Παρασκευή 29 Μαΐου 2015

Πρακτικά Δ.Σ. 25/5/2015

  1. Εγκρίθηκε το ποσό των 200 ευρώ ως αποζημίωση (μετάβαση και λοιπά έξοδα) στους συμμετέχοντες αντιπροσώπους για το 17ο Συνέδρειο της ΟΛΜΕ, στην Αθήνα.
  2. Συντάχθηκε και εγκρίθηκε κείμενο σχετικά με την εκλογή δ/ντών από τους συλλόγους.
  3. Αποφασίστηκε συνάντηση με την υπεύθυνη Παιδείας του Δήμου Ξάνθης, κ.Παρτσαλίδου, σχετικά με το κτιριακό πρόβλημα του 8ου Γ/σίου καθώς και την έκδοση πιστοποιητικών υγείας για τους μαθητές/τριές του.
  4. Αποφασίστηκε συνάντηση του Δ.Σ. με το νέο Περιφερεικό Δ/ντή Εκπ/σης ΑΜΘ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου