Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021

Διευκρινίσεις σχετικά με τη συμμετοχή στο σωματείο και την απεργία αποχή

Μέλη της ΕΛΜΕ μπορούν να είναι όλες οι καθηγήτριες και όλοι οι καθηγητές που υπηρετούν στην αντιπεριφέρεια Ξάνθης.
Τα μέλη της ΕΛΜΕ συνεισφέρουν στην ΕΛΜΕ και την ΟΛΜΕ είτε με παρακράτηση που γίνεται από τη μισθοδοσία είτε καταθέτοντας αυτοπροσώπως τη συνδρομή τους την ώρα των εκλογών, πριν να ψηφίσουν.
Εννοείται ότι όποια συναδέλφισσα ή όποιος συνάδελφος χρειαστεί τη συμπαράσταση της ΕΛΜΕ, η ΕΛΜΕ θα είναι δίπλα της και δίπλα του...
Για να αισθάνονται ασφαλείς, οι αναπληρώτριες και οι αναπληρωτές (ή οποιαδήποτε/ οποιοσδήποτε άλλη/ος συναδέλφισσα/ος) που δεν δήλωσαν να παρακρατείται η συνδρομή τους μπορούν να το κάνουν με ένα απλό τηλεφώνημα στo τμήμα μισθοδοσίας. Εναλλακτικά,
οι αναπληρώτριες και οι αναπληρωτές μπορούν να στείλουν mail στην ΕΛΜΕ δηλώνοντας ότι θέλουν να είναι μέλη της και θα καταθέσουν τη συνδρομή τους (5 ευρώ) ηλεκτρονικά στον λογαριασμό της ΕΛΜΕ εντός τριών μηνών.

Υπενθυμίζουμε ότι οι νεοδιόριστες και οι νεοδιόριστοι, οι αναπληρώτριες και οι αναπληρωτές με οποιαδήποτε σχέση εργασίας όπως και οι ωρομίσθιες και οι ωρομίσθιοι έχουν ακριβώς το ίδιο δικαίωμα να συμμετάσχουν στην απεργία αποχή. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΔιοριζόμαστε βάσει πινάκων κατάταξης μορίων. 

Επίσης διευκρινίζουμε ότι δεν υπάρχει κανένας νόμος που να απαγορεύει  τη διεκδίκηση οποιασδήποτε θέσης στελέχους εκπαίδευσης λόγω της συμμετοχής σε οποιαδήποτε απεργία.

Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021

Δελτίο τύπου ΟΛΜΕ από τη σημερινή παράσταση στο ΥΠΑΙΘ

Η ΟΛΜΕ καλούσε σήμερα Τετάρτη 24/02 σε παράσταση διαμαρτυρίας στο ΥΠΑΙΘ για να απαιτήσει την απόσυρση του απαράδεκτου εγγράφου της υφυπουργού Παιδείας, Ζ. Μακρή, με το οποίο ζητά ονόματα καθηγητών που δεν παρέδωσαν βαθμολογία στο Α τετράμηνο, ονόματα μαθητών που δεν βαθμολογήθηκαν και την σχετική αιτιολόγηση. Το ΥΠΑΙΘ για άλλη μία φορά υποδέχτηκε την ΟΛΜΕ με την αστυνομία, μέσω της οποίας κληθήκαμε να μεταφέρουμε τα αιτήματά μας.

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ απαίτησε να συναντήσει την υφυπουργό Παιδείας, η οποία αρνήθηκε την συνάντηση και απαξίωσε την Ομοσπονδία παραπέμποντάς την, μέσω του αστυνομικού εκπροσώπου, σε υπηρεσιακούς παράγοντες. Το ΔΣ της ΟΛΜΕ τόνισε ότι δεν μπορεί να αποδεχθεί τέτοια απαξίωση και επέμεινε να συναντηθεί με την υφυπουργό, αφού η απαράδεκτη αυτή εγκύκλιος φέρει την υπογραφή της. Ο αστυνομικός προϊστάμενος ενημέρωσε το ΔΣ ότι το αίτημά για συνάντηση θα ξαναμεταβιβαστεί στην υφυπουργό και ζήτησε να περιμένουμε μέχρι να μας απαντήσει. 45 λεπτά μετά, καμία απολύτως απάντηση…

Η ηγεσία του ΥΠΑΙΘ έδειξε για άλλη μία φορά το άκρως αντιδημοκρατικό της πρόσωπο και την απέχθειά της σε κάθε διαδικασία διαλόγου.

Για μια ακόμα φορά επιβεβαίωσε ότι η πολιτική της είναι συνώνυμο του αυταρχισμού και ότι η αδιαφορία της για τη ζοφερή εκπαιδευτική πραγματικότητα είναι τεράστια.

Ο εκφοβισμός, ο εμπαιγμός και η απαξίωση του κλάδου δε θα μείνουν αναπάντητα!

Και νέες δευκρινίσεις απο το ΔΣ της ΟΛΜΕ σχετικά με την απεργία αποχή

 Το ΔΣ της ΟΛΜΕ αναγκάζεται να επανέλθει, μετά από καταγγελίες, για να διευκρινίσει τα εξής:

  1. Σχετικά με την απαρτία του Συλλόγου Διδασκόντων:

Η νομοθεσία ορίζει ξεκάθαρα: «Ο σύλλογος των διδασκόντων βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και οι αποφάσεις του είναι έγκυρες, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα»  (Υπουργική Απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 αρθ.37 παρ.13 – ΦΕΚ 1340/16-10-2002). Σε καμία διάταξη που αφορά στην εκπαίδευση δεν αναφέρεται ότι σε οποιαδήποτε επόμενη σύγκληση του ΣΔ απαιτείται μικρότερη απαρτία.

 Παρόλα αυτά, δεχόμαστε καταγγελίες ότι κάποιοι διευθυντές επικαλούνται τον Κώδικα Διοικητικής Λειτουργίας (ν.2690/1999) και συγκεκριμένα το άρθρο 14:

«Σύνθεση – Συνεδριάσεις – Λειτουργία

Το συλλογικό όργανο συνεδριάζει νομίμως όταν στη σύνθεσή του μετέχουν, ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη, περισσότερα από τα μισά των διορισμένων τακτικών μελών (απαρτία). Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Αν, κατά την πρώτη συνεδρίαση διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, το όργανο καλείται εκ νέου σε συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιείται το νωρίτερο σε είκοσι τέσσερις ώρες (24) ώρες, στον ίδιο τόπο και με την ίδια ημερήσια διάταξη. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, υπάρχει απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη που παριστούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των διορισμένων τακτικών μελών του και εν πάση περιπτώσει όχι λιγότερα των τριών (3) τακτικών ή αναπληρωματικών μελών. Στα τριμελή συλλογικά όργανα, για την ύπαρξη στο απαρτίας, απαιτείται η παρουσία και των τριών (3) τακτικών ή αναπληρωματικών μελών».

Επισημαίνουμε ότι ο Κώδικας Διοικητικής Λειτουργίας αναφέρεται στα όργανα της Διοίκησης. Για αυτό άλλωστε μιλάει για διορισμένα, τακτικά και αναπληρωματικά μέλη. Είναι προφανές ότι το συγκεκριμένο άρθρο δεν αναφέρεται στο Σύλλογο Διδασκόντων των σχολείων, γεγονός που επιβεβαιώνεται επιπλέον και στο Άρθρο 1 (όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 1 παρ.1 Ν.4250/2014,ΦΕΚ Α 74/26.3.2014,και με το άρθρο 7 παρ.1 Ν.4325/2015,ΦΕΚ Α 47/11.5.2015) του ίδιου νόμου:

«Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα

Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού εφαρμόζονται στο Δημόσιο, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα άλλα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις…».

  Οι διαδικασίες της εκπαίδευσης έτσι κι αλλιώς ορίζονται από άλλες διατάξεις. Στην περίπτωση των Συλλόγων Διδασκόντων είναι ο ν.1566/85 και η ΥΑ  Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002.

Εφιστούμε την προσοχή στους συναδέλφους και ιδίως στους διευθυντές των σχολείων. Κάθε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων που δεν έχει την απαραίτητη απαρτία, με τους παρόντες να είναι περισσότεροι από τους απόντες, είναι καταφανώς παράνομη και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

  1. Σχετικά με την καταχώριση της απεργίας-αποχής στο myschool:

Επισημαίνουμε και πάλι ότι η απεργία-αποχή είναι αποχή από συγκεκριμένα μόνο καθήκοντα και εν προκειμένω αποχή από τα καθήκοντα αξιολόγησης που προβλέπονται από τα άρθρα 33, 34, 35 και 36 του ν.4692/2020  και από την υπ. αριθμ.  6603/ΓΔ4 (ΦΕΚ B’ 140/20.01.2021) υπουργική απόφαση. Όλα τα υπόλοιπα καθήκοντα, διδακτικά και εξωδιδακτικά, εκτελούνται κανονικά από τους εκπαιδευτικούς. Ως εκ τούτου, δε μπορεί να καταχωριστεί ούτε ως απεργία ούτε ως στάση εργασίας στο myschool. Κάτι τέτοιο θα ήταν καταφανώς παράνομο.

Καλούμε τους/τις συναδέλφους διευθυντές/ντριες και όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς να συνταχθούν με τις αποφάσεις του κλάδου και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί/ες σε προφορικές οδηγίες που τους δίνονται και πιθανά να τους/τις οδηγήσουν σε παράνομες πράξεις.

Καλούμε τους/τις συναδέλφους να συμμετέχουν μαζικά στην απεργία αποχή της ΟΛΜΕ και να καταγγέλλουν άμεσα στις ΕΛΜΕ οποιαδήποτε παρανομία πραγματοποιείται στο σχολείο τους.

Καλούμε τις ΕΛΜΕ να παρεμβαίνουν άμεσα σε οποιαδήποτε παρανομία και να ενημερώνουν την ΟΛΜΕ, αν χρειαστεί περαιτέρω παρέμβαση.

Κανείς και καμία εκπαιδευτικός δεν είναι μόνος/η!

Μαζικά και ενωτικά θα νικήσουμε!

Υπενθυμίσεις σχετικά με την εφαρμογή της απεργίας αποχής

Υπενθυμίζουμε στις Διευθύντριες και τους Διευθυντές ότι:

- Σύμφωνα με το Υπουργική Απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 (ΦΕΚ 1340/16-10-2002) αρθ.37 παρ.13: «Ο σύλλογος των διδασκόντων βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και οι αποφάσεις του είναι έγκυρες, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα». Στο ίδιο άρθρο παρ 14: «…Το μέλος που απέχει από την ψηφοφορία ή δίνει λευκή ψήφο θεωρείται απόν». Επομένως, αν οι απόντες (είτε επειδή συμμετέχουν στην απεργία-αποχή είτε για άλλο λόγο πχ άδεια) είναι περισσότεροι δεν υπάρχει απαρτία, δε μπορεί να συνεδριάσει ο σύλλογος και δεν λαμβάνεται καμία απόφαση. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας ο/η διευθυντής/ντρια δε νομιμοποιείται να συγκροτήσει ομάδες δράσης ούτε να προχωρήσει οποιαδήποτε άλλη διαδικασία αξιολόγησης γιατί η συγκρότηση των ομάδων δράσης γίνεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Δείτε και το Άρθρο 4 της ΥΑ 6603/ΓΔ4: «τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων καταθέτουν προτάσεις για Σχέδια δράσης που θα αναλάβουν ομάδες 2-5 συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών, οι οποίες επιλέγονται τεκμηριωμένα και οριστικοποιούνται με σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων».

- Όπως πολλές φορές έχουμε επισημάνει σύμφωνα με το Ν. 1566 άρθρο 11 ΣΤ.2: «Οι συνεδριάσεις γίνονται μέσα στο ωράριο εργασίας και σε καμιά περίπτωση σε ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων».

- Σύμφωνα με το Ν. 1566 άρθρο 11 ΣΤ.1: «Ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολείου αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες στο σχολείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχει ως πρόεδρο το διευθυντή του σχολείου». Αυτό σημαίνει ότι, μέλος του ΣΔ είναι κάθε εκπαιδευτικός (μόνιμος/η, αναπληρωτής/τρια, ωρομίσθιος/α) που διδάσκει έστω και μία ώρα στο σχολείο.

Επίσης

- Δεν είναι νόμιμο να συστήνονται ομάδες εργασίας πριν γίνει η ειδική συνεδρίαση!

- Η δήλωση για την απεργία αποχή αρκεί. Δεν είναι υποχρεωμένες/οι οι συναδέλφισσες/οι να υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο.

Όλες και όλοι ας αναλάβουμε τις ευθύνες μας για την τήρηση της νομιμότητας στα σχολεία. Καλούμε όλες τις συναδέλφισσες και όλους τους συναδέλφους να ενημερώνουν την ΕΛΜΕ για κάθε πρόβλημα που ενδεχομένως προκύψει στα σχολεία.


ΟΛΜΕ: «Εγκύκλιος» Μακρή: Ο εκφοβισμός και η τρομοκρατία δεν θα περάσουν!

Η ηγεσία του ΥΠΑΙΘ προέβη την Δευτέρα 22 Φλεβάρη σε ένα ακόμα ατόπημα, δείγμα του αυταρχισμού με τον οποίο αντιμετωπίζει τον κλάδο μας. Με υπηρεσιακό έγγραφο που φέρει την υπογραφή της υφυπουργού Παιδείας Ζ. Μακρή, το ΥΠΑΙΘ απαιτεί από τους διευθυντές των σχολείων να παραδώσουν στις ΔΔΕ τα ονόματα όσων συναδέλφων δεν κατέθεσαν βαθμολογία του Α’ τετραμήνου, τα αιτιολογημένα σημειώματά τους καθώς και τα ονόματα των μαθητών που δεν έλαβαν βαθμούς στα συγκεκριμένα μαθήματα.

Η κ. Μακρή παρά την ιδιότητά της, ως νομικού, φαίνεται να αγνοεί ακόμα και το πώς συντάσσεται μία εγκύκλιος. Δεν αναφέρονται πουθενά οι διατάξεις, με βάση τις οποίες δίνεται η εντολή αυτή, ενώ αποκρύπτει για μία ακόμη φορά τη νομοθεσία που αφορά στην κατάθεση βαθμολογίας. Ποια νομοθεσία προβλέπει να παραδίδονται τα ονόματα των εκπαιδευτικών που δεν κατέθεσαν  βαθμολογία στις ΔΔΕ ή των μαθητών που δεν βαθμολογήθηκαν; Πότε άλλοτε έχει ζητηθεί κάτι τέτοιο; Από πότε το ΥΠΑΙΘ παρεμβαίνει στην «επικοινωνία» μεταξύ σχολείων και ΔΔΕ;

Η τελευταία ενέργεια της ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ αποτελεί μνημείο αυταρχισμού και αντιδημοκρατικής πρακτικής. Η πολιτική ηγεσία απαιτεί από τους συναδέλφους μας διευθυντές να μετατραπούν σε ένα είδος ιδιότυπου “καταδότη”, παραδίδοντας ονόματα και διευθύνσεις όσων δεν συνεμορφώθησαν προς τας υποδείξεις της κυβερνητικής πολιτικής. Η πρακτική αυτή παραπέμπει σε πολύ σκοτεινές εποχές που ως τώρα θεωρούσαμε ότι είχαν μπει στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας. Η ηγεσία όμως του ΥΠΑΙΘ φαίνεται πως έχει άλλη γνώμη. Έτσι ανασύρει πρακτικές των πιο γκρίζων εποχών του επιθεωρητισμού και του αυταρχισμού στα Δημόσια Σχολεία για να καλλιεργήσει στους εκπαιδευτικούς τον φόβο και τον τρόμο.

Με την τακτική του βούρδουλα και του εκφοβισμού η ηγεσία του ΥΠΑΙΘ προσπαθεί να διαχειριστεί τον  πανικό της για την πλήρως αποτυχημένη πολιτική της. Πανικός για να κρύψει τις αποκλειστικές της ευθύνες για το σημερινό αδιέξοδο που βιώνει η Δημόσια Εκπαίδευση, οι δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί και οι εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές. Τα αδιέξοδα που έχει δημιουργήσει η πολιτική των μηδενικών μέτρων για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων, η εγκατάλειψη μαθητών και εκπαιδευτικών στην τύχη τους. Πανικός για την πλήρη αποδοκιμασία της πολιτικής της από την εκπαιδευτική κοινότητα. Δεν συγχωρεί το ΥΠΑΙΘ το μαζικό κίνημα γονιών, μαθητών και εκπαιδευτικών που αποκάλυψε στην κοινωνία την ανεπάρκειά των πολιτικών τους. Δεν συγχωρεί την ακύρωση στην πράξη της αντιπαιδαγωγικής ρύθμισης για κάμερες στην τάξη. Δεν συγχωρεί την μαζική αποδοκιμασία των αντιδημοκρατικών εκλογών παρωδία των ΥΣ. Τρέμει για τη μαζική αποδοκιμασία της αξιολόγησης που θέλει να εφαρμόσει, μαθαίνοντας τα συντριπτικά ποσοστά των εκπαιδευτικών που ήδη συμμετέχουν στην απεργία αποχή.

Η αλήθεια είναι ότι η ηγεσία του ΥΠΑΙΘ καταλαβαίνει πως η “βιτρίνα” της κανονικότητας που θέλει να παρουσιάζει στην κοινωνία έχει ραγίσει για τα καλά. Τίποτα δεν μπορεί να κρύψει τα σημερινά τραγικά αδιέξοδα της Δημόσιας Εκπαίδευσης. Καταφεύγει σήμερα στον μαζικό εκφοβισμό των εκπαιδευτικών για να επιβάλει το καθεστώς της σιωπής, να κάμψει και να εξαφανίσει κάθε αντίλογο στην πολιτική της. Προσπαθεί να μετατρέψει τους διευθυντές σε «χαφιέδες» για να σπάσει την ενότητα του κλάδου, αδιαφορώντας για τη διάλυση του παιδαγωγικού κλίματος συνεργασίας που απαιτείται στα σχολεία. Άλλωστε, το ποιος δεν κατέθεσε βαθμολογία, σε ποια μαθήματα και για ποιους μαθητές καταχωρίζεται στην εφαρμογή του myschool. Ο στόχος της εγκυκλίου δεν είναι η πληροφόρηση αλλά  η τρομοκρατία όσων, αναλογιζόμενοι την παιδαγωγική τους ευθύνη, αντιστέκονται στις αντιεκπαιδευτικές πολιτικές και στις αντιδημοκρατικές πρακτικές της κυβέρνησης.

Το σύνολο του κλάδου μας μέσα στις συνθήκες της πανδημίας δίνει καθημερινά μάχη για να κρατήσει το Δημόσιο Σχολείο όρθιο απέναντι στην καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης. Δίνει καθημερινά μάχη για να στηρίξει τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών μας απέναντι στην πολιτική της εγκατάλειψης. Οι συνάδελφοί μας μέσα σε αυτές τις συνθήκες εργάζονται με γνώμονα το εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό τους κριτήριο, βάζοντας ως κύρια προτεραιότητα τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Σε αντίθεση με το ΥΠΑΙΘ που αγνοεί και υποβαθμίζει συστηματικά το έλλειμμα ισότιμης συμμετοχής που έχει επιφέρει η τηλεκπαίδευση, καθώς και τα επακόλουθα παιδαγωγικά προβλήματα, εφαρμόζοντας πολιτικές (τράπεζα θεμάτων, πρόσβαση στην τριτοβάθμια, αυστηροποίηση των όρων προαγωγής και απόλυσης σε λύκειο και γυμνάσιο) που θα οξύνουν ακόμα περισσότερο την προϊούσα εκπαιδευτική κρίση.

Υπενθυμίζουμε για μια ακόμα φορά πως το ισχύον θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει τη μη κατάθεση βαθμολογίας με αιτιολογημένα σημειώματα των εκπαιδευτικών. Ως εκ τούτου κανένας συνάδελφός μας δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από τις αυταρχικές εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ. Οι ενέργειες αυτές επιβεβαιώνουν για μια ακόμα φορά τα αδιέξοδα του ΥΠΑΙΘ και την απόσταση που έχει πάρει η ηγεσία του από την πραγματικότητα. Ταυτόχρονα σκιαγραφούν με σκούρα χρώματα το μέλλον που περιμένει τους εκπαιδευτικούς και τα Δημόσια Σχολεία από την πολιτική που ασκείται από την κυβέρνηση στην εκπαίδευση.

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καταγγέλλει την αυταρχική και αντιδημοκρατική πρακτική

 της ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ!

Καλεί τους συναδέλφους να μην υποκύψουν σε πιέσεις και εκβιασμούς!

 

Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟΧΗ

  1. Είναι νόμιμη η απεργία-αποχή της ΟΛΜΕ; Μπορεί να έχει συνέπειες για όσους την υλοποιούν;

Η απεργία αποχή έχει κριθεί στα δικαστήρια ως απόλυτα νόμιμη  και συνταγματικά κατοχυρωμένη μορφή απεργίας. (Δ.Εφ. Π​ειραιώς 486/1995, Δ.Εφ. Αθηνών 4843/2014, Μ.Π. Αθηνών 2395/2014, Δ. Εφ. Αθηνών 559/2020). Η ΟΛΜΕ έχει τηρήσει όλες τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες που εξασφαλίζουν την νομιμότητα της απεργίας αποχής, καταθέτοντας σχετικό εξώδικο, μέσω νομικού, στην Προεδρία της Κυβέρνησης και στα υπουργεία Παιδείας, Εσωτερικών και Οικονομικών. Καμία διοικητική ή πειθαρχική συνέπεια δεν υπάρχει για τους συμμετέχοντες στην απεργία-αποχή.

  1. Μπορεί να γίνει περικοπή μισθού σε όσους συμμετέχουν στην απεργία-αποχή;

Υπενθυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη μορφή απεργίας έχει υλοποιηθεί αρκετές φορές τόσο από την ΟΛΜΕ όσο και από την ΑΔΕΔΥ. Απεργία αποχή υλοποιήθηκε από την ΟΛΜΕ για τη μη εφαρμογή της ζωντανής αναμετάδοσης στην τάξη και στη μη υλοποίηση μαθημάτων στη διάρκεια των καταλήψεων. Καμία περικοπή δεν έγινε στους/στις συναδέλφους που συμμετείχαν σε αυτές τις απεργίες-αποχές. Ομοίως, καμία περικοπή δεν έχει γίνει για την απεργία αποχή από την αξιολόγηση της ΑΔΕΔΥ, που κάνουν οι εργαζόμενοι στο υπόλοιπο δημόσιο τα τελευταία χρόνια.

Οι συμμετέχοντες στην απεργία αποχή, απέχουν μόνο από τα καθήκοντα αξιολόγησης (όπως αυτά προβλέπονται στο ν.4692 και στην ΥΑ 6603/ΓΔ4). Όλα τα υπόλοιπα καθήκοντά τους, διδακτικά και εξωδιδακτικά, τα διεκπεραιώνουν κανονικά. Επομένως, ακόμα κι αν το ΥΠΑΙΘ θελήσει να προχωρήσει σε περικοπές, αυτές θα πρέπει να οριστούν ως ποσοστό που αναλογεί στα καθήκοντα από τα οποία απέχουμε σε σχέση με τα καθήκοντα που διεκπεραιώνουμε και μόνο για τις μέρες που υφίσταται κάποια διαδικασία αξιολόγησης.

  1. Οι αναπληρωτές/ωρομίσθιοι δικαιούνται να συμμετέχουν στην απεργία-αποχή;

Όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί έχουν τα ίδια ακριβώς συνδικαλιστικά δικαιώματα, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας. Καμία συνέπεια δεν έχουν οι αναπληρωτές/ωρομίσθιοι σε περίπτωση συμμετοχής τους στην απεργία αποχή. Δεν επηρεάζεται με κανένα τρόπο πιθανός διορισμός τους ή επαναπρόσληψή τους, δεν χάνεται ούτε ένσημο ούτε προϋπηρεσία.

  1. Ποιοι/ες θεωρούνται μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων;

Ν. 1566 άρθρο 11 ΣΤ.1: «Ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολείου αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες στο σχολείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχει ως πρόεδρο το διευθυντή του σχολείου». Επομένως, μέλος του ΣΔ είναι κάθε εκπαιδευτικός (μόνιμος/η, αναπληρωτής/τρια, ωρομίσθιος/α) που διδάσκει έστω και μία ώρα στο σχολείο.

Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021

Ενημερωτική συζήτηση πάνω στην αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας

Η ΕΛΜΕ Ξάνθης καλεί σε διαδικτυακή ενημερωτική συζήτηση την Δευτέρα 22/2, στις 8μ.μ. με τίτλο: «Αυτοαξιολόγηση Σχολικής Μονάδας». Τα θέματα της συζήτησης θα είναι  η σχετική Υπουργική Απόφαση με ΦΕΚ 140/20-1-2021 και η απεργία αποχή ως νόμιμη και ασφαλής απάντηση του κλάδου σε αυτή.

Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί να παρέμβουν και οι Σύμβουλοι Παιδαγωγικής Ευθύνης.

Καλούμε τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους να προγραμματίσουν τους συλλόγους των σχολείων  μετά από αυτή την ημερομηνία.

Το link της συζήτησης θα είναι: https://minedu-secondary2.webex.com/meet/mloukop 

Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021

Άμεση ανάγκη για αίμα

Υπάρχει άμεση ανάγκη για αίμα ομάδας αίματος Β Αρνητικό και 0 Αρνητικό, λόγω πολύ σοβαρού προβλήματος υγείας συζύγου συναδέλφισσας. Όποια/όποιος ανήκει σε αυτή την ομάδα αίματος ας καταθέσει αίμα στο όνομα:
ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021

Σχετικά με την αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας

Το επόμενο χρονικό διάστημα καλούμαστε όλοι οι σύλλογοι διδασκόντων να συνεδριάσουμε για τον προγραμματισμό της αυτό-αξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Το ζήτημα προκαλεί εύλογα απορίες, ανησυχίες και ενστάσεις στη συντριπτική πλειοψηφία του εκπαιδευτικού κόσμου.
Κατ’ αρχάς οφείλουμε να επισημάνουμε την εμφανώς άκαιρη χρονική στιγμή που επέλεξε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να φέρει το συγκεκριμένο ζήτημα. Σε μια εποχή που έχει ανασταλεί η δια ζώσης λειτουργία των περισσοτέρων σχολικών μονάδων στη χώρα και σε μια περίοδο κατά την οποία ο εκπαιδευτικός κόσμος «σήκωσε στις πλάτες του» το τεράστιο εγχείρημα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά και κόπο, είναι αδιανόητο να έρχεται ένα τέτοιο νομοθέτημα χωρίς ενδελεχή διάλογο ανάμεσα στο Υπουργείο και τα εκπαιδευτικά συνδικάτα.
Ο συγκεκριμένος νόμος για την αυτό-αξιολόγηση αποτελεί μια έντονα γραφειοκρατική διαδικασία που θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τον ήδη πιεσμένο και εξουθενωμένο εκπαιδευτικό από τη συνεχή λειτουργία της τηλε-εκπαίδευσης και θα προκαλέσει εντάσεις και προστριβές εντός των συλλόγων.
Η βαθμολογική αξιολόγηση, ειδικά από εξωτερικούς αξιολογητές, όπως οι Συντονιστές Εκπαίδευσης, θα οδηγήσει αναπόφευκτα στην κατηγοριοποίηση των σχολείων με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα μικρά και περιφερειακά σχολεία. Αντίθετα, η περιγραφική και μόνο αξιολόγηση των δεικτών θα είχε νόημα και περιεχόμενο, καθώς θα έφερνε και την πολιτεία προ των διοικητικών ευθυνών της και θα βοηθούσε στη βελτίωση δεδομένων, όπως τα προγράμματα σπουδών, η επιμόρφωση, η επάρκεια σε προσωπικό και μέσα κ.τ.λ
Οι δείκτες που προτείνονται δεν μπορούν εκ των πραγμάτων να εφαρμοστούν σε όλα τα σχολεία (μικρά, περιφερειακά). Επίσης, οι ομάδες που προτείνονται είναι πολλές καθιστώντας όλη τη διαδικασία ανούσια και επιφανειακή. Η συχνότητα των συνεδριάσεων των συλλόγων είναι σίγουρο ότι θα δημιουργήσει αρρυθμίες στο σχολικό πρόγραμμα.
Η εξωτερική αξιολόγηση από φορείς όπως η ΑΔΙΠΠΔΕ δεν είναι αποδεκτή, καθώς δεν έχει καμία σχέση με την εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Επομένως, είναι ανάγκη να παγώσει άμεσα η όλη διαδικασία και να τεθούν όλα τα αμφισβητούμενα σημεία σε καθεστώς αναλυτικού διαλόγου με την ομοσπονδία. Επίσης, πρέπει να απομακρυνθεί κάθε σκέψη για εξωτερική αξιολόγηση. Η αποτίμηση πρέπει να είναι περιγραφική και να υπάρχει ευελιξία με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε μονάδας. 

Επισημαίνουμε ακόμη και τη σχετική απόφαση της πλειοψηφίας του ΔΣ της ΟΛΜΕ στις 10/02/2021 για το ζήτημα της αποχής-απεργίας από τη διαδικασία (εδώ).

Δείτε επίσης εδώ τα βήματα που προτείνει η ΟΛΜΕ (ύστερα από σχετικές εισηγήσεις νομικών συμβούλων) την υλοποίηση της απόφασης του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ για κήρυξη απεργίας αποχής 
και εδώ πρότυπο ατομικής και συλλογικής Δήλωσης αποχής από κάθε ενέργεια συνδεόμενη με τις διαδικασίες αξιολόγησης και προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου (νόμος 4692/2020). 

Σκεψεις μετά το άνοιγμα των σχολείων

 Από την έναρξη της πανδημίας, την περασμένη άνοιξη, η χώρα μας, όπως και ο υπόλοιπος κόσμος, βιώνει μία παρατεταμένη υγειονομική κρίση. Οι επιλογές διαχείρισης όμως αυτής της κρίσης δεν υπακούν μόνο σε επιστημονικά δεδομένα και οδηγίες, αλλά καθορίζονται, κυρίως, από πολιτικές αποφάσεις που καθορίζουν και τους βασικούς πυλώνες κοινωνικής συνοχής και προόδου την Υγεία, ψυχική και σωματική, την Παιδεία, τους δημοκρατικούς θεσμούς, την οικονομία. Η κυβέρνηση εκμεταλλεύτηκε και εκμεταλλεύεται την πανδημία για να περάσει ακραία και αντιπαιδαγωγικά μέτρα με κλειστά σχολεία χωρίς αντιδράσεις. Ανεξάρτητα με τη γνώμη που έχει καθεμιά και καθένας σχετικά με τα εν λόγω νομοσχέδια είναι ότι κατατέθηκαν σε εποχή που δεν είναι δυνατή η συζήτηση και η αντίδραση.

Παρόλο που διανύουμε το δεύτερο σφοδρότερο κύμα της πανδημίας, εμείς οι εκπαιδευτικοί θέλουμε ανοιχτά και ασφαλή σχολεία. Έχουμε ήδη αποδείξει ότι στηρίζουμε τις μαθήτριες και τους μαθητές μας κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης. Μπορούμε να το κάνουμε ακόμη καλύτερα στο φυσικό μας χώρο, τη σχολική αίθουσα, τη σχολική αυλή. 

Επειδή όμως η ατομική ευθύνη δεν υποκαθιστά την ευθύνη της Πολιτείας ζητάμε για άλλη μια φορά:
- Ανώτερο όριο 15 παιδιά ανά τάξη, αριθμός που θα έπρεπε να μειώνεται σε περιπτώσεις που οι χώροι είναι μικρότεροι. Βασικό κριτήριο και αναγκαιότητα είναι η τήρηση των αποστάσεων, όπως όλοι οι ειδικοί συνεχώς υπενθυμίζουν. Ιδιαίτερα τώρα που είμαστε μπροστά σε πιθανό 3ο κύμα. Η εκπαιδευτική κοινότητα δεν επιθυμεί νέο κλείσιμο των σχολείων και θεωρεί ότι ένα νέο κλείσιμο θα δηλώνει τα ανεπαρκή μέτρα.
- Ανεύρεση χώρων για μάθημα (π.χ. κλειστά σχολεία, βιβλιοθήκες, ξενοδοχεία και άλλοι χώροι, ώστε να γίνει δυνατό το σπάσιμο των μεγάλων τμημάτων).
- Διενέργεια τεστ σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας στη σχολική μονάδα. Δωρεάν συνταγογράφηση των μοριακών τεστ. Ιχνηλάτηση των κρουσμάτων. Προτεραιότητα εμβολιασμών σε εκπαιδευτικούς 
- Πρόσληψη αναπληρωτριών/ών, τόσο για να αντικαταστήσουν τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, όσο και αυτούς που θα αιτούνταν λόγω της αύξησης του αριθμού των τμημάτων. Κάλυψη των υπαρχόντων κενών
- Λειτουργία σχολικής υγειονομικής επιτροπής, που θα έχει την εποπτεία και α προτείνει λύσεις για τα προβλήματα που θα προκύπτουν.

- Διάθεση των απαιτούμενων δαπανών για όλα τα παραπάνω.

- Να γίνει αναπροσαρμογή της ύλης και να στηριχθούν όλα τα παιδιά με ενισχυτική διδασκαλία σε όλες τις βαθμίδες. Μέριμνα για ανακατανομή της ύλης στα δεδομένα της πανδημίας σε βάθος χρόνου σε όλες τις τάξεις και του γυμνασίου και του λυκείου. Να γίνει επαναξιολόγηση της ύλης προς το τέλος της χρονιάς χωρίς παράταση του σχολικού έτους που θα επιβαρύνει ψυχικά και σωματικά την ήδη επιβαρυμένη υγεία εκπαιδευτικών και παιδιών. Ψυχική εξουθένωση των ήδη επιβαρυμένων 

– Κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων ως υποχρεωτικό εργαλείο για την άντληση θεμάτων. 

- Να αποσυρθεί εδώ και τώρα το νομοσχέδιο για την επαγγελματική εκπαίδευση.

- Καμιά αλλαγή για φέτος στο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Καμιά αλλαγή που μειώνει εισακτέους και αποκλείει μαθήτριες/ές από Σχολές της επιλογής τους. Καμιά αλλαγή στη λειτουργία των σχολείων κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου. Όχι στη αυτοαξιολόγηση των σχολείων τουλάχιστον όχι στην παρούσα χρονική στιγμή χωρίς ουσιαστικό διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα.
- Να μη γίνει καμία επέκταση του έτους.

Πρέπει εδώ να αναγνωρίσουμε ότι το υπουργείο κατάφερε να σχεδιάσει την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην τηλεκπαίδευση, 10 μήνες μετά την έναρξή της. Το αίτημα αυτό αποτελούσε εξ αρχής ένα από τα βασικά αιτήματα της πανδημίας. Η υλοποίησή της ακόμα δεν έχει ξεκινήσει αλλά μπορούμε να περιμένουμε!!!

Σχετικά με την Πανεπιστημιακή Αστυνομία

 Η ΕΛΜΕ Ξάνθης θεωρεί ότι η φύλαξη των πανεπιστημιακών χώρων και ο έλεγχος της χρήσης τους θα πρέπει να είναι αρμοδιότητα του Πανεπιστημίου και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να διασφαλίζονται από τα αρμόδια πανεπιστημιακά όργανα. Αν και η εικόνα του πανεπιστημίου δεν είναι πάντα η καλύτερη, πιστεύουμε ότι η αξιοποίηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και η ανάληψη εκ μέρους των πρυτανικών αρχών των ευθυνών που τους αναλογούν θα μπορούσε να εξασφαλίσει την τήρηση της νομιμότητας και της αίσθησης ασφάλειας στον πανεπιστημιακό χώρο ταυτόχρονα με την εξασφάλιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας. Ακόμη και η συνδικαλιστική οργάνωση των Αστυνομικών ανακοίνωσε ότι η φύλαξη των πανεπιστημίων δεν θα πρέπει να σχετίζεται με την Ελληνική Αστυνομία, αλλά «πρέπει εξ ολοκλήρου να χρηματοδοτείται, να καθοδηγείται και να ελέγχεται από τους πανεπιστημιακούς φορείς και τις πρυτανικές αρχές, οι οποίες πρέπει να έχουν την ευθύνη για τη δράση της». Παρόμοια είναι και η θέση των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και των Πρυτανικών Αρχών σχεδόν όλων των Πανεπιστημίων της χώρας.

Η ΕΛΜΕ Ξάνθης συντάσσεται με τις φωνές αυτές και ζητά την άμεση απόσυρση του σχετικού νόμου.

Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021

Κατάχρηση της εξ αποστάσεως

Αναμφίβολα, η εξ αποστάσεως διδασκαλία αποτέλεσε και αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στη σύγχρονη εκπαίδευση που στήριξαν με κάθε τρόπο οι εκπαιδευτικοί. Δυστυχώς, όμως, το εργαλείο αυτό ευτελίζεται, όταν χρησιμοποιείται με περισσή ευκολία για κάθε περίσταση, σαν να μπορεί η εκπαιδευτική διαδικασία να εναλλάσσεται με το πάτημα ενός κουμπιού από δια ζώσης σε εξ αποστάσεως. Τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη ζωντανή μάθηση και καμιά εξ αποστάσεως διαδικασία δεν μπορεί να είναι ισότιμη. 

Εμείς οι εκπαιδευτικοί θέλουμε ανοιχτά σχολεία και γι' αυτό ζητάμε να παρθούν όλα τα μέτρα για την το δυνατόν ασφαλή και ομαλή λειτουργία τους με σημαντικότερο μέτρο την αραίωση των τμημάτων.

Απογευματινές συνεδριάσεις συλλόγων και άλλα προβλήματα

Υπενθυμίζουμε στις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους Διευθύντριες/Διευθυντές ότι οι συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πραγματοποιούνται εντός ωραρίου. Ας σεβαστούμε τον ιδιωτικό χώρο και τις ώρες ξεκούρασης των συναδελφισσών και των συναδέλφων σε μια δύσκολη περίοδο που, πέρα από την πανδημία, επιβαρύνθηκαν και επιβαρύνονται ακόμη με επιπλέον φόρτο εργασίας σηκώνοντας όλο το βάρος της τηλεκπαίδευσης και των γενικότερων ελλείψεων της δημόσιας εκπαίδευσης. Επειδή, τέτοιες συνεδριάσεις εκτός ωραρίου είναι παράνομες, οι συναδέλφισσες και οι συνάδελφοι δεν υποχρεούνται να τις παρακολουθούν.

Επιπλέον, υπενθυμίζουμε ότι η ειδική συνεδρία για την ενημέρωση για την αξιολόγηση είναι μονοθεματική και αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα της/του διευθύντριας/διευθυντή όταν συμπεριλαμβάνεται σε συνεδριάσεις με άλλα θέματα.

Επίσης, θα καλούσαμε τις Διευθύντριες και τους Διευθυντές των σχολείων να προστατεύουν με κάθε τρόπο την υγεία των συναδελφισσών και των συναδέλφων και να αποφεύγουν να τις/τους εκθέτουν σε επαφές που θα μπορούσαν να αποφευχθούν, όπως για παράδειγμα, την δια ζώσης παράδοση βαθμολογίας.

Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021

Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα την αξιολόγηση σχολικής μονάδας

 Η ΕΛΜΕ Ξάνθης μαζί με την ΕΛΜΕ Β Εβρου  συνδιοργανώνουν διαδικτυακή εκδήλωση-συζήτηση την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου στις 6μ.μ. με θέμα την «Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων και Εκπαιδευτικών».   
Παρά τις δυσκολίες της περιόδου αποτελεί επιτακτική ανάγκη να ενημερωθεί ο κλάδος μας για το περιεχόμενο του σχετικού νόμου,  τις θέσεις του κλάδου απέναντι σ' αυτόν και την εφαρμογή της απεργίας - αποχής

Μεταξύ των ομιλητών θα είναι και μέλη του ΔΣ της ΟΛΜΕ.

Λεπτομέρειες για την εκδήλωση θα ανακοινώσουμε έγκαιρα.

-----------

Το link της εκδήλωσης:

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92914135739?pwd=OGpsbkxZMnhjZ3Z5bUJLbm9KenZHQT09
Meeting ID: 929 1413 5739
Passcode: 234625

Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2021

Για το όργιο της κρατικής καταστολής

 Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καταγγέλει το όργιο της κρατικής καταστολής ενάντια στο φοιτητικό κίνημα την Τετάρτη 10/2 καθώς και το πογκρόμ συλλήψεων εναντίον νεολαίων και φοιτητών που αγωνίζονται για δημόσια δωρεάν παιδεία.
Απαιτεί να αφεθούν ελεύθεροι όλοι οι συλληφθέντες και να απαλλαγούν από κάθε κατηγορία.
Το δίκαιο είναι με το μέρος μας.

ΟΛΜΕ: Για την προσπάθεια παραπληροφόρησης για τις δράσεις της

 Το ΔΣ της ΟΛΜΕ επειδή διαπίστωσε ότι κυκλοφορούν κείμενα τα οποία παραπληροφορούν σχετικά με τη δράση της ΟΛΜΕ, είναι υποχρεωμένο να ενημερώσει τον κλάδο για τις  ενέργειες της Ομοσπονδίας.

Σε ό,τι αφορά στην υλοποίηση της απόφασης της ΓΣ των Προέδρων (5 Σεπτεμβρίου 2020) με βάση την οποία θα έπρεπε να κηρυχθεί απεργία αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης των σχολικών μονάδων αμέσως μετά την έκδοση της εξουσιοδοτικής από τον ν. 4692/20 εφαρμοστικής Υπουργικής Απόφασης:

Την επομένη ημέρα της έκδοσης της ΥΑ, δόθηκε εντολή στη νομική σύμβουλο να συντάξει το εξώδικο υλοποίησης της απόφασης της απεργίας αποχής και σε συνάντηση μαζί της αναλύθηκε όλο το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021

Ενέργειες – βήματα για την υλοποίηση της απόφασης του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ για κήρυξη απεργίας αποχής

 Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ σε συνέχεια και υλοποίηση της απόφασής της Γενικής Συνέλευσης των Προέδρων (5 Σεπτεμβρίου 2020) για κήρυξη απεργίας-αποχής από τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο 4692/2020 (ΦΕΚ 12 Ιουνίου 2020) καθώς και από την Υπουργική Απόφαση 6603/ΓΔ4/20-1-2021 «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο», αποφάσισε τα παρακάτω βήματα:
Να επιδοθεί, (ήδη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021), στο Υπουργείο Παιδείας και στο Ελληνικό Δημόσιο εξώδικη γνωστοποίηση της απεργίας-αποχής, δηλώνοντας, έτσι, επίσημα την κήρυξή της.
Στο πλαίσιο αυτό, καλεί τους συναδέλφους να συμμετέχουν δυναμικά στην απεργία-αποχή της ΟΛΜΕ αποτρέποντας την υλοποίηση της αντιδραστικής αξιολόγησης και συγκεκριμένα:

ΑΤΟΜΙΚΗ – ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 4692/2020

 Με την παρούσα δηλώνω/ουμε ότι απέχω/ουμε από οποιαδήποτε ενέργεια συνδέεται με την εφαρμογή των προβλέψεων των άρθρων 33, 34, 35 και 36 ν. 4692/2020 και της με αρ. αριθμ. 6603/ΓΔ4 (ΦΕΚ B’ 140/20.01.2021) αποφάσεως της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο», καθότι συμμετέχω/ουμε στην προκηρυχθείσα από 8.2.2021 απεργία-αποχή της Ο.Λ.Μ.Ε., απέχοντας συναφώς και νομίμως από την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων μου/μας που σχετίζονται με κάθε διαδικασία κατείνει στην υλοποίηση των ανωτέρω νομοθετικών και κανονιστικών προβλέψεων του ν.4692/2020 και της κατ’ εξουσιοδότηση τούτου εφαρμοστικής υπουργικής απόφασης.

Σχετικά με την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας

To ΔΣ της ΕΛΜΕ Ξάνθης καλεί τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους διευθύντριες/ντες καθώς και τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους να μη βιαστούν να συγκαλέσουν σύλλογο για να ξεκινήσουν την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας.
Ήδη η ΟΛΜΕ έχει κηρύξει απεργία - αποχή ενώ, υπενθυμίζουμε, ίδια ήταν και η κατεύθυνση των τελευταίων συνεδρίων της ΟΛΜΕ.
Εξάλλου, με τα σχολεία κλειστά για πάνω από δύο μήνες και κάτω από συνθήκες πανδημίας και καραντίνας, οποιαδήποτε διαδικασία αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας κρίνεται έξω από κάθε πραγματικότητα.

Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021

Aπεργία – αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης των σχολικών μονάδων

 Εν μέσω πανδημίας, με άλλα σχολεία κλειστά και άλλα ανοιχτά και την εξ αποστάσεως διδασκαλία, παρά τις τεράστιες προσπάθειες των εκπαιδευτικών, να έχει αποτύχει, (οι έρευνες απέδειξαν τον αποκλεισμό χιλιάδων μαθητών/τριων από τη διαδικασία,  το άγχος και την ψυχική εξάντληση που προκλήθηκαν στους/στις μαθητές/τριες καθώς και τη δυσκολία/αδυναμία εμπέδωσης της ύλης που διδάχθηκε εξ αποστάσεως) το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην έκδοση Υπουργικής Απόφασης (Υ.Α.) με ΦΕΚ 140/20-1-2021 και τίτλο: «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο». Το ΥΠΑΙΘ αποδεικνύει άλλη μία φορά πως βρίσκεται εκτός εκπαιδευτικής πραγματικότητας, καθώς φαίνεται να αγνοεί τα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσε η πανδημία στην εκπαίδευση, προβλήματα που λειτουργούν σωρευτικά στα ήδη υφιστάμενα.

Κανένα μέτρο δεν έλαβε για την υγειονομική προστασία των σχολείων, καμία στήριξη των εκπαιδευτικών και των μαθητών στην ΕξΑΕ, καμία διάθεση να υλοποιήσει πολιτικές για να αντιμετωπιστούν τα πάγια προβλήματα των δημόσιων σχολείων (υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση, έλλειψη υποδομών κλπ). Το ξαφνικό ενδιαφέρον για την «βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου» μέσω αξιολόγησης και μάλιστα στο μέσο του σχολικού έτους από ένα υπουργείο που κανένα από τα μείζονα προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης δεν προσπάθησε να επιλύσει είναι τουλάχιστον υποκριτικό.

Καμία υποχρέωση συμμετοχής των Δ/ντών-Δ/ντριών στις εκτός ωραρίου “ενημερώσεις” για την αξιολόγηση

 Σχετικά με τις φερόμενες “ενημερώσεις” των Περιφερειακών Διευθύνσεων που αφορούν την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων η ΟΛΜΕ διευκρινίζει:

Δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία σε αυτές των Διευθυντών – Διευθυντριών
Πραγματοποιούνται εκτός ωραρίου
Υπάρχει απόφαση για Απεργία – Αποχή από όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης
Η Ομοσπονδία θα αποστείλει σχετικές αποφάσεις με συγκεκριμένα βήματα και δράσεις
Καλούνται οι συνάδελφοι Διευθυντές/Διευθύντριες να προασπίσουν τις αποφάσεις του κλάδου.


Συλλαλητήριο Τετάρτη 10/2

 Συλλαλητήριο εκπαιδευτικών - φοιτητριών/ών​ Τετάρτη 10/2, στη 1:30μμ, στην Κεντρική Πλατεία, ενάντια στο αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο που, εν μέσω πανδημίας και καραντίνας, και παρά τη γενικευμένη απόρριψη των μέτρων από το εκπαιδευτικό κίνημα, επιχειρεί να ψηφίσει η κυβέρνηση, χωρίς κανένα διάλογο με τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021

Συλλαλητήριο 4/2

Η κυβέρνηση, εν μέσω πανδημίας και καραντίνας, επιχειρεί να ψηφίσει ένα ακόμα απαράδεκτο νομοσχέδιο (εδώ η σχετική με το νομοσχέδιο ανακοίνωση της ΟΛΜΕ), χωρίς κανένα διάλογο με τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το ΥΠΑΙΘ επιβεβαιώνει για μία ακόμα φορά την αυθαιρεσία στην λήψη αποφάσεων, την αναλγησία και την απόστασή του από την εκπαιδευτική πραγματικότητα.
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας απαιτώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου.

Πέμπτη 4/2, στην Κεντρική Πλατεία στη 1:30μμ

Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021

Υπενθύμιση έρευνας ΚΕΜΕΤΕ

 Σας υπενθυμίζουμε την έρευνα που έχει ξεκινήσει αυτή την περίοδο το Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΚΕΜΕΤΕ) της ΟΛΜΕ για τις συνθήκες εργασίας και εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της δεύτερης καραντίνας. Σας καλούμε να συμμετέχετε ενεργά στην ερευνα αυτή ώστε να βγουν επιστημονικά τεκμηριωμένα, χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία θα στηρίζουν τις θέσεις του σωματείου.

Την έρευνα αυτή, υποστηρίζουν τρία ερωτηματολόγια:
- Το πρώτο ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς ΕΕΠ και ΕΒΠ που εργάζονται σε ειδικά σχολεία, τα οποία έμειναν ανοιχτά κατά τη διάρκεια της καραντίνας.
- Τα άλλα δύο ερωτηματολόγια απευθύνονται στις υπόλοιπες σχολικές μονάδες:
α) για συμπλήρωση αντικειμενικών στοιχείων από τη σχολική μονάδα και
β) για διερεύνηση στάσεων από τους/τις εκπαιδευτικούς.
Η συμπλήρωση αυτών των ερωτηματολογίων έχει σαν κύριο στόχο τη συλλογή αντικειμενικών στοιχείων και τη διερεύνηση στάσεων των εκπαιδευτικών σχετικά
α) με την τηλεκπαίδευση και
β) τα προβλήματα στη λειτουργίας των ειδικών σχολείων εν μέσω πανδημίας.

Tα ερωτηματολόγια έχουν σταλεί στα mail των σχολείων. 

Πρακτικά ΔΣ 1/2