Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014

Περί συμμετοχής συναδέλφων/ισσών σε διαγωνισμούς Επιστημονικών Σωματείων

Οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες με κανένα τρόπο δεν είναι υποχρεωμένοι/ες να συμμετέχουν ως επιτηρητές ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στους διαγωνισμούς των επιστημονικών τους σωματείων. Η διενέργεια αυτών των διαγωνισμών στηρίζεται στην εθελοντική μας συμμετοχή και μόνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου