Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014

ΦΕΚ με τις πρόσθετες θέσεις για το προσωπικό Β/θμιας Εκπαίδευσης που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα


Αριθμ. ανακ. 10/2014
Ανακοίνωση για το προσωπικό Β/θμιας Εκπαίδευσης που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου