Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023

ΟΛΜΕ: Για την συνάντηση του ΔΣ της ΟΛΜΕ με τον Πρόεδρο του ΙΕΠ

Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον Πρόεδρο του ΙΕΠ, κ. Δουκάκη, το ΔΣ της ΟΛΜΕ έθεσε όλα τα ζητήματα που αφορούν στη δευτεροβάθμιας εκπαίδευση:

  1. Αξιολόγηση και μονιμοποίηση νεοδιόριστων

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ έθεσε ξανά τις θέσεις του κλάδου τόσο για την ατομική αξιολόγηση όσο και για την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας (με βάση και τις επικαιροποιημένες θέσεις του 20ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ) και έθεσε το αίτημα για άμεση μονιμοποίηση των νεοδιόριστων που έχουν συμπληρώσει τη δόκιμη υπηρεσία. Ο κ. Δουκάκης απάντησε ότι η αξιολόγηση είναι νόμος του κράτους και θα εφαρμοστεί αυτή τη χρονιά ως έχει, αλλά συζητούν τροποποιήσεις που ίσως εφαρμοστούν την επόμενη χρονιά.

  1. Για τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών και της Καλλιτεχνικής Παιδείας

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ επανέφερε το αίτημα επαναφοράς των κατηργημένων μαθημάτων. Ο κ. Δουκάκης είπε ότι χρειάζεται επανασχεδιασμός των ωρολογίων προγραμμάτων, χωρίς να διασαφηνίσει ποιες αλλαγές θα γίνουν και σε ποιο χρόνο θα τις κάνουν.

  1. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ ανέφερε όλα τα προβλήματα που προέκυψαν σε προηγούμενες επιμορφώσεις του ΙΕΠ και διατύπωσε τη θέση του κλάδου για την επιμόρφωση, όπως αυτή αποτυπώθηκε στις αποφάσεις του 20ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ. Ο Πρόεδρος του ΙΕΠ είπε ότι σχεδιάζεται ένα νέο πλαίσιο, που θα εμπεριέχει συνέργειες με φορείς και αποτίμηση των αποτελεσμάτων τους, χωρίς να διασαφηνίσει λεπτομέρειες.

  1. Αναλυτικά προγράμματα, ύλη, βιβλία.

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ κατέθεσε τις θέσεις του για ουσιαστικό εκσυγχρονισμό των αναλυτικών προγραμμάτων και σχολικών εγχειριδίων αλλά και το αίτημα για μείωση της ύλης. Ο κ. Δουκάκης είπε ότι προχωρά η διαδικασία συγγραφής νέων βιβλίων, που υπολογίζει να υπάρχουν στα σχολεία το έτος 2025-26 και δήλωσε θετικός στη μείωση της ύλης.

  1. Για τα φαινόμενα βίας στα σχολεία.

Το ΔΣ έθεσε υπόψη του Προέδρου του ΙΕΠ την συνεχή αύξηση των κρουσμάτων βίας στα σχολεία, αναλύοντας τις αιτίες και προτείνοντας συγκεκριμένες προτάσεις αντιμετώπισης αλλά και πρόληψης, όπως αυτές αποφασίστηκαν στο 20ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ. Τονίστηκε ότι η βία δεν αντιμετωπίζεται με πλατφόρμες και ανώνυμες καταγγελίες. Ο κ. Δουκάκης είπε ότι θα μελετήσει τις προτάσεις του Συνεδρίου και ότι θα σχεδιαστεί ένα νέο πλαίσιο.

  1. Τράπεζα θεμάτων, ΕΒΕ, εξετάσεις τύπου PISA

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ κατέθεσε τη σαφή θέση του, τόσο για την τράπεζα θεμάτων όσο και για την ΕΒΕ και τις εξετάσεις τύπου PISA, τεκμηριώνοντας με παιδαγωγικά και επιστημονικά επιχειρήματα. Ο κ. Δουκάκης απάντησε όλα αυτά είναι νόμοι του κράτους και θα συνεχίσουν να υπάρχουν και δήλωσε ότι θα υπάρξουν κάποιες διορθωτικές αλλαγές στην τράπεζα θεμάτων, χωρίς να έχουν αποφασίσει ακόμα ποιες ακριβώς θα είναι αυτές.

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ κατέθεσε στο ΙΕΠ τις αποφάσεις του 20ου Συνεδρίου για όλα τα ζητήματα του κλάδου, την έρευνα και τις προτάσεις του ΚΕΜΕΤΕ σχετικά με τις συνέπειες της πανδημίας και της τηλεκπαίδευσης, καθώς και την θέση του κλάδου για τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου