Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021

Σχετικά με την Πανεπιστημιακή Αστυνομία

 Η ΕΛΜΕ Ξάνθης θεωρεί ότι η φύλαξη των πανεπιστημιακών χώρων και ο έλεγχος της χρήσης τους θα πρέπει να είναι αρμοδιότητα του Πανεπιστημίου και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να διασφαλίζονται από τα αρμόδια πανεπιστημιακά όργανα. Αν και η εικόνα του πανεπιστημίου δεν είναι πάντα η καλύτερη, πιστεύουμε ότι η αξιοποίηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και η ανάληψη εκ μέρους των πρυτανικών αρχών των ευθυνών που τους αναλογούν θα μπορούσε να εξασφαλίσει την τήρηση της νομιμότητας και της αίσθησης ασφάλειας στον πανεπιστημιακό χώρο ταυτόχρονα με την εξασφάλιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας. Ακόμη και η συνδικαλιστική οργάνωση των Αστυνομικών ανακοίνωσε ότι η φύλαξη των πανεπιστημίων δεν θα πρέπει να σχετίζεται με την Ελληνική Αστυνομία, αλλά «πρέπει εξ ολοκλήρου να χρηματοδοτείται, να καθοδηγείται και να ελέγχεται από τους πανεπιστημιακούς φορείς και τις πρυτανικές αρχές, οι οποίες πρέπει να έχουν την ευθύνη για τη δράση της». Παρόμοια είναι και η θέση των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και των Πρυτανικών Αρχών σχεδόν όλων των Πανεπιστημίων της χώρας.

Η ΕΛΜΕ Ξάνθης συντάσσεται με τις φωνές αυτές και ζητά την άμεση απόσυρση του σχετικού νόμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου