Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021

Σχετικά με την κατάθεση βαθμολογίας 1ου τετραμήνου

Αμέσως μετά την εγκύκλιο με την προτροπή για διαδικτυακά διαγωνίσματα τετραμήνου, η ΕΛΜΕ Ξάνθης ζήτησε από τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους να μην βιαστούν να βάλουν διαγωνίσματα και να συνεχίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία όπως αυτές και αυτοί εκτιμούν ανάλογα με τα παιδιά στα οποία απευθύνονται. Εξάλλου, η αξιολόγηση των μαθητικών επιδόσεων είναι ένα πολύπλοκο εργαλείο μάθησης (όχι βέβαια το μόνο) το οποίο χρησιμοποιείται μόνο εφόσον έχει υπάρξει φυσιολογική εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον, για προφανείς λόγους οι τηλε-εξετάσεις δεν μπορούν να γίνουν ούτε αξιόπιστα ούτε επί ίσοις όροις για όλα τα παιδιά.

Καλούμε τους συλλόγους των σχολείων να καταθέσουν βαθμολογία χωρίς διαγωνίσματα εξ αποστάσεως και να ζητήσουν τουλάχιστον 20ήμερη παράταση για το πρώτο τετράμηνο μετά το άνοιγμα των σχολείων. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση των μαθητών στο Λύκειο, προβλέπεται: «Αν για λόγους αντικειμενικούς δεν πραγματοποιηθεί η ωριαία γραπτή δοκιμασία του πρώτου τετραμήνου, στο δεύτερο τετράμηνο διενεργούνται δύο (2) ωριαίες γραπτές δοκιμασίες» (Ν. 4610/2019, Άρθ. 103, παρ. 1) και επιπλέον προβλέπεται η δυνατότητα να μην κατατεθεί βαθμολογία με αιτιολογημένη σημείωση του/της διδάσκοντα/ουσας (Ν. 4610/2019, Άρθ. 103, παρ. 4 και 7). Στον ίδιο Νόμο (4610/2019, Άρθ. 120, παρ. 2γ) για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα των ΕΠΑΛ αναφέρεται πως κατά τη διάρκεια του Α΄ τετραμήνου πραγματοποιείται υποχρεωτικά μία γραπτή δοκιμασία επαναληπτικού χαρακτήρα. Αν υφίσταται αντικειμενικό πρόβλημα, η εν λόγω υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Β΄ τετράμηνο. Το ίδιο ισχύει και για την αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου, όπου στο Π.Δ. 126/2006, Άρθρο 12, παρ. 3, ορίζεται ότι: «Αν σε ένα μάθημα για κάποιο λόγο λείπει ο βαθμός του ενός από τα δύο τετράμηνα, ως βαθμός επίδοσης για αυτό το τετράμηνο θεωρείται ο βαθμός του άλλου τετραμήνου».

Αντιθέτως, σε καμία διάταξη της κείμενης νομοθεσίας δεν προβλέπεται «τηλε-αξιολόγηση» των μαθητών. Επομένως, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι εκπαιδευτικοί δύνανται να μη βάλουν ωριαίο διαγώνισμα στο πρώτο τετράμηνο και ακόμα και να μην καταθέσουν βαθμολογία, με αιτιολογημένο σημείωμά τους.

Για το θέμα αυτό σας παραπέμπουμε και στη σχετική ανακοίνωση του ΠΕΚΕΣ ΑΜΘ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου