Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021

ΟΛΜΕ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ - ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΎΝΤΡΙΕΣ/ΕΣ

Με την παρούσα δηλώνω ότι απέχω από οποιαδήποτε ενέργεια συνδέεται με την εφαρμογή των προβλέψεων των άρθρων 33, 34, 35 και 36 ν. 4692/2020, των άρθρων 56-83 και 97 του 4823/21 και της με αρ. πρωτ. 108906/ΓΔ4/10.9.2021 (ΦΕΚ Β’ 4189/10.9.2021) αποφάσεως της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο» καθότι συμμετέχω στην προκηρυχθείσα από 8.2.2021 απεργία – αποχή της Ο.Λ.Μ.Ε., την προκηρυχθείσα από 13.9.2021 απεργία – αποχή της Ο.Λ.Μ.Ε. καθώς και την προκηρυχθείσα από 29.9.2021 απεργία – αποχή της Ο.Λ.Μ.Ε. απέχοντας συναφώς και νομίμως από την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων μου που σχετίζονται με κάθε διαδικασία κατατείνει στην υλοποίηση των ανωτέρω νομοθετικών και κανονιστικών προβλέψεων του ν.4692/2020, του 4823/21 και της κατ’ εξουσιοδότηση τούτων εφαρμοστικής υπουργικής απόφασης.

1 σχόλιο:

  1. Να δείτε εσείς καμάρι και περηφάνια, σε συλλόγους διδασκόντων, που λαμβάνουν μέρος στην αξιολόγηση και συμπληρώνουν δείκτες..νιώθουν πλέον όλοι στελέχη εκπαίδευσης!

    ΑπάντησηΔιαγραφή