Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013

Έκδοση διαπιστωτικών πράξεων κατάργησης θέσεων και τρόπος παραλαβής τους

Εκδόθηκαν οι διαπιστωτικές πράξεις «κατάργησης θέσεων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της Δ/θμιας Εκπαίδευσης» και κατά συνέπεια η τίθεται σε διαθεσιμότητα το εκπαιδευτικό προσωπικό των καταργούμενων ειδικοτήτων από την 22η/7/2013 (άρθρο 82 του Ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ.167 τ.Α ΄/23-7-2013 και Ζ.2. του άρθρου 1 του Ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ.222 τ.Α΄)).

Επειδή κυκλοφορούν διάφορες φήμες σχετικά με τον τρόπο παραλαβής αυτών των διαπιστωτικών πράξεων, επικοινωνήσαμε με τη δικηγόρο μας η οποία μας είπε ότι «τα νόμιμα δικαιώματα ισχύουν σε κάθε περίπτωση και δεν είναι απαραίτητη (χωρίς να βλάπτει κιόλας) η αναγραφή, μαζί με την υπογραφή, της φράσης «με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος»». Λογικό ακούγεται…


Κατά τα άλλα ισχύει ότι μας έχει ήδη εξηγήσει. (Δείτε εδώ και εδώ)

1 σχόλιο: