Παρασκευή 29 Μαΐου 2015

Σχετικά με τα οδοιπορικά των βαθμολογητών/τριών

Ύστερα από σχετικές ερωτήσεις συναδέλφων/ισσών αποστείλαμε στη
Δ/νση Β/θμιας Ξάνθης το παρακάτω ερώτημα:

Θέμα: Αίτημα ενημέρωσης σχετικά με την επάρκεια κονδυλίων για την αποζημίωση των βαθμολογητών/τριών


Σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για την επάρκεια των σχετικών κονδυλίων ώστε να καλυφθούν οι α μοιβές και τα οδοιπορικά έξοδα των συναδέλφων/ισσών της Αντιπεριφέρειας Ξάνθης που απασχολούνται ως βαθμολογητές/τριες στο βαθμολογικό κέντρο της Καβάλας, στις πανελλήνιες εξετάσεις του 2015.

Παραθέτουμε και την απάντηση της διεύθυνσης: 

1 σχόλιο: