Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2014

Τοποθέτηση του ΔΣ του Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ) στο θέμα της ΑΕΕ

Το ΔΣ της ΠΕΣΣ μετά από απόφασή του στη συνεδρίαση στις 20/12/2013, σε σχέση με το ΠΔ 152/2013, θέλει να ενημερώσει τους συνάδελφους ότι είχε τοποθετηθεί έγκαιρα για την αξιολόγηση, και ειδικότερα:
1.Πριν από τη δημοσιοποίηση του σχεδίου του ΠΔ 152/2013 είχε θέσει στο δημόσιο διάλογο πλαίσιο αρχών, στη βάση των οποίων θα ήταν δυνατή η αξιολόγηση σημειώνοντας: «Σε κάθε περίπτωση, πριν την οριστικοποίηση των αποφάσεων για την αξιολόγηση, κρίνουμε απαραίτητη τη διαβούλευση και τη συναίνεση των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών, καθώς και της ΠΕΣΣ» (αρ.πρωτ.157/30-9-2012/ΠΕΣΣ)
2.Μετά τη δημοσιοποίηση του σχεδίου του ΠΔ 152.2913 έκανε μακροσκελή ανακοίνωση στην οποία εντοπίζονταν προβλήματα εφαρμογής του καθώς και σοβαρά τεχνικά ζητήματα γράφοντας: «Το συγκεκριμένο σχέδιο ΠΔ κρίνεται πρόχειρο, περιέχει αποσπασματικές, ακόμη και άδικες διατάξεις, χαρακτηρίζεται από ουσιώδεις ελλείψεις και ασάφειες και δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά ένα σύνθετο, εξαιρετικά σημαντικό και ευαίσθητο θέμα, όπως είναι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, ώστε και μέσω αυτής να επιδιωχθεί η βελτίωση της Εκπαίδευσης» (αρ.πρωτ.7/12-3-2013/ΠΕΣΣ).

Μετά την υπογραφή του ΠΔ 152/2013, το ΔΣ της ΠΕΣΣ αποφάσισε και γνωστοποιεί στους συνάδελφους ότι: 
1.Η ΠΕΣΣ επαναβεβαιώνει, τον πυρήνα της κριτικής την οποία άσκησε στο σχέδιο του ΠΔ (αρ.πρωτ.7/12-3-2013/ΠΕΣΣ). 
2.Η ΠΕΣΣ παραμένει στο πλαίσιο των αρχών τις οποίες είχε δημοσιοποιήσει (αρ.πρωτ.157/30-9-2012/ΠΕΣΣ) και στην εκτίμηση ότι μια αξιολόγηση στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση. 
3.Η ΑΕΕ παρά τα θετικά της στοιχεία και πέρα από το γεγονός ότι χρειάζονται αλλαγές λειτουργικού χαρακτήρα, επί της ουσίας συμπαρασύρεται από την ένταξή της στο ΠΔ 152 /2013.
Το ΔΣ της ΠΕΣΣ εκτιμά ότι, όσο η αξιολόγηση συνδέεται με ποσοστώσεις του Ν.4024/2011 οι οποίες οδηγούν σε μισθολογικές καθηλώσεις και παραμένει αποσυνδεδεμένη από την επιμόρφωση, δεν μπορεί να επιτελέσει τον διαμορφωτικό της ρόλο της και εξ’ αντικειμένου εντάσσεται σε μοντέλα του παρελθόντος τα οποία διεθνώς έχουν υποστεί κριτική και εγκαταλείπονται.
Γι’αυτό το λόγο το ΔΣ της ΠΕΣΣ θεωρεί ότι η παράθεση  ενός καταλόγου επί μέρους προβλημάτων του ΠΔ 152/2013, που κάθε άλλο παρά αμελητέα είναι,  δεν έχει νόημα αν δεν αντιμετωπιστούν πρώτα τα παραπάνω θεμελιακά προβλήματά του.
Διαχρονικά οι αποφάσεις που λαμβάνονται χωρίς τη θεσμική εκπροσώπηση των εμπλεκόμενων φορέων και χωρίς τις απαιτούμενες συναινέσεις, έχουν προδιαγεγραμμένη πορεία, πολύ περισσότερο μάλιστα όταν πρόκειται για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα που ταλανίζει επί 32 συναπτά έτη την εκπαίδευση.
Το ΔΣ της ΠΕΣΣ δηλώνει ότι οι Σχολικοί Σύμβουλοι θα κάνουν το καθήκον τους όπως το επιβάλλουν οι νόμοι και η συνείδησή τους, υπερασπιζόμενοι την παιδαγωγική και επιστημονική διάσταση του έργου τους, η οποία αποτέλεσε και τη διαχωριστική γραμμή με τους επιθεωρητές της προ του 1982 εποχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου