Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020

Καταγγελία ΟΛΜΕ για την απαράδεκτη στάση του Προέδρου του ΙΕΠ

ο ΔΣ της ΟΛΜΕ, με ανακοίνωσή του στις 11.11.2019, είχε στηλιτεύσει τις δηλώσεις του τότε προτεινόμενου για τη θέση του Προέδρου του ΙΕΠ, κ. Ιωάννη Αντωνίου, και τον είχε κρίνει ως ακατάλληλο για τη σημαντική αυτή θέση.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση ανέφερε: «Ο ρόλος του Προέδρου ενός κατεξοχήν επιστημονικού θεσμού, όπως είναι αυτός του ΙΕΠ, που σκοπό έχει να εισηγείται τις κατευθυντήριες γραμμές στη Δημόσια Εκπαίδευση, τη βελτίωση του περιεχομένου της και την ποιοτική αναβάθμισή της, αυτονόητο είναι ότι θα πρέπει να επιδιώκει την αμέριστη συμπαράσταση και συνεννόηση με την εκπαιδευτική κοινότητα, προκειμένου να εκπληρώνει αυτούς τους στόχους» και κατέληγε: «Επειδή οι θέσεις του συγκεκριμένου υποψηφίου είναι μακριά από τις θέσεις και τις διεκδικήσεις του κλάδου, επειδή ο εν λόγω υποψήφιος αδυνατεί να κινηθεί με το απαραίτητο πνεύμα συναίνεσης που επιβάλλει η συγκεκριμένη θέση, το ΔΣ της ΟΛΜΕ κρίνει ότι είναι ακατάλληλος για τη θέση του Προέδρου του ΙΕΠ».

Πριν λίγο καιρό ανακοινώθηκαν τα νέα ωρολόγια προγράμματα, τα οποία είναι ισοπεδωτικά, σε βάρος της πολύπλευρης μόρφωσης των μαθητών και του ισορροπημένου εργασιακού καθεστώτος των εκπαιδευτικών, συμπληρώνουν δε τον πρόσφατα ψηφισθέντα αντιεκπαιδευτικό νόμο 4692/2020. Διακρίνονται από μονομέρεια, υποβαθμίζουν τα γνωστικά αντικείμενα των κοινωνικών επιστημών, της καλλιτεχνικής παιδείας και των οικονομικών επιστημών, ενώ απομειώνουν από τη δημόσια εκπαίδευση ειδικότητες εκπαιδευτικών (Κοινωνικών Επιστημόνων, Οικονομικών Επιστημόνων, Εικαστικών, Μουσικών, Θεατρολόγων, Πολ.Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων, Γεωπόνων). Το ΙΕΠ, όπως μας ενημέρωσε η υπουργός Παιδείας, ήταν αυτό που έκανε τις σχετικές εισηγήσεις για την κατάρτιση των ωρολογίων προγραμμάτων, που πλήττουν περιοχές επιστημών, γεγονός που οδήγησε σε άμεσες παραιτήσεις συμβούλων ειδικοτήτων του ΙΕΠ.

Στις 24.06.2020 η ΟΛΜΕ ζήτησε εγγράφως να συναντηθεί με τον Πρόεδρο του ΙΕΠ, προκειμένου να ενημερωθεί για τις εισηγήσεις του και να επισημάνει τις καταστροφικές συνέπειες που έχουν τα νέα ωρολόγια προγράμματα για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, οι επιστημονικές ενώσεις σε συγκέντρωση τους στο ΙΕΠ ζήτησαν να συναντηθούν με τον Πρόεδρό του, όπου τους δηλώθηκε, μέσω υπαλλήλου, ότι ο Πρόεδρος του ΙΕΠ κρίνει τον εαυτό του αναρμόδιο για  να συζητήσει μαζί τους τα ωρολόγια προγράμματα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ιδρυτικό καταστατικό του ΙΕΠ, ενός κατεξοχήν επιστημονικού φορέα, επιβάλλει την άμεση συνεργασία και συνεχή επικοινωνία με τους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας. Όφειλε το ΙΕΠ, πριν καταθέσει τις εισηγήσεις του στο ΥΠΑΙΘ για τα ωρολόγια προγράμματα να καλέσει με δική του πρωτοβουλία την ΟΛΜΕ και άλλους επιστημονικούς φορείς να καταθέσουν τις απόψεις τους.

Ωστόσο, παρότι έχει παρέλθει διάστημα ενός μηνός από το αίτημα της ΟΛΜΕ για συνάντηση με τον κ. Αντωνίου και ενώ συνεχίζονται οι μεγάλες αντιδράσεις από την εκπαιδευτική κοινότητα, δεν υπάρχει η παραμικρή απάντηση από τον Πρόεδρο του ΙΕΠ στο αίτημα συνάντησης με την Ομοσπονδία.

Όλα τα παραπάνω γεγονότα έρχονται να επιβεβαιώσουν με τον πλέον απόλυτο τρόπο τις αρχικές εκτιμήσεις της ΟΛΜΕ για την ακαταλληλότητα του κ. Αντωνίου για τη θέση του Προέδρου του ΙΕΠ.

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ, με βάση τα γεγονότα που μεσολάβησαν,  κρίνει ως ανεπιθύμητο πρόσωπο για τον κλάδο τον κ. Αντωνίου  και ζητά την άμεση παρέμβαση της υπουργού Παιδείας, της οποίας είναι υφιστάμενος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου