Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014

Ενημερωτικό του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή

Θέμα: Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 26/9/2014

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ που έγινε την Παρασκευή 26 Σεπτέμβρη σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
 1. Συζητήθηκαν 188 αιτήσεις εκπαιδευτικών ΔΕ που ζητούν μετάταξη σε διάφορες Διοικητικές Θέσεις. Αποδεσμεύτηκαν 137 εκπαιδευτικοί και απορρίφθηκαν 49 αιτήσεις, ενώ αναβλήθηκε η συζήτηση σε 2. Eξ αυτών 10 αιτήσεις απορρίφθηκαν λόγω κωλυμάτων (κυρίως μη συμπλήρωση πενταετίας από το ΦΕΚ Διορισμού). Οι υπόλοιπες 39 αιτήσεις απορρίφθηκαν (μειοψηφούντων των αιρετών) λόγω του ότι δεν προβλέπεται μετάταξη υπαλλήλων σε κατώτερη κατηγορία. Η συζήτηση για τις υπόλοιπες εκκρεμείς αιτήσεις θα συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρίαση. Η αποδέσμευση των εκπαιδευτικών αποτελεί το πρώτο βήμα της διαδικασίας για τη μετάταξη. Στη συνέχεια όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν από το ΚΥΣΔΙΠ.
 2. Έγιναν δεκτές 3 μετατάξεις εκπαιδευτικών σε προσωρινή θέση ΠΕ Διοικητικού Υπαλλήλου για σοβαρούς λόγους υγείας.
 3. Απορρίφθηκε 1 αίτηση επανεξέτασης μετάταξης εκπαιδευτικού από κλάδο σε κλάδο.
 4. Έγιναν δεκτές 4 ανακλήσεις μετατάξεων διοικητικών υπαλλήλων και επαναφορά τους σε θέσεις εκπαιδευτικών λόγω πλάνης.
 5. Έγιναν δεκτές 7 αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών, ενώ απορρίφθηκαν 3 αιτήσεις, μειοψηφούντων των αιρετών.
 6. Έγινε δεκτή 1 ένσταση επί των μεταθέσεων ΣΜΕΑΕ και 1 ένσταση επί των αποσπάσεων, 1 ανάκληση απόσπασης σε ΣΜΕΑΕ ενώ απορρίφθηκαν 3 αιτήσεις επανεξέτασης αποσπάσεων.
 7. Δυστυχώς δεν υπογράφτηκαν ούτε σήμερα οι πολλές εκκρεμείς εισηγήσεις του ΚΥΣΔΕ για αποσπάσεις, ανακλήσεις αποσπάσεων, ενστάσεις κ.α.
 8. Στην επόμενη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ, θα συζητήσουμε όλες τις αιτήσεις επανεξέτασης αποσπάσεων των εκπαιδευτικών που επικαλούνται σοβαρά προβλήματα υγείας και οικογενειακά προβλήματα. Παρά την αρχική θέση του Υπουργείου για ελάχιστες αποσπάσεις, θα προσπαθήσουμε να ικανοποιηθούν και άλλες αιτήσεις. Υπάρχουν εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν με ευαισθησία και όχι με την ψυχρή υπηρεσιακή λογική των αριθμών. Πίσω από τις αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα κρύβονται πολλές δραματικές περιπτώσεις ανθρώπων που βρίσκονται σε απόγνωση! Ας το καταλάβουν κάποιοι με επιλεκτικές ευαισθησίες….
 9. Όσον αφορά στην υλοποίηση της Ενισχυτικής Διδασκαλίας και της πρόσθετης Διδακτικής στήριξης να σας ενημερώσουμε για τα εξής:
 • Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις ΕΣΠΑ για τη λειτουργία της Ενισχυτικής τη νέα σχολική χρονιά! Αντίθετα «προωθείται» η λειτουργία του «Κοινωνικού Φροντιστηρίου» με προσλήψεις μέσω ΟΑΕΔ (πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας). Μια τέτοια εξέλιξη θα ακυρώσει ουσιαστικά τους ενιαίους πίνακες Αναπληρωτών. Να υπενθυμίσουμε ότι στα προγράμματα Ενισχυτικής απασχολήθηκαν την περασμένη χρονιά 1400 εκπαιδευτικοί σε προγράμματα 13 ωρών ανά τάξη.
 • Ανάλογη εικόνα υπάρχει και για την ΠΔΣ, η οποία με τα σημερινά δεδομένα μπορεί να καλυφθεί μόνο με συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου μονίμων-αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Ουσιαστικά ελάχιστοι εκπαιδευτικοί μπορούν να εργαστούν στην ΠΔΣ αν δεν υπάρξουν προσλήψεις μέσω ΕΣΠΑ ή Π.Δ.Ε.
 • Η ΟΛΜΕ θεωρεί σημαντικές και απολύτως αναγκαίες όλες τις παραπάνω υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές. Απαιτείται συνεπώς, όχι μόνο την άμεση επαναλειτουργία τους αλλά και η περαιτέρω ανάπτυξή τους, ώστε να καλύπτουν επαρκώς τις αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες σε μια εποχή που η ελληνική οικογένεια προσβλέπει στη στήριξη των μαθητών από το Δημόσιο Σχολείο. Μέσα στα πλαίσια αυτά θα μπορούσε να ενταχθεί η λειτουργία τμημάτων ΠΔΣ στα ΕΠΑΛ, για πιστοποίηση του Κ.Π.Γ, η προετοιμασία των υποψηφίων με ΠΔΣ στο γραμμικό και ελεύθερο σχέδιο ή και τη Φυσική Αγωγή για Στρατιωτικές σχολές και ΤΕΦΑΑ.
 1. Σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής τη Δευτέρα 29 Σεπτέμβρη αναμένονται οι προσλήψεις 310 Φιλολόγων. Μέχρι την Τετάρτη 1 Οκτώβρη θα έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών για τους κλάδους ΠΕ04, ΠΕ10 για να ακολουθήσουν και οι προσλήψεις των κλάδων αυτών. Τα λειτουργικά κενά, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα δε μας έχουν δοθεί! Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι οι διαθέσιμες πιστώσεις του ΕΣΠΑ για όλη την εκπαίδευση ανέρχονται σε 10272. Οι εναπομείνασες πιστώσεις μετά τις προσλήψεις αναπληρωτών ανέρχονται σε 4776, ενώ απομένουν και 349 πιστώσεις για ΕΒΠ.
 2. Αναφορικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών σας κοινοποιούμε τους πίνακες με τα λειτουργικά κενά με βάση τα οποία έγιναν οι σημερινές προσλήψεις των 252 αναπληρωτών πλήρους ωραρίου και των 19 μειωμένου ωραρίου. Τα ΑΡΧΙΚΑ κενά με βάση τα στοιχεία των ΔΔΕ ήταν 1410 πλήρους και 195 μειωμένου ωραρίου. Συνεπώς μετά τις σημερινές προσλήψεις παραμένουν 1158 κενά πλήρους και 176 κενά μειωμένου ωραρίου! Κενά τα οποία υφίστανται παρά τις «αυστηρές προειδοποιήσεις» για ουσιαστικό περιορισμό τους!

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ
ΔΕ01.10
1
ΔΕ01.11
1
ΠΕ01.00
56
ΠΕ02.00
177
ΠΕ03.00
117
ΠΕ04.01
123
ΠΕ04.02
56
ΠΕ04.03
1
ΠΕ04.04
99
ΠΕ04.05
32
ΠΕ05.00
15
ΠΕ06.00
94
ΠΕ07.00
32
ΠΕ08.00
68
ΠΕ09.00
118
ΠΕ10.00
18
ΠΕ11.00
2
ΠΕ12.01
1
ΠΕ12.04
10
ΠΕ12.05
13
ΠΕ12.06
3
ΠΕ13.00
12
ΠΕ14.04
78
ΠΕ15.00
23
ΠΕ16.01
68
ΠΕ16.02
1
ΠΕ17.01
4
ΠΕ17.02
25
ΠΕ17.03
12
ΠΕ17.04
4
ΠΕ18.02
12
ΠΕ18.12
16
ΠΕ18.18
17
ΠΕ18.23
15
ΠΕ18.31
--
ΠΕ18.36
8
ΠΕ19.00
95
ΤΕ01.02
1

 1. Τα ΑΡΧΙΚΑ λειτουργικά κενά μειωμένου ωραρίου ήταν τα εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ
ΔΕ01.10
--
ΔΕ01.11
--
ΠΕ01.00
10
ΠΕ02.00
9
ΠΕ03.00
10
ΠΕ04.01
9
ΠΕ04.02
3
ΠΕ04.03
--
ΠΕ04.04
8
ΠΕ04.05
1
ΠΕ05.00
1
ΠΕ06.00
7
ΠΕ07.00
16
ΠΕ08.00
31
ΠΕ09.00
12
ΠΕ10.00
2
ΠΕ11.00
1
ΠΕ12.01
--
ΠΕ12.04
5
ΠΕ12.05
--
ΠΕ12.06
--
ΠΕ13.00
5
ΠΕ14.04
3
ΠΕ15.00
9
ΠΕ16.01
29
ΠΕ16.02
--
ΠΕ17.01
2
ΠΕ17.02
3
ΠΕ17.03
4
ΠΕ17.04
--
ΠΕ18.02
4
ΠΕ18.12
2
ΠΕ18.18
1
ΠΕ18.23
--
ΠΕ32
1
ΠΕ18.36
2
ΠΕ19.00
7
ΤΕ01.02
1


Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Απέναντι στις καταστροφικές μνημονιακές πολιτικές που διαλύουν τα δημόσια κοινωνικά αγαθά, εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς με ενότητα και αλληλεγγύη επιβάλλεται να δημιουργήσουμε μια ασπίδα προστασίας για ένα Δημόσιο σχολείο δημιουργίας, δημοκρατίας και πολιτισμού που θα χωράει όλα τα παιδιά και όλη τη γνώση! 
Νεκτάριος Κορδής,
αιρετό τακτ. μέλος του ΚΥΣΔΕ
(τηλ.: 6977513534,
ηλ. δ/νση: nekordis@yahoo.gr)
Βίκυ Αναγνώστη,
αιρετό αναπληρ. μέλος του ΚΥΣΔΕ
(τηλ.: 6979778287,
ηλ.δ/νση:vanagnosti@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου