Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2014

Αξιολόγηση και απεργία/αποχή

Δεν ξεχνάμε:
Συμμετέχουμε στην απεργία/αποχή που προκήρυξε η ΟΛΜΕ από όλες τις εργασίες που αφορούν την αξιολόγηση. Αυτό σημαίνει ότι εκτελούμε τα καθήκοντά μας κανονικά εκτός από τα σχετικά με την αξιολόγηση και την αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου. Η απεργία/αποχή ΔΕΝ είναι απεργία με την κλασική έννοια, είναι διευκολυντική αποχή από τα συγκεκριμένα καθήκοντα και μπορούμε να την επικαλεστούμε:
h  Όταν καλούμαστε να συγκροτήσουμε ομάδες εργασίας για την ΑΕΕ.
h  Στον προγραμματισμό, την κατάθεση σχεδίου εργασίας και στην παράδοση του όποιου υλικού μπορεί να αναρτηθεί στο παρατηρητήριο της αξιολόγησης.
h  Και, φυσικά, στην σύνταξη έκθεσης ατομικής αξιολόγησης ή σε κάθε διαδικασία αξιολόγησής από τον Σχολ. Σύμβουλο και τον Δ/ντή του σχολείου.
Επίσης μπορούν να την επικαλεστούν οι διευθυντές και οι διευθύντριες για να απέχουν:
h  Από την εξ αποστάσεως επιμόρφωση.
h  Από τον ορισμό ομάδων εργασίας.
h  Από τον προγραμματισμό δράσης ή τα σχέδια δράσης.
h  Από τις διαδικασίες αξιολόγησής τους.
h  Από την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών του σχολείου τους και γενικότερα από όλες τις διαδικασίες αυτό-αξιολόγησης σχολικής μονάδας και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.

Προσέχουμε πολύ να μην συμμετέχουμε «κατά λάθος» σε εργασίες που αφορούν την αξιολόγηση/αυτοαξιολόγηση όπως για παράδειγμα τον ετήσιο προγραμματισμό (δείτε και παλαιότερη ανάρτηση εδώ)


Στηρίζουμε με κάθε μέσο το Δημόσιο Σχολείο και αντιστεκόμαστε στη διάλυσή του.
-----------------------------------------------------
Μπορείτε να δείτε εδώ και εδώ  σχετικές ανακοινώσεις του ΔΣ της ΟΛΜΕ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου