Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2013

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 7/2/2013

Στη Γενική Συνέλευση της 7ης/2/2013 ψηφίστηκε η εισήγηση του ΔΣ της ΕΛΜΕ με προσθήκες όπως αναφέρονται παρακάτω. Οι αποφάσεις αυτές θα κοινοποιηθούν στο ΔΣ της ΟΛΜΕ και τις άλλες ΕΛΜΕ.

ΑποφΑσεις ΓενικΗς ΣυνΕλευσης 7/2/2013
Τα τελευταία χρόνια οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες υφίστανται συνεχώς νέα πλήγματα στις εργασιακές σχέσεις, τους μισθούς, την υγεία, την παιδεία και σε όλα τα δημόσια αγαθά.
Ειδικά όσον αφορά τη δημόσια εκπαίδευση:
h Οι δαπάνες για την παιδεία κατέβηκαν στο 2,51% του ΑΕΠ. Πρόκειται για ένα από τα μικρότερα παγκοσμίως ποσοστά δαπανών του προϋπολογισμού για την Παιδεία. Τα περισσότερα σχολεία αδυνατούν να καλύψουν βασικές ανάγκες λειτουργίας τους, γραφική ύλη, συντήρηση φωτοτυπικών, αγορά αναλώσιμων υλικών και κυρίως, φυσικά, αυτή της θέρμανσης!
h Συρρίκνωση του εκπαιδευτικού προσωπικού με 1.600 κενά στα δημόσια σχολεία (σύμφωνα με τον ίδιο τον υπουργό παιδείας) με κυριότερο θύμα την τεχνική εκπαίδευση. Ταυτόχρονη αύξηση μαθητών/τριών στην τάξη. Σχολεία συγχωνεύονται συνεχώς στην επικράτεια, τμήματα συμπτύσσονται ακόμα και στο μέσο της σχολικής χρονιάς
h Το σχέδιο νόμου για τη διοίκηση της εκπαίδευσης καταργεί το σύλλογο διδασκόντων από όργανο διοίκησης του σχολείου και μετατρέπει το διευθυντή σε μάνατζερ-αξιολογητή και μονάρχη της σχολικής ζωής
h Δεν προβλέπεται καμία επιμόρφωση για τους εκπαιδευτικούς
h Οι εκπαιδευτικοί βιώνουν πλέον την οικονομική εξαθλίωση. Ταυτόχρονα ένα πλέγμα νόμων και εγκυκλίων (πειθαρχικό, διαθεσιμότητα επανακαθορισμός των περιοχών μετάθεσης, απόλυση των ανίατα άρρωστων συναδέλφων/ισσών απόλυση αναπληρωτών αν υπερβούν αναρρωτική άδεια 15 ημερών, «αξιολόγηση» συνδεδεμένη με βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη κλπ) αποτελεί θηλιά στο λαιμό των εκπαιδευτικών και προσπαθεί να φιμώσει κάθε αντίδραση.

Είναι φανερό ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου και η απαξίωση των εκπαιδευτικών. Για να ολοκληρώσει το καταστροφικό για την δημόσια εκπαίδευση έργο της η κυβέρνηση βασιζόμενη
·στο Ν. 4024/2011 όπου καθορίζεται η εξάρτηση μισθού και υπηρεσιακής εξέλιξης των εκπαιδευτικών από τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους - οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται ελλιπείς χάνουν το δικαίωμα προαγωγής για δύο χρόνια),
·Και το άρ. 95 του Ν. 3528/2007όπου αναφέρεται ότι «… υπάλληλος ο οποίος εγγράφεται σε δύο διαδοχικούς πίνακες μη προακτέων στον ίδιο βαθμό παραπέμπεται (…) υποχρεωτικώς προς κρίση στο υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο […] μπορεί να τον απολύσει ή να τον υποβιβάσει κατά έναν βαθμό»
παρουσιάζει μια διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου που οδηγεί σε ασφυξία την εκπαίδευση. Η διαδικασία αυτή της αξιολόγησης:
hΕίναι μια γραφειοκρατική διαδικασία συμπλήρωσης εντύπων, συλλογή αποδεικτικών αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.
h Αποτελεί τυπική ποσοτικοποίηση "προσόντων". Γίνεται προσπάθεια ποσοτικοποίησης ποιοτικών χαρακτηριστικών.
h Εκμηδενίζονται κίνητρα που είναι κύρια για έναν εκπαιδευτικό όπως η αλληλεγγύη, ο αυτοσεβασμός, ο αλτρουισμός, η αίσθηση του καθήκοντος,
h Θα προκαλέσει ενίσχυση ενός χωρίς όρους και όρια ανταγωνισμού, ενώ υπονομεύει κάθε μορφής συλλογικότητα.
h Η μονοπρόσωπη αξιολόγηση δεν εγγυάται την φερεγγυότητα της διαδικασίας
h Μεταφέρει τις ευθύνες για τα χάλια της εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς και απενοχοποιεί την κυβέρνηση
h Η ουσιαστική στόχευση της αξιολόγησης είναι ο έλεγχος και η τιμωρία των εκπαιδευτικών.

Με αυτά τα δεδομένα θεωρούμε ότι προέχει η συσπείρωση όλου του κλάδου, για την απόκρουση της επίθεσης στα εργασιακά μας δικαιώματα και στο χαρακτήρα του δημόσιου σχολείου.
Η ΕΛΜΕ Ξάνθης προτείνει ως άξονες διεκδίκησης:
h Την αύξηση των δαπανών για την Παιδεία.
h Την πλήρη κατοχύρωση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης. Πλήρης δημόσια κάλυψη των δαπανών των σχολείων και των μαθητών/τριών. Αφορολόγητο πετρέλαιο για τα σχολεία.
h Την άμεση απόσυρση του νόμου ν.4024/11 που εξαθλιώνει οικονομικά τους εκπαιδευτικούς και συνδέει τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη με την απόδοση και την αξιολόγηση. Σε κάθε περίπτωση, να επανέλθει η ακώλυτη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών.
h Να συζητηθεί η αξιολόγηση χωρίς καμία σύνδεση με μισθολόγιο-βαθμολόγιο με βάση την απόφαση του 8ου συνεδρίου της ΟΛΜΕ.
h Να μη περάσει το σχέδιο νόμου για τη διοίκηση της εκπαίδευσης που καταργεί το σύλλογο διδασκόντων από όργανο διοίκησης του σχολείου και δίνει υπερεξουσία στους διευθυντές μετατρέποντάς τους σε μάνατζερ-αξιολογητές.
h Να μη κλείσει κανένα σχολείο και να νομοθετηθεί το ανώτατο όριο μαθητών ανά τμήμα στους 25 για τα γενικά μαθήματα, στους 20 για τις κατευθύνσεις και την ΤΕΕ και ένας καθηγητής ανά 10 μαθητές στα εργαστήρια.
h Να γίνουν άμεσα διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών για να καλυφτούν οι ανάγκες.
h Ουσιαστική και πολύπλευρη στήριξη του εκπαιδευτικού και του έργου του. Καθιέρωση δωρεάν επιμόρφωσης.
h Άμεση επίλυση των σοβαρών ζητημάτων των αναπληρωτών.

Ως πρόγραμμα δράσης προτείνουμε:
h Να μη δεχθούμε καμία αξιολόγηση όσο αυτή συνδέεται με το μισθολόγιο βαθμολόγιο. Κανείς συνάδελφος και καμία συναδέλφισσα δεν συμμετέχει σε οποιαδήποτε διαδικασία που σχετίζεται με αυτή. Δεν νομιμοποιούμε με κανένα τρόπο μια διαδικασία που θα επαναφέρει την εκπαίδευση σε εποχές αυταρχισμού και τρομοκρατίας. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σε κάθε συνάδελφο/συναδέλφισσα.
h Στην περίπτωση που τελικά το Προεδρικό Διάταγμα περάσει, οι Διευθυντές και οι Διευθύντριες των σχολείων που θα δεχθούν να αξιολογήσουν παύουν να θεωρούνται μέλη της ΕΛΜΕ.
h Παράδοση υπομνήματος στον Υπουργό Παιδείας το οποίο θα αναφέρει τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για άμεση κατάργηση του νόμου 4024/11 και αποσύνδεση της όποιας αξιολόγησης από τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών.
h Συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ΕΛΜΕ της περιφέρειας αλλά και άλλων ΕΛΜΕ με σκοπό τη συνδιαμόρφωση προτάσεων στο πνεύμα των αποφάσεων της ΓΣ και την προώθησή τους στη συνέλευση των προέδρων των ΕΛΜΕ. Άμεση σύγκληση της συνέλευσης των προέδρων των ΕΛΜΕ.
h Κοινές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα (ταυτόχρονα συλλαλητήρια, συμβολικές καταλήψεις περιφερειών, κλείσιμο δρόμων) όλων των ΕΛΜΕ αν είναι δυνατόν και με τους δασκάλους.
h Ζητούμε άμεση παραίτηση του ΔΣ της ΑΔΕΔΥ και προκήρυξη εκλογών για νέο.
h Ενημέρωση των γονέων και της κοινωνίας με γράμμα και με παρουσία στα ΜΜΕ για τις επιπτώσεις των πολιτικών των μνημονίων στους εκπαιδευτικούς και την εκπαίδευση. Συνάντηση μαζί τους για συνδιαμόρφωση κοινού μετώπου.
h Συντονισμός δράσης μας με άλλες ομοσπονδίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
h Επανήλθαν προς συζήτηση και ψηφίστηκαν εκ νέου οι προτάσεις από την προηγούμενη συνέλευση:
· Κατάθεση μηχανογραφικών για τις πανελλήνιες εξετάσεις από όλους/όλες τους καθηγητές/τριες με σκοπό τη μη συμμετοχή τους ως επιτηρητών/βαθμολογητών/κλπ σε αυτές.
· Απομόνωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών των σχολείων από τις κατά τόπους διευθύνσεις
· Πανελλήνια δημοσκόπηση μεταξύ των εκπαιδευτικών για την πιθανότητα συμμετοχής σε απεργία στις πανελλήνιες.
· Διερεύνηση της δυνατότητας ΚΑΛΑ προετοιμασμένης απεργίας διαρκείας με παρακράτηση από πριν αναλογικά μικρού ποσού για τη δημιουργία απεργιακού ταμείου
h Σχετικά με την τελευταία πρόταση προτάθηκε και ψηφίστηκε να υπογραφεί από τους/τις συναδέλφους/ισσες ως προς την δέσμευση για συμμετοχή.
h Επίσης στη Γενική Συνέλευση προτάθηκε και ψηφίστηκε να καλεστεί από το ΔΣ της ΕΛΜΕ συνέλευση των αναπληρωτών και των αναπληρωτριών όπου θα συζητηθούν τα ιδιαίτερα προβλήματα που τους/τις απασχολούν και οι τρόποι αντιμετώπισής τους.

2 σχόλια:

 1. 1. Διευθυντές & ΕΛΜΕ : Καλό θα ήταν να μην υπάρχουν διευθυντές στο ΔΣ της ΕΛΜΕ. Αυτό καταλάβαμε στη συνέλευση κι όχι αυτό που γράφετε εδώ. Δεν μπορείς να είσαι και κριτής και αρωγός. Εϊναι ασυμβίβαστοι οι ρόλοι, αλλά ....

  2. Πανελλήνιες & Υπολογιστές : Φανταστείτε στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τα ονόματα των συναδέλφων που παρέδωσαν λευκή κόλλα. Εκτός του ότι θα βρεθούμε απέναντι στον εαυτό μας και την κοινωνία που "χαλάσαμε" τις εξετάσεις, μιας και τόσα χρόνια όταν γινόταν λόγος για κινητοποιήσεις κατά τη διάρκεια των Πανελληνίων εξετάσεων, ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΣ όργανο μας έλεγε πως δεν μπορούμε να τιμωρήσουμε τους μαθητές και τις οικογένειές τους, θα μας στοχοποιήουν και τα ΜΜΕ ως ανίκανους αλλά κι αμόρφωτους.

  Το διοικητικό - ποινικό κομμάτι του μπλοκαρίσματος της λειτουργίας των Η/Υ θα το αναλάβει κάποιος νομικός σύμβουλος για να είναι καλυμμένοι οι συνάδελφοι ή θα το αφήσουμε στην αλληλεγγύη των 30 γενναίων της συνέλευσης;

  3. Παραίτηση ΑΔΕΔΥ : Φαντάζει τουλάχιστον ουτοπικό σε μια δυστοπική κοινωνία. Για να μη το χαρακτηρίσω αλλιώς.

  4. Απεργία : Αφού επί σειρά ετών καλούμασταν να απεργήσουμε για γενικόλογα αιτήματα κι αφού οικονομικά είμαστε εξαθλιωμένοι, καλούμαστε να αυτοκτονήσουμε τις οικογένειές μας. Πλέον του γεγονότος ότι μια απεργία θα είναι μια υπέροχη ευκαιρία για κανιβαλισμό και άλλη μια πολιτική επιστράτευση.

  5. Ενυπόγραφη δήλωση για συμμετοχή σε απεργίες : Οι συνάδελφοι δεν συμμετέχουν στα κοινά γιατί προφανώς αισθάνονται ακάλυπτοι κι απογοητευμένοι από το συνδικαλιστικό φορέα. Το να τους ζητηθεί και πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων δεν θα τους φέρει στα κοινά, μάλλον θα τους αποθαρρύνει ακόμη περισσότερο.

  Προτού με κατηγορήσετε ότι απαξιώνω τις προτάσεις σας πως οι προτάσεις που μας παρουσιάζετε είναι πολύ καλές ως μορφές κινητοποίησης και είμαι υπέρ αυτών κι όχι εναντίον τους όπως πιθανόν καταλάβατε από τα γραφόμενά μου.

  Μόνο που για να μπορέσουν να υλοποιηθούν προϋποθέτουν την υπεράσπισή τους πρώτα από την κοινωνία την οποία υπηρετούμε και της οποίας μορφώνουμε τα παιδιά και αμέσως μετά το σύνολο των συναδέλφων. Δυστυχώς η συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν πληροί καμία από τις προϋποθεσεις και πολύ φοβάμαι ότι θα φέρουν αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα.

  Συνεχής ενημέρωση κι επικοινωνία τόσο με την κοινωνία, όσο και με τους συναδέλφους για να υπάρξει συσπείρωση γύρω από εμάς. Γνωρίζω πως είναι δύσκολο, αλλά η παραπληροφόρηση των ΜΜΕ μόνο με συνεχή, απλή, κατανοητή κι επίμονη ενημέρωση μπορεί να καταπολεμηθεί.

  Ευχαριστώ για το βήμα που μου παρέχετε για να εκφραστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. παντως, οι γενικές συνελεύσεις, εστω με λιγα άτομα, ειναι πολύ χρήσιμες, ακούγονται, λαμπρές προτάσεις/ιδέες.

  Το ΔΣ Ελμε Ξάνθης, ακούει/βλέπει, την οργή/θυμό των συναδέλφων
  για θεσμούς/πρόσωπα, που ίσως, δεν μπορεί να αποτυπωθεί στη 10-λεπτη ενημέρωση στα σχολεία.
  Αυτό, για να αντιλαμβάνεται και την προσωπική ευθύνη, κάθε μέλος του ΔΣ.

  Αν δεν εμφανίζονται, πολλοί στις συνελεύσεις, "μπείτε" στο σπίτι/σχολείο τους...μέσω e-mail, blog, facebook.
  Επικοινωνία/ενημέρωση με κάθε τρόπο!
  Στο 2013 ζούμε. Η "συνεύρεση" των ανθρώπων έχει αλλάξει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή