώσει απεργία αποχή μέχρι και σήμερα δεν έχουν καμία απολύτως ποινή, καθώς μέχρι και την επίσημη επίδοση της απόφασης από δικαστικό επιμελητή στο ΔΣ της ΟΛΜΕ η απεργία αποχή θεωρείται νόμιμη.

Με δεδομένο ότι αυτές τις μέρες πραγματοποιούνται οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, καλούμε τους διευθυντές και τις διευθύντριες των σχολικών μονάδων να μην συγκαλέσουν συνεδριάσεις των συλλόγων και να μην προχωρήσουν στην εφαρμογή του άρθρου 97 του 4823/21 αυτήν την εβδομάδα και να περιμένουν τις αποφάσεις του κλάδου.

Καλούμε όλες και όλους να συμμετέχουν μαζικά στις Γενικές Συνελεύσεις.

Σχετικά με την απεργία αποχή

Μέχρι αυτή τη στιγμή (Τετάρτη 13/10) δεν υπάρχει απόφαση του Εφετείου ενάντια στην απεργία αποχή.
Μέχρι την δημοσίευση αυτής της απόφασης η απεργία αποχή είναι ΑΠΟΛΥΤΑ νόμιμη και καμία κύρωση (ούτε αναδρομική) δεν μπορεί να γίνει εις βάρος των απεργών.

Μόλις έχουμε νεότερα θα ενημερώσουμε ΑΜΕΣΑ.

Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021

Μήνυμα ΟΛΜΕ για την 24ωρη πανεκπαιδευτική απεργία

 Νέα εξώδικα του ΥΠΑΙΘ ενάντια στις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες και την ΑΔΕΔΥ

 Όλοι και όλες συμμετέχουμε στην 24ωρη πανεκπαιδευτική απεργία τη Δευτέρα 11/10/21

 Η συμμετοχή μας στην 24ωρη απεργία είναι θέμα τιμής και αξιοπρέπειας για τον κλάδο μας στον αγώνα για την υπεράσπιση της Δημόσιας εκπαίδευσης

 

Μία ακόμα κλήτευση επιδόθηκε στο ΔΣ της ΟΛΜΕ στις 7 Οκτωβρίου 2021 από το ΥΠΑΙΘ, το οποίο άσκησε έφεση στην πρωτόδικη απόφαση για την απεργία αποχή. Το Μονομελές Πρωτοδικείο αποφάσισε ότι η απεργία αποχή της ΟΛΜΕ δεν είναι καταχρηστική και δεν διέταξε την απαγόρευση της συνέχισής της κι έτσι το ΥΠΑΙΘ προσφεύγει ενάντια στην απόφαση αυτή.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι για την έφεση της ΟΛΜΕ, που κατατέθηκε στις 4/10/21, ορίστηκε δικάσιμος στις 25 Ιανουαρίου 2022, ενώ για την έφεση του ΥΠΑΙΘ, που κατατέθηκε στις 7/10/21, ορίστηκε δικάσιμος για τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021…!

Επιπλέον, σήμερα, 8/10/21, το ΥΠΑΙΘ έσυρε στα δικαστήρια και την ΑΔΕΔΥ, η οποία είχε προκηρύξει απεργία αποχή, στηρίζοντας τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες. Για άλλη μία φορά με διαδικασίες fast track που παραβιάζουν τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας η κυβέρνηση προσπαθεί να απαγορεύσει το δικαίωμα στην απεργία.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση συνεχίζει την καταστολή και την ωμή βία ενάντια στους/στις εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στις διαδηλώσεις. Μετά την απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ στο συλλαλητήριο της Παρασκευής 1/10/21, υπήρξε νέα καταστολή με χρήση χημικών και βίας και στο συλλαλητήριο της Τετάρτης 6/10/21.

Είναι προφανές ότι η μαζική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στον αγώνα για την υπεράσπιση της δημόσιας παιδείας έχει τρομοκρατήσει κυβέρνηση και ΥΠΑΙΘ, που μέσα στον πανικό τους εκδηλώνουν τα πιο αυταρχικά και αντιδημοκρατικά ένστικτά τους!

Η απάντηση του εκπαιδευτικού κινήματος είναι μία: ανυποχώρητος αγώνας!

Συνεχίζουμε συμμετέχοντας στην 24ωρη πανεκπαιδευτική απεργία τη Δευτέρα 11/10/21
και στις απεργιακές συγκεντρώσεις ΟΛΜΕ ΔΟΕ

 Δε θα περάσει η τρομοκρατία!

 Η συμμετοχή μας στην 24ωρη απεργία είναι θέμα τιμής και αξιοπρέπειας για τον κλάδο μας στον αγώνα για την υπεράσπιση της Δημόσιας εκπαίδευσης

Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021

Πανεκπαιδευτική Απεργία Δευτέρα 11 του Οκτώβρη

 Το εκπαιδευτικό κίνημα δεν υποτάσσεται 

δεν τρομοκρατείται!

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ 

Δευτέρα 11 του Οκτώβρη

Ενάντια στην αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης!

Ενάντια στον πρωτοφανή αυταρχισμό, την τρομοκρατία και την καταστολή!

Όλες και όλοι στην απεργιακή συγκέντρωση

στην Κεντρική Πλατεία, στις 10:30πμ


Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021

Πανεκπαιδευτική Απεργία ΟΛΜΕ-ΔΟΕ Δευτέρα 11 Οκτώβρη

Χαιρετίζουμε τους/τις χιλιάδες συναδέλφους/ισσες που αντέδρασαν και αντιδρούν στην ολομέτωπη επίθεση που χτυπά το σχολείο και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και των μαθητριών μας. Που δε φοβήθηκαν, δεν έσκυψαν το κεφάλι στις κυβερνητικές απειλές.

Το ΥΠΑΙΘ μετά τη συντριπτική συμμετοχή των εκπαιδευτικών  στην απεργία αποχή της ΟΛΜΕ την προηγούμενη σχολική χρονιά νομοθέτησε πρωτοφανείς απειλές για κυρώσεις, ελπίζοντας στην τρομοκράτηση των εκπαιδευτικών για να σταματήσουν την απεργία. Όταν συνειδητοποίησε ότι  ο κλάδος δεν σκύβει το κεφάλι ούτε υπό την έωλη απειλή των κυρώσεων αποφάσισε να σύρει και πάλι την ΟΛΜΕ στα δικαστήρια για να απαγορεύσει την απεργία.  Το ΥΠΑΙΘ, μετά τις απανωτές ήττες του, έφτασε στο σημείο να δώσει εντολή στην αστυνομία να απαγορεύσει ακόμα και την διαδήλωση των εκπαιδευτικών και  να τους επιτεθεί με αύρες, χημικά και βία. Ταυτόχρονα, επιστράτευσε τα συστημικά ΜΜΕ, προκειμένου να κατασυκοφαντήσει τους/τις εκπαιδευτικούς. Ξεχνά το ΥΠΑΙΘ ότι είναι οι εκπαιδευτικοί αυτοί/ες που κρατούν εδώ και χρόνια το Δημόσιο Σχολείο όρθιο απέναντι σε όλες τις αντιεκπαιδευτικές πολιτικές, που κράτησαν όρθιο το δημόσιο σχολείο την περίοδο της πανδημίας ενώ το ίδιο δεν πήρε κανένα μέτρο προστασίας της εκπαιδευτικής κοινότητας. Συνεχίζει τον εκφοβισμό με τη νέα απαράδεκτη εγκύκλιο Κόπτση, η οποία αποκρύπτει την συνολική απόφαση του δικαστηρίου και διακηρύσσει ότι η συμμετοχή στην απεργία αποχή είναι παράνομη. Ο κλάδος μας όμως δεν κάμπτεται και δεν τρομοκρατείται! Συνεχίζει μαζικά την απεργία – αποχή από την αξιολόγηση. Επιβεβαιώνει την αγωνιστική του διάθεση να αποκρούσει την αντιεκπαιδευτική πολιτική.

Το εκπαιδευτικό κίνημα δεν υποτάσσεται ούτε τρομοκρατείται!

Όλοι και όλες απεργούμε την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου!

Ενάντια στην αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης!

Ενάντια στον πρωτοφανή αυταρχισμό, την τρομοκρατία και την καταστολή!

 Απαιτούμε:

  • Κατάργηση όλου του νομοθετικού πλαισίου για τη λεγόμενη αξιολόγηση σχολείων και εκπαιδευτικών (ν. 4823/2021, ν. 4692/2020, Υ.Α 108906/ΓΔ4/10.9.202, διατάξεις για εσωτερικό κανονισμό),  που θα οδηγήσει στην υποβάθμιση των σχολείων και στην παραπέρα κατηγοριοποίηση.Πρόγραμμα δημόσιας και δωρεάν καθολικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών επιστημονικά καταρτισμένο με βάση τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες.
  • Να μην εφαρμοστεί – να καταργηθεί συνολικά ο νόμος 4823/21 (Κεραμέως).
  • Καμία εμπλοκή ιδιωτικών φορέων, επιχειρήσεων και ΜΚΟ στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη λειτουργία των σχολείων.Αποκλειστικά κρατική χρηματοδότηση για όλες τις ανάγκες των σχολείων.
  • Να καταργηθεί εδώ και τώρα η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και η Τράπεζα θεμάτων.
  • Να μην εφαρμοστεί, να καταργηθεί ο νόμος 4808/21 (Χατζηδάκη) για τα εργασιακά. Ο νόμος – έκτρωμα θα μείνει στα χαρτιά.

                     Συσπειρωμένοι/ες στα σωματεία μας θα νικήσουμε!

Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021

ΟΛΜΕ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ - ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΎΝΤΡΙΕΣ/ΕΣ

Με την παρούσα δηλώνω ότι απέχω από οποιαδήποτε ενέργεια συνδέεται με την εφαρμογή των προβλέψεων των άρθρων 33, 34, 35 και 36 ν. 4692/2020, των άρθρων 56-83 και 97 του 4823/21 και της με αρ. πρωτ. 108906/ΓΔ4/10.9.2021 (ΦΕΚ Β’ 4189/10.9.2021) αποφάσεως της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο» καθότι συμμετέχω στην προκηρυχθείσα από 8.2.2021 απεργία – αποχή της Ο.Λ.Μ.Ε., την προκηρυχθείσα από 13.9.2021 απεργία – αποχή της Ο.Λ.Μ.Ε. καθώς και την προκηρυχθείσα από 29.9.2021 απεργία – αποχή της Ο.Λ.Μ.Ε. απέχοντας συναφώς και νομίμως από την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων μου που σχετίζονται με κάθε διαδικασία κατατείνει στην υλοποίηση των ανωτέρω νομοθετικών και κανονιστικών προβλέψεων του ν.4692/2020, του 4823/21 και της κατ’ εξουσιοδότηση τούτων εφαρμοστικής υπουργικής απόφασης.

Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Κήρυξη απεργίας αποχής για τουςεκπαιδευτικούς Π.Ε.και Δ.Ε.

 Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.κατά τη συνεδρίασή του που έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Novotel στις 4.10.2021 αποφάσισε τα εξής: Σε συνέχεια των έγγραφων αιτημάτων που υποβλήθηκαν τόσο από την ΔΟΕ όσο και από την ΟΛΜΕ προς την Α.Δ.Ε.Δ.Υ., προκειμένου αυτή να παράσχει πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.αποφάσισε να προκηρύξει απεργία-αποχή των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται με την άσκηση των καθηκόντων τους που αφορούν στις διαδικασίες συλλογικού προγραμματισμού και υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου, εσωτερικής αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Μέρους Γ ́ του ν.4823/2021 και συγκεκριμένα των άρθρων 56-83 και 97 αυτού, καθώς και από τις διατάξεις των άρθρων 33,34,35 και 36 του ν.4692/2020, των κατεξουσιοδότηση τούτων κανονιστικών αποφάσεων και εφαρμοστικών εγκυκλίων, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό πλήρη κάλυψη στο σύνολο των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως, υπηρετούντων με έννομη σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

ΟΛΜΕ: Κατατέθηκε η έφεση της ΟΛΜΕ, συνεχίζουμε την απεργία αποχή!

 Ούτε βήμα πίσω! Δεν μας τρομάζουν απειλές, αγωγές και καταστολή!

Κατατέθηκε η έφεση της ΟΛΜΕ, συνεχίζουμε την απεργία αποχή!

Το ΥΠΑΙΘ μετά τη συντριπτική συμμετοχή των εκπαιδευτικών  στην απεργία αποχή της ΟΛΜΕ την προηγούμενη σχολική χρονιά νομοθέτησε πρωτοφανείς απειλές για κυρώσεις, ελπίζοντας στην τρομοκράτηση των εκπαιδευτικών για να σταματήσουν την απεργία. Όταν συνειδητοποίησε ότι  ο κλάδος δεν σκύβει το κεφάλι ούτε υπό την έωλη απειλή των κυρώσεων αποφάσισε να σύρει και πάλι την ΟΛΜΕ στα δικαστήρια για να απαγορεύσει την απεργία. Το δικαστήριο ωστόσο δεν έκρινε την απεργία καταχρηστική, όπως ήλπιζε το ΥΠΑΙΘ, ούτε διέταξε την απαγόρευσή της απεργίας αποχής, αφού η απόφαση δεν κρίθηκε εκτελεστή. Το ΥΠΑΙΘ, μετά τις απανωτές ήττες του, έφτασε στο σημείο να δώσει εντολή στην αστυνομία να απαγορεύσει ακόμα και την διαδήλωση των εκπαιδευτικών και  να τους επιτεθεί με αύρες, χημικά και βία.

Ενημερωτικό για την απεργία αποχή

Σας ενημερώνουμε ότι:
- Ψηφίστηκε ομόφωνα από το Γενικό συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ Απεργία-Αποχή από την αξιολόγηση σχολικών μονάδων.
- Ανεξάρτητα με αυτό και μέχρι να εκδικαστεί η έφεση που έχει καταθέσει το ΔΣ της ΟΛΜΕ, η απεργία αποχή είναι ΝΟΜΙΜΗ και δεν μπορεί να επέλθει σε βάρος των απεργών οποιαδήποτε δυσμενής συνέπεια εξαιτίας της συμμετοχής τους στην απεργία.

Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021

ΟΛΜΕ: 7 Οκτώβρη: Ημέρα αντιφασιστικής δράσης σε όλα τα σχολεία! Διδάσκουμε με το παράδειγμα και τη στάση μας! Κλείνουμε την πόρτα στο φασισμό

Στις 7 Οκτώβρη συμπληρώνεται ένας χρόνος από την απόφαση του δικαστηρίου που καταδίκασε το φασιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση, στέλνοντας την ηγεσία της στη φυλακή. Η δικαστική αυτή απόφαση ήταν το αποτέλεσμα της πίεσης και των αγώνων του δημοκρατικού και αντιφασιστικού κινήματος, συμπύκνωσε την παλλαϊκή απαίτηση να καταδικαστεί η οργάνωση αυτή.

Σχεδόν ένα χρόνο μετά την καταδίκη της νεοναζιστικής οργάνωσης Χ.Α. επιβεβαιώνεται δυστυχώς ότι οι ακροδεξιές και φασιστικές ιδέες εξακολουθούν να δηλητηριάζουν τις συνειδήσεις, ιδιαίτερα της νέας γενιάς. Τα πρόσφατα θλιβερά γεγονότα στο συγκρότημα των ΕΠΑΛ της Σταυρούπολης επιβεβαιώνουν πως, μπορεί να μπήκε η εγκληματική και νεοναζιστική οργάνωση της Χ.Α. στη φυλακή, όμως ο λαός, η νέα γενιά και η κοινωνία δεν απαλλάχθηκαν από τις ακροδεξιές και φασιστικές ιδές. Ένα χρόνο μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως  Παιδαγωγοί έχουμε υποχρέωση να φράξουμε το δρόμο στο δηλητήριο του φασισμού μέσα στα σχολεία. Οι φασιστικές πρακτικές δεν έχουν χώρο πουθενά. Οι εκπαιδευτικοί, οι φοιτητές/τριες και οι εργαζόμενοι/ες δεν ξεχνάμε! Γνωρίζουμε καλά τι σημαίνει φασισμός. Σημαίνει μίσος για το διαφορετικό, ξενοφοβία, ρατσισμός, συντήρηση των πιο σκοταδιστικών απόψεων που έχει γεννήσει η ανθρωπότητα. Σημαίνει επιθέσεις σε μετανάστες εργαζόμενους όπως οι Αιγύπτιοι αλιεργάτες, σε πρωτοπόρους συνδικαλιστές, δολοφονίες όπως του Παύλου Φύσσα και του Σαχζάτ Λουκμάν.

Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021

ΟΛΜΕ: Συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στην τρομοκρατία της κυβέρνησης!

 Το ΔΣ της ΟΛΜΕ χαιρετίζει την τεράστια πολιτική νίκη του κλάδου, που συμμετείχε και πάλι, παρά τις απειλές και τους εκφοβισμούς του ΥΠΑΙΘ, σε ποσοστά ανάλογα με τα περυσινά, στην απεργία αποχή και μεταφέροντας τον φόβο και τον πανικό στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου. Δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί δήλωσαν απεργοί και απέδειξαν ότι οι απειλές για κυρώσεις ήταν νομικά έωλες και γι αυτό η υπουργός, σε μία κίνηση που αποτελεί παραδοχή της νέας συντριπτικής της ήττας, αποφάσισε να συνεχίσει την αυταρχική τακτική της, να διοικεί με δικαστικές προσφυγές και να τρομοκρατεί τον εκπαιδευτικό κόσμο.

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ σε έκτακτη συνεδρίασή του αποφάσισε να ασκήσει έφεση στην απόφαση του δικαστηρίου καθώς αυτή δεν είναι άμεσα εκτελεστή. Υπενθυμίζουμε και πάλι ότι με την 27/2004 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου αναγνωρίσθηκε το τεκμήριο της νομιμότητας των απεργιακών κινητοποιήσεων, υπό την έννοια ότι μέχρι μια απεργιακή κινητοποίηση να κριθεί αμετακλήτως ως παράνομη από το αρμόδιο δικαστήριο θεωρείται νόμιμη, με συνέπεια, στο ενδιάμεσο αυτό χρονικό διάστημα (από την κήρυξη της απεργίας μέχρι την αμετάκλητη δικαστική κρίση) να μη μπορεί να επέλθει σε βάρος των απεργών οποιαδήποτε δυσμενής συνέπεια εξαιτίας της συμμετοχής τους στην απεργία.

Ως εκ τούτου, μέχρι την τελεσίδικη και αμετάκλητη κρίση της απεργίας αποχής ως παράνομης, καμία απολύτως συνέπεια δεν υπάρχει για τους/τις απεργούς. Είναι δεδομένο ότι αν το ΥΠΑΙΘ επιβάλλει οποιαδήποτε παράνομη ποινή σε απεργούς, η ΟΛΜΕ θα αναλάβει όλες τις απαραίτητες, συνδικαλιστικές και νομικές, ενέργειες.

Δεν παραιτούμαστε από τα δικαιώματά μας – συνεχίζουμε την απεργία αποχή!

Επιστρέφουμε τον φόβο στο ΥΠΑΙΘ!

Η τρομοκρατία δεν λυγά το εκπαιδευτικό κίνημα!

Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021

ΟΛΜΕ: Κήρυξη απεργίας αποχής από τις διαδικασίες που προβλέπονται από την υπ’ αρ. 108906/ΓΔ4/10-9-2021 Υ.Α. (ΦΕΚ Β 4189/10-9-2021) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 33, 34 και 35 του ν. 4692/2020, όπως συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του ν.4823/2021.

 Το ΔΣ της ΟΛΜΕ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε τα εξής:

  1. Μετά τη συντριπτική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο κάλεσμα της ΟΛΜΕ για απεργία-αποχή η Υπουργός Παιδείας κατέφυγε στην κίνηση παραδοχής της ήττας της να προσφύγει στα δικαστήρια και να ζητήσει την κήρυξη της απεργίας ως παράνομης και καταχρηστικής. Με διαδικασίες που αποτελούν περιφρόνηση κάθε θεσμικής και δημοκρατικής διαδικασίας, οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες κλήθηκαν χθες 30-9-2021, με την απαράδεκτη διαδικασία του κατεπείγοντος, μέσα σε διάστημα δύο (2) ωρών από την γνωστοποίηση της αγωγής σε αυτές, να παραστούν στην εκδίκασή της που πραγματοποιήθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Η απόφαση δεν ήταν, σίγουρα, αυτή που επεδίωκε το Υ.ΠΑΙ.Θ. αφού η απεργία κρίθηκε παράνομη (με «αχαρακτήριστο» σκεπτικό που μας οδήγησε στην απόφαση να προσφύγουμε στο Εφετείο για την ακύρωσή της) αλλά όχι καταχρηστική. Απέρριψε, επίσης, το αίτημα του Υ.ΠΑΙ.Θ.  περί απαγόρευσης της συνέχισης της απεργίας καθώς και το να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή.
  2. Με βάση τα παραπάνω και προκειμένου να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας των απεργών εκπαιδευτικών ώστε να συνεχίσουν να συμμετέχουν στην απεργία-αποχή (αφού είναι επιτρεπτή η συνέχιση της απεργίας έως την έκδοση τελεσίδικης απόφασης από το Εφετείο), το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ ζητά από την Εκτελεστική Επιτροπή και το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να κηρύξει άμεσα απεργία-αποχή από τις διαδικασίες που προβλέπονται από την υπ’ αρ. 108906/ΓΔ4/10-9-2021 Υ.Α. «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων»  (ΦΕΚ Β 4189/10-9-2021) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 33, 34 και 35 του ν. 4692/2020, όπως συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του ν.4823/2021, παρέχοντας και την κάλυψη της τριτοβάθμιας οργάνωσης στους απεργούς εκπαιδευτικούς.

Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021

Σχετικα με τις εξελιξεις

 Το ΔΣ της ΟΛΜΕ συνεδριάζει αυτή την ώρα (Παρασκευή 1/10) με θέμα τις εξελίξεις στο θέμα της απεργίας αποχής. Περιμένουμε τις αποφάσεις. Δεν κάνουμε καμία κίνηση και οι σύλλογοι που είναι προγραμματισμένοι αναβάλλονται όπως ζήτησε χθες η ΟΛΜΕ. 

Μόλις έχουμε νεότερα θα τα κοινοποιήσουμε άμεσα στα σχολεία.