Σάββατο 16 Μαΐου 2015

Ερώτημα ΕΛΜΕ Ξάνθης προς τη Διεύθυνση και το ΥπουργείοΣύμφωνα με το υπ'αριθμό 178655/Ε2/05-11-2014 έγγραφο που δίνει τη δυνατότητα μετατροπής σύμβασης αναπληρωτή που απασχολείται στην παράλληλη στήριξη σε πλήρους ωραρίου για παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας και κατόπιν ερωτήματος που υποβλήθηκε προς την Υπηρεσία
 για το θέμα της κάλυψης ωραρίου από αναπληρωτές ειδικής αγωγής με μειωμένο ωράριο στην περιοχή μας και την απάντηση που δόθηκε  θα θέλαμε να υποβάλουμε τα εξής ερωτήματα:
1. Πόσο σύννομη είναι η επίμονη άρνηση της Διεύθυνσης Βθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης να αναθέσει πράγματι τις ώρες που είχε τη δυνατότητα να διαθέσει στους αναπληρωτές που το ζήτησαν με τον προβλεπόμενο τρόπο;
2. Ποια πρόβλεψη υπάρχει για την παρουσία ΑΜΕΑ μαθητών στα μαθήματα του κανονικού προγράμματος χωρίς τη βοήθεια των ειδικευμένων εκπαιδευτικών που διευκολύνουν την καθημερινότητά τους, μολονότι αυτοί ζητούν την επέκταση του ωραρίου τους για την κάλυψη της ανάγκης αυτής;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου