Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021

Σχετικά με την αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας

Το επόμενο χρονικό διάστημα καλούμαστε όλοι οι σύλλογοι διδασκόντων να συνεδριάσουμε για τον προγραμματισμό της αυτό-αξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Το ζήτημα προκαλεί εύλογα απορίες, ανησυχίες και ενστάσεις στη συντριπτική πλειοψηφία του εκπαιδευτικού κόσμου.
Κατ’ αρχάς οφείλουμε να επισημάνουμε την εμφανώς άκαιρη χρονική στιγμή που επέλεξε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να φέρει το συγκεκριμένο ζήτημα. Σε μια εποχή που έχει ανασταλεί η δια ζώσης λειτουργία των περισσοτέρων σχολικών μονάδων στη χώρα και σε μια περίοδο κατά την οποία ο εκπαιδευτικός κόσμος «σήκωσε στις πλάτες του» το τεράστιο εγχείρημα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά και κόπο, είναι αδιανόητο να έρχεται ένα τέτοιο νομοθέτημα χωρίς ενδελεχή διάλογο ανάμεσα στο Υπουργείο και τα εκπαιδευτικά συνδικάτα.
Ο συγκεκριμένος νόμος για την αυτό-αξιολόγηση αποτελεί μια έντονα γραφειοκρατική διαδικασία που θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τον ήδη πιεσμένο και εξουθενωμένο εκπαιδευτικό από τη συνεχή λειτουργία της τηλε-εκπαίδευσης και θα προκαλέσει εντάσεις και προστριβές εντός των συλλόγων.
Η βαθμολογική αξιολόγηση, ειδικά από εξωτερικούς αξιολογητές, όπως οι Συντονιστές Εκπαίδευσης, θα οδηγήσει αναπόφευκτα στην κατηγοριοποίηση των σχολείων με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα μικρά και περιφερειακά σχολεία. Αντίθετα, η περιγραφική και μόνο αξιολόγηση των δεικτών θα είχε νόημα και περιεχόμενο, καθώς θα έφερνε και την πολιτεία προ των διοικητικών ευθυνών της και θα βοηθούσε στη βελτίωση δεδομένων, όπως τα προγράμματα σπουδών, η επιμόρφωση, η επάρκεια σε προσωπικό και μέσα κ.τ.λ
Οι δείκτες που προτείνονται δεν μπορούν εκ των πραγμάτων να εφαρμοστούν σε όλα τα σχολεία (μικρά, περιφερειακά). Επίσης, οι ομάδες που προτείνονται είναι πολλές καθιστώντας όλη τη διαδικασία ανούσια και επιφανειακή. Η συχνότητα των συνεδριάσεων των συλλόγων είναι σίγουρο ότι θα δημιουργήσει αρρυθμίες στο σχολικό πρόγραμμα.
Η εξωτερική αξιολόγηση από φορείς όπως η ΑΔΙΠΠΔΕ δεν είναι αποδεκτή, καθώς δεν έχει καμία σχέση με την εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Επομένως, είναι ανάγκη να παγώσει άμεσα η όλη διαδικασία και να τεθούν όλα τα αμφισβητούμενα σημεία σε καθεστώς αναλυτικού διαλόγου με την ομοσπονδία. Επίσης, πρέπει να απομακρυνθεί κάθε σκέψη για εξωτερική αξιολόγηση. Η αποτίμηση πρέπει να είναι περιγραφική και να υπάρχει ευελιξία με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε μονάδας. 

Επισημαίνουμε ακόμη και τη σχετική απόφαση της πλειοψηφίας του ΔΣ της ΟΛΜΕ στις 10/02/2021 για το ζήτημα της αποχής-απεργίας από τη διαδικασία (εδώ).

Δείτε επίσης εδώ τα βήματα που προτείνει η ΟΛΜΕ (ύστερα από σχετικές εισηγήσεις νομικών συμβούλων) την υλοποίηση της απόφασης του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ για κήρυξη απεργίας αποχής 
και εδώ πρότυπο ατομικής και συλλογικής Δήλωσης αποχής από κάθε ενέργεια συνδεόμενη με τις διαδικασίες αξιολόγησης και προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου (νόμος 4692/2020). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου