Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014

Ενημερωτικό ΠΥΣΔΕ 17/10/2014

Στο ΠΥΣΔΕ που έγινε σήμερα συζητήθηκαν τα εξής θέματα:
®  Αιτήσεις άσκησης ιδιωτικού έργου. Τα αιτήματα των συναδέλφων έγιναν αποδεκτά.
®  Διάθεση δύο συναδέλφων σε άλλο σχολείο. Αποφασίστηκε ομόφωνα να ερωτηθούν οι συνάδελφοι αν συμφωνούν και να συζητηθεί το θέμα στο επόμενο ΠΥΣΔΕ.
®  Ενημέρωση για τα κενά του νομού.
®  Ανάθεση υπερωριών σε συναδέλφους. Η ανάθεση υπερωριών πέρασε κατά πλειοψηφία (2-3). Οι δύο ψήφοι κατά, ήταν των αιρετών. Οι δύο αιρετοί κατέθεσαν ένσταση, κατά της απόφασης, στα πρακτικά του συμβουλίου.
Τα παρόντα μέλη αιρετά μέλη στο ΠΥΣΔΕ
Γιώργος Βασιλειάδης, Αναπληρωματικό Μέλος
Γιώργος Παπαντόπουλος, Τακτικό Μέλος

Οι αιρετοί εκπρόσωποι εξέφρασαν τα ακόλουθα:

Ο Βασιλειάδης  Γεώργιος δήλωσε ότι είναι αντίθετος με την ανάθεση υπερωριών σε εκπ/κούς χωρίς τη δική τους σύμφωνη γνώμη και ότι στα λειτουργικά κενά πρέπει να προσλαμβάνονται αναπληρωτές. Την ίδια άποψη εξέφρασε και σε προηγούμενα Συμβούλια.
Ο Παπαντόπουλος Γεώργιος εξέφρασε την άποψη ότι λόγω της εξέλιξης της διαδικασίας προσλήψεων αναπληρωτών από το ΥΠΑΙΘ και εφόσον δεν συμφωνούν με την ανάθεση υπερωριών οι εκπ/κοί,  θα πρέπει να περιμένουμε για ένα εύλογο χρονικό διάστημα (1 εβδομάδας ακόμη) και στη συνέχεια να συζητηθεί εκ νέου το θέμα.   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου