Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟΧΗ

 1. Είναι νόμιμη η απεργία-αποχή της ΟΛΜΕ; Μπορεί να έχει συνέπειες για όσους την υλοποιούν;

Η απεργία αποχή έχει κριθεί στα δικαστήρια ως απόλυτα νόμιμη  και συνταγματικά κατοχυρωμένη μορφή απεργίας. (Δ.Εφ. Π​ειραιώς 486/1995, Δ.Εφ. Αθηνών 4843/2014, Μ.Π. Αθηνών 2395/2014, Δ. Εφ. Αθηνών 559/2020). Η ΟΛΜΕ έχει τηρήσει όλες τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες που εξασφαλίζουν την νομιμότητα της απεργίας αποχής, καταθέτοντας σχετικό εξώδικο, μέσω νομικού, στην Προεδρία της Κυβέρνησης και στα υπουργεία Παιδείας, Εσωτερικών και Οικονομικών. Καμία διοικητική ή πειθαρχική συνέπεια δεν υπάρχει για τους συμμετέχοντες στην απεργία-αποχή.

 1. Μπορεί να γίνει περικοπή μισθού σε όσους συμμετέχουν στην απεργία-αποχή;

Υπενθυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη μορφή απεργίας έχει υλοποιηθεί αρκετές φορές τόσο από την ΟΛΜΕ όσο και από την ΑΔΕΔΥ. Απεργία αποχή υλοποιήθηκε από την ΟΛΜΕ για τη μη εφαρμογή της ζωντανής αναμετάδοσης στην τάξη και στη μη υλοποίηση μαθημάτων στη διάρκεια των καταλήψεων. Καμία περικοπή δεν έγινε στους/στις συναδέλφους που συμμετείχαν σε αυτές τις απεργίες-αποχές. Ομοίως, καμία περικοπή δεν έχει γίνει για την απεργία αποχή από την αξιολόγηση της ΑΔΕΔΥ, που κάνουν οι εργαζόμενοι στο υπόλοιπο δημόσιο τα τελευταία χρόνια.

Οι συμμετέχοντες στην απεργία αποχή, απέχουν μόνο από τα καθήκοντα αξιολόγησης (όπως αυτά προβλέπονται στο ν.4692 και στην ΥΑ 6603/ΓΔ4). Όλα τα υπόλοιπα καθήκοντά τους, διδακτικά και εξωδιδακτικά, τα διεκπεραιώνουν κανονικά. Επομένως, ακόμα κι αν το ΥΠΑΙΘ θελήσει να προχωρήσει σε περικοπές, αυτές θα πρέπει να οριστούν ως ποσοστό που αναλογεί στα καθήκοντα από τα οποία απέχουμε σε σχέση με τα καθήκοντα που διεκπεραιώνουμε και μόνο για τις μέρες που υφίσταται κάποια διαδικασία αξιολόγησης.

 1. Οι αναπληρωτές/ωρομίσθιοι δικαιούνται να συμμετέχουν στην απεργία-αποχή;

Όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί έχουν τα ίδια ακριβώς συνδικαλιστικά δικαιώματα, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας. Καμία συνέπεια δεν έχουν οι αναπληρωτές/ωρομίσθιοι σε περίπτωση συμμετοχής τους στην απεργία αποχή. Δεν επηρεάζεται με κανένα τρόπο πιθανός διορισμός τους ή επαναπρόσληψή τους, δεν χάνεται ούτε ένσημο ούτε προϋπηρεσία.

 1. Ποιοι/ες θεωρούνται μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων;

Ν. 1566 άρθρο 11 ΣΤ.1: «Ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολείου αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες στο σχολείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχει ως πρόεδρο το διευθυντή του σχολείου». Επομένως, μέλος του ΣΔ είναι κάθε εκπαιδευτικός (μόνιμος/η, αναπληρωτής/τρια, ωρομίσθιος/α) που διδάσκει έστω και μία ώρα στο σχολείο.

 1. Πότε συνεδριάζει ο Σύλλογος Διδασκόντων;

Ν. 1566 άρθρο 11 ΣΤ.2: «Οι συνεδριάσεις γίνονται μέσα στο ωράριο εργασίας και σε καμιά περίπτωση σε ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων». Καμία συνεδρίαση δε μπορεί  να γίνεται εκτός ωραρίου ή σε αργίες. Τη μέρα που έχει συγκληθεί ο ΣΔ, γίνεται σύμπτυξη των διδακτικών ωρών, ώστε να μείνει χρόνος πριν τη λήξη του ωραρίου εργασίας για να συνεδριάσει ο ΣΔ.

 1. Πότε έχει απαρτία ο Σύλλογος Διδασκόντων;

Υπουργική Απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 (ΦΕΚ 1340/16-10-2002) αρθ.37 παρ.13:  «Ο σύλλογος των διδασκόντων βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και οι αποφάσεις του είναι έγκυρες, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα». Στο ίδιο άρθρο παρ 14: «…Το μέλος που απέχει από την ψηφοφορία ή δίνει λευκή ψήφο θεωρείται απόν».  Επομένως,  αν οι απόντες (είτε επειδή συμμετέχουν στην απεργία-αποχή είτε για άλλο λόγο πχ άδεια) είναι περισσότεροι δεν υπάρχει απαρτία, δε μπορεί να συνεδριάσει ο σύλλογος και δεν λαμβάνεται καμία απόφαση. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας δε μπορούν να συγκροτηθούν οι ομάδες δράσης, ούτε να προχωρήσει οποιαδήποτε άλλη διαδικασία αξιολόγησης.

 1. Μπορεί ο/η διευθυντής/ντρια του σχολείου να συγκροτήσει ομάδες δράσης;

Η συγκρότηση των ομάδων δράσης γίνεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Άρθρο 4 της ΥΑ 6603/ΓΔ4: «τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων καταθέτουν προτάσεις για Σχέδια δράσης που θα αναλάβουν ομάδες 2-5 συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών, οι οποίες επιλέγονται τεκμηριωμένα και οριστικοποιούνται με σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων». Επομένως ο/η διευθυντής/ντρια δε νομιμοποιείται να συγκροτήσει ομάδες δράσης.

 1. Αν υπάρξει απαρτία στο ΣΔ, μπορεί ο ΣΔ με απόφασή του να συμπεριλάβει στις ομάδες δράσης όσους/ες έχουν δηλώσει ότι συμμετέχουν στην απεργία-αποχή;

Όχι. Ακόμα κι αν υπάρξει απαρτία, όσοι/ες δηλώσουν συμμετοχή στην απεργία αποχή είναι απόλυτα καλυμμένοι/ες να μη συμμετάσχουν ούτε στις ομάδες ούτε σε άλλη διαδικασία αξιολόγσης. Ο ΣΔ δε νομιμοποιείται να τους βάλει υποχρεωτικά σε ομάδες εργασίας, καθώς κάτι τέτοιο θα καταπατούσε το συνταγματικά κατοχυρωμένο συνδικαλιστικό τους δικαίωμα στην απεργία.

 1. Τι συμβαίνει με τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε πολλά σχολεία;

Κάθε εκπαιδευτικός είναι μέλος των Συλλόγων Διδασκόντων σε όλα τα σχολεία που διδάσκει. Η ΥΑ προβλέπει συμμετοχή τους στη Δράση Α στο σχολείο που έχουν τις περισσότερες ώρες και συμμετοχή στη Δράση Β σε σχολείο της επιλογής τους. Επομένως, για να είναι νομικά καλυμμένοι όσοι διδάσκουν σε πολλά σχολεία, πρέπει να καταθέσουν τη δήλωση απεργίας-αποχής σε όλα τα σχολεία που διδάσκουν.

 1. Το επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό (ΕΕΠ-ΕΒΠ) μπορούν να δηλώσουν απεργία αποχή της ΟΛΜΕ;

Το ΕΕΠ-ΕΒΠ είναι μέλη της ΠΟΣΕΕΠΕΑ και καλύπτονται από την αντίστοιχη απεργία αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης, που έχει κηρύξει η ΠΟΣΕΕΠΕΑ.

 1. Πως δηλώνεται η απεργία αποχή;

Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην απεργία αποχή υπογράφουν τη δήλωση αποχής που έχει αποσταλεί από την ΟΛΜΕ (βλ. παρακάτω) και την καταθέτουν στο σχολείο. Η δήλωση αυτή έχει συνταχθεί από τη νομική σύμβουλο της ΟΛΜΕ. Η υπογεγραμμένη δήλωση της απεργίας αποχής κατατίθεται σε κάθε περίπτωση στο πρωτόκολλο του σχολείου. Αν υπάρξει απαρτία και συνεδριάσει ο σύλλογος, η δήλωση κατατίθεται και στο πρακτικό. Το πρακτικό δεν υπογράφεται από τους απεργούς, αφού θεωρούνται απόντες. Ο λόγος που καταθέτουμε τη δήλωση στο πρακτικό είναι για να είναι δικαιολογημένη η απουσία μας.

 1. Η απεργία αποχή μπορεί να δηλωθεί μόνο στην ειδική συνεδρίαση του ΣΔ;

Ο λόγος που θέλουμε να κατατεθεί στην συνεδρίαση του ΣΔ είναι για να μην υπάρξει απαρτία και να μπλοκαριστούν οι διαδικασίες. Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι η απεργία αποχή είναι διαρκείας (για όσο ισχύει ο ν.4692 και η σχετική ΥΑ), δεν αφορά μόνο στις αρχικές συνεδριάσεις αλλά και σε όλες τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν. Αυτό σημαίνει, ότι αν κάποιος συνάδελφος δεν  δηλώσει αρχικά απεργία  αποχή και μπει στις ομάδες, αλλά αργότερα αλλάξει γνώμη και πειστεί να συμμετάσχει στην απεργία αποχή μπορεί να τη δηλώσει ανά πάσα στιγμή (καταθέτοντας τη δήλωσή του στο πρωτόκολλο του σχολείου). Άρα, η μάχη δε σταματά μετά την συνεδρίαση. Ακόμα και αν δεν πετύχουμε την έλλειψη απαρτίας που θέλουμε, συνεχίζουμε να επικοινωνούμε με τους συναδέλφους για να τους πείσουμε να συνταχθούν με την απόφαση της ΟΛΜΕ. Αν πειστούν και δηλώσουν απεργία αποχή ακόμη και μετά τη συνεδρίαση, πάλι είναι καλυμμένοι να μη συμμετάσχουν από κει και πέρα στις ομάδες και στις υπόλοιπες διαδικασίες της αξιολόγησης

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟΧΗ ΤΗΣ ΟΛΜΕ

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΛΜΕ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΟΣΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΕΙΤΑΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 (ακολουθεί η ατομική – συλλογική δήλωση)

ΑΤΟΜΙΚΗ – ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 4692/2020

Με την παρούσα δηλώνω/ουμε ότι απέχω/ουμε από οποιαδήποτε ενέργεια συνδέεται με την εφαρμογή των προβλέψεων των άρθρων 33, 34, 35 και 36 ν. 4692/2020 και της με αρ. αριθμ. 6603/ΓΔ4 (ΦΕΚ B’ 140/20.01.2021) αποφάσεως της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο», καθότι συμμετέχω/ουμε στην προκηρυχθείσα από 8.2.2021 απεργία-αποχή της Ο.Λ.Μ.Ε., απέχοντας συναφώς και νομίμως από την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων μου/μας που σχετίζονται με κάθε διαδικασία κατατείνει στην υλοποίηση των ανωτέρω νομοθετικών και κανονιστικών προβλέψεων του ν.4692/2020 και της κατ’ εξουσιοδότηση τούτου εφαρμοστικής υπουργικής απόφασης.

7 σχόλια:

 1. Επειδή όλα παρουσιάζονται απλά και ωραιοποιημένα να θυμηθούμε ότι στο παρελθόν και περικοπές μισθών έχουν γίνει στο 50% του μισθού και επιστρατεύσεις έχουν γίνει, σε προσπάθειες αποχής μας από μέρος των καθηκόντων μας. Το πως θα αντιδράσει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου δεν το γνωρίζουμε, προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι εξαρτάται από το μέγεθος της αποχής, αν δηλαδή αυτή είναι σε τέτοιο βαθμό που η αυτοαξιολόγηση θα προχωρήσει τότε μάλλον δεν θα υπάρχουν οικονομικές συνέπειες, αν όμως η αυτοαξιολόγηση δεν προχωρήσει τότε σίγουρα, με βάση την μέχρι τώρα στάση του υπουργείου, θα υπάρξει περικοπή μισθού αφού θα πρόκειται για κανονική απεργία. Τέλος ας μην ξεχνάμε ότι το υπουργείο μπορεί να προσφύγει στα δικαστήρια ώστε η απεργία - αποχή να χαρακτηρισθεί παράνομη και καταχρηστική . Σ' αυτή την περίπτωση, εφόσον δηλαδή χαρακτηρισθεί παράνομη και καταχρηστική, η συνέχιση της απεργίας είναι πειθαρχικό παράπτωμα.
  Δεν έκανα αυτή την ανάρτηση για να προκαλέσω φόβο ή να αποθαρρύνω κάποιους να συμμετάσχουν στην απεργία - αποχή αλλά για να έχουμε συνάδελφοι μια πιο πλήρη εικόνα των συνεπειών.
  Ζητώ συγνώμη από το προεδρείο της ΕΛΜΕ αλλά η ενημέρωσή της είναι ελλιπής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οχι προς θεου, δεν το κανεις για να προκαλεσεις φοβο

   Διαγραφή
 2. Τι αποκόμισα από την χθεσινή συζήτηση για την αυτοαξιολόγηση;

  1. Όλοι συμφωνούν ότι θέλουν την αυτοαξιολόγηση αλλά όχι την συγκεκριμένη και όχι αυτή τη στιγμή. Σωστά; Η κα. Δαμιανάκη ανέφερε ως παράδειγμα θεμιτής αξιολόγησης την Προοδευτική. Υπάρχει και τέτοια;
  2. Ο κος Ανταμπούφης έκανε μια καλή ανάλυση και ανέδειξε όλα τα μελανά σημεία όλα τα ευτράπελα του νόμου της αυτοαξιολόγησης, αλλά έριξε το μπαλάκι των ευθυνών της υλοποίησης στην εξέδρα, όταν ρωτήθηκε σχετικά. Δεν ήρθε, λέει, ακόμα η ώρα να μιλήσει. Δηλαδή κύριε Ανταμπούφη θα παραιτηθείτε όταν έρθει η ώρα σας; Γιατί αλήθεια συνεχίζετε να υπηρετείτε, από ένα τόσο κομβικό πόστο, μια πολιτική ηγεσία με την οποία διαφωνείτε ριζικά;
  3. Κύριε Κασάπη ωραίο σόου δώσατε. "Εκτελώ, λέει, το καθήκον μου έναντι του καλέσματος της ΟΛΜΕ σε απεργία-αποχή από την αυτοαξιολόγηση". Σωστά, μόνο που αυτό το καθήκον το ξεχάσατε όταν ψηφίσατε μέσα στο ΔΣ της ΕΛΜΕ την παραμονή των δήθεν "εκλεγμένων" αιρετών στο ΠΥΣΔΕ κόντρα στα καλέσματα της ΟΛΜΕ, μάλλον σας παρασύρει ο άνεμος και πάτε όπου νάνε. Αλήθεια θα υπογράψετε την καταγγελία όσων τολμήσουν να αποδεχτούν να καταλάβουν τις θέσεις των παραιτηθέντων του ΠΥΣΔΕ ή θα τους χειροκροτήσετε "για το καλό μας";
  4. Η κυρία Ζήση παραστάθηκε! Περί της ταμπακιέρας κουβέντα!
  5. Τελικά η τεχνολογία λειτούργησε πολύ καλά δεν συμφωνείτε κα. Λουκοπούλου; Δεν συνευρεθήκαμε; Δεν έγινε πολιτισμένη συζήτηση; Στο τέλος δεν θα μπορούσε να ακολουθήσει και ψηφοφορία; Λέω μήπως;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για πες μας τι αποκομισες απο τις τοποθετησεις των συνδικαλιστων της ΔΑΚΕ; Ακουσες καποια προταση; Ακουσες προτροπη για απεργια-αποχη; Γιατι εγω το μονο που ακουσα ειναι οτι διαφωνουν μονο ως προς το ακαιρο του πραγματος. Ολα τα αλλα οκ. Επισης ακουσα γλοιωδεις προτροπες στους συντονιστες να χειραγωγησουν τους συναδελφους. Ακουσαμε το απιθανο, να βαλουν ολοι 10αρια.
   Ξεγυμνωθηκαν ολοι

   Διαγραφή
 3. Συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να καταθέσω την άποψή μου. Το θέμα έχει δύο διαστάσεις. Την ουσία, το περιεχόμενο του νόμου και τον τρόπο δράσης ή αντίδρασης σε αυτόν.
  Πιστεύω πως όσον αφορά στην ουσία, η μεγάλη πλειοψηφία της εκπαιδευτικής κοινότητας συντάσσεται με τις αιτιάσεις και τα επιχειρήματα της ΟΛΜΕ, τηρουμένων πάντα των ιδιαίτερων πολιτικών πεποιθήσεων του καθενός.
  Εκτιμώ όμως πως ο τρόπος αντίδρασης που προτείνεται, είναι αμφιλεγόμενος, φανερά ευάλωτος με πλήθος σελίδων που εξηγούν την νομιμότητά του, βήματα που πρέπει να γίνουν, οδηγίες, δικαστικές αποφάσεις και αιτήσεις, πρωτόκολλα κλπ.
  Μια έμπειρη συνδικαλιστική ηγεσία οφείλει να προτείνει στιβαρή και αδιαμφισβήτητη αντίδραση απέναντι σε αλαζονικές, αυταρχικές και αντιδημοκρατικές συμπεριφορές.
  Δεν μπορεί να υιοθετεί τακτικισμούς, νομικίστικους ελιγμούς και τελικά υπονόμευση των συλλογικών διαδικασιών όπως η συνεδρίαση του συλλόγου.
  Οι πιθανότητες διχασμού της εκπαιδευτικής κοινότητας αυξάνονται την στιγμή που η ενότητα είναι το ζητούμενο.
  Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Εγώ σαν απλός πολίτης, καμμένος γιατί το παιδί μου έφτασε να βγάλει την Τετάρτη Δημοτικού και να γράφει τα ρήματα με ήτα, ενώ έχει Α στον έλεγχο και στο σπίτι μου να γίνεται μάχη του Δράμαλη στα Δερβενάκια καθημερινά γιατί ο διευθυντής ήθελε τάχα να παντρευτεί τη γυναίκα μου και καυλάντιζαν καθημερινά στο σχολείο 9-11, αφού ειχε φροντίσει να αλλάξει το πρόγραμμα "πειραματικά" ώστε όλοι οι δάσκαλοι να έχουν μάθημα εκείνη την ώρα, αναρωτιέμαι αν θα αφήσετε ποτέ τις θεωρίες που απλά παρατείνουν τη ρέκλα, τον κατσαπλιαδισμό και την ασυδοσία που επικρατεί στα σχολεία και να κοιτάξετε να κάνετε και λίγο τη δουλειά σας που σίγουρα δεν έχει καμία σχέσηε τα κόμματα. Βρείτε έναν τρόπο να κρατήσετε τα σχολεία σε ενα επίπεδο, να προστατέψετε τα παιδιά και να εκπαιδεύσετε σωστούς ανθρώπους στην κοινωνία. Αρκετά με τις ατέλειωτες συζητήσεις και τις θεωρίες. Ως πολίτης πιστεύω οτι το υπουργείο πρέπει να σας βάλει τα 2 πόδια σε ενα παπούτσι γιατί από μόνοι σας δεν μπορείτε. Αν δεν θέλετε να είστε υπεύθυνοι και δεν αγαπάτε το επάγγελμα σας, να παραιτηθείτε και να αφήσετε τη θέση για κάποιον που θέλει. Τρέμω μόνο που σκέφτομαι τη μάνα να ουρλιάζει πάνω από το παιδί γιατί έχει νεύρα που είδε σήμερα τον πρίγκηψ διευθυντή να καυλαντίζει και με τη μουσικού και το παιδί να προσπαθεί να διαβάσει και απο τον φόβο του να τρέμει και να κάνει λάθος, να αναγραμματίζει και αυτή να ουρλιάζει ακόμα περισσότερο. Τρέμω μόνο που τη σκέφτομαι να ουρλιάζει "δεν πάω στον διευθυντή, αυτός ειναι σάλιας και με κυνηγάει και μου την πέφτει και δεν ξέρω πως να τον αποφύγω" και μετά να την παίρνει απο το χέρι όταν σχολανε και να καυλαντίζουν μπροστά της. Δεν μου κάνει δε εντύπωση οτι και το παιδί μετά έλεγε ψέματα οτιδεν έχει να διαβάσει παρακάτω, ενώ είχε.
  Όπως καταλαβαίνετε η θέση σας, η ευθύνη σας και η αποστολή σας είναι ευαίσθητη και σημαντική. Αφήστε τα κομματικά, την τεμπελιά και την ρέκλα και πιάστε επιτέλους δουλειά. Μια ζωή δεν σας αφήνει τάχα ενα υπουργείο και μια ζωή κόβετε και ράβετε μόνοι σας. Σκεφτείτε αυτό το παιδί να ήτανε δικό σας. Ντροπή.
  Και άντε εγώ είχα την οικονομική άνεση, την ψυχική δύναμη και τις κατάλληλες γνώσεις, (τις οποίες απέκτησα μόνος μου, γιατί αν περίμενα απο τους κατσαπλιάδες) αι έφυγα στο εξωτερικό και αφαίρεσα το παιδί απο αυτό το άρρωστο περιβάλλον. Τρέμω στη σκέψη αυτών που δεν μπορούν.
  Η δε σύγκριση με τα σχολεία εδώ..δεν θα μπω στον κόπο. Αξιολόγηση 2 φορές το χρόνο και κανένας μόνιμος. Μονο αυτό σας λέω.
  Το νου σας στα παιδιά.
  Δεν διακρίνω ούτε μια πρόταση που να αφορά το μέλλον τους και τη βελτίωση της ποιότητας της παιδείας. Ούτε μια πρόταση για την προστασία τους απο τέτοια και άλλα φαινόμενα. Ουτει πρόταση για την προστασία των σχολείων και της περιουσίας τους.
  Ντροπή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλεσατε σε λαθος εκπομπη
   Για #metoo πατηστε το 1
   Για τατιαννα πατηστε το 2
   Για κοινωνικο αυτοματισμο πατηστε το 3
   Για να μιλησετε με τζημερο πατηστε το 4
   (για το 4 σε κοβω)

   Διαγραφή