Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013

ΟΛΜΕ: Όχι στην ηλεκτρονική παρακολούθηση της σχολικής ζωής

ΟΧΙ ΣΤΟ ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ, ΑΥΤΑΡΧΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Το ασφυκτικό, αυταρχικό πλαίσιο λειτουργίας της εκπαίδευσης, που έχει επιβάλλει η Κυβέρνηση (πειθαρχικό δίκαιο, αξιολόγηση, παρουσιολόγιο, καθηκοντολόγιο και άλλα), εμπλουτίζεται με ένα καινούργιο «εργαλείο». Πρόκειται για το Πληροφοριακό Σύστημα Σχολικών Μονάδων και Διοικητικών Δομών «My School».  Στο πλαίσιο αυτό το myschool, ενοποιεί μια σειρά βάσεων δεδομένων όπως το e-survey (αριθμός μαθητών / τμήμα, ωράρια εκπαιδευτικών – αναθέσεις μαθημάτων– συμπληρώσεις ωραρίων κλπ) και τη βάση δεδομένων ΝΕΣΤΩΡ / ΕΠΑΦΟΣ (στοιχεία μαθητών, αποτελέσματα φοίτησης κλπ). Επιπλέον, η συμπλήρωση και νέων στοιχείων, ακόμη και κάποιων που ενδεχομένως θα παραβιάζουν προσωπικά δεδομένα, καθίστανται υποχρεωτική (ΑΜΚΑ μαθητών).
Το my school είναι επεκτάσιμο με νέες εφαρμογές και στοιχεία που αφορούν το φάκελο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού, την εξωτερική αξιολόγηση και την αυτοαξιολόγηση. Στην επόμενη φάση θα ζητείται η καθημερινή ενημέρωσή του σχετικά με την παρουσία των εκπαιδευτικών, των μαθητών, τις απουσίες μαθητών, τις άδειες εκπαιδευτικών, τη συμμετοχή σε απεργίες, τις ποινές μαθητών και γενικότερα για κάθε ζήτημα της σχολικής ζωής. Τα στοιχεία αυτά θα διατηρούνται ηλεκτρονικά και θα συνοδεύουν τους καταγραφόμενους σε όλη τους την σχολική ή εργασιακή ζωή, με κίνδυνο κακής χρήσης ή και δημοσιοποίησης όπως έδειξε και το πρόσφατο παράδειγμα δημοσιοποίησης προσωπικών στοιχείων των εκπαιδευτικών που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Με βάση τα στοιχεία αυτά, αφού καταγραφούν και κατηγοριοποιηθούν οι σχολικές μονάδες και το έμψυχο υλικό τους (μαθητές και εκπαιδευτικοί), θα «νομιμοποιηθούν» οι συγχωνεύσεις – καταργήσεις σχολικών μονάδων, η μείωση του εκπαιδευτικού προσωπικού, η περικοπή των δαπανών, η ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον προϋπολογισμό 2014, το myschool είναι ένα «σύστημα διοίκησης, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, δημοσιονομικής διαχείρισης όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας».
Με την εφαρμογή του προγράμματος αυτού ανακινούνται σοβαρά ζητήματα νομικής φύσης όπως η καταγραφή προσωπικών δεδομένων, η ασφάλεια των στοιχείων κ.λπ. και αποσκοπεί σε αυστηρότερη επιτήρηση, σκληρή προσαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις απαιτήσεις της αγοράς και των επιχειρήσεων, στην υποταγή και την τρομοκράτηση εκπαιδευτικών – μαθητών – γονέων.
Επιπλέον, αυξάνεται ο όγκος της γραφειοκρατικής δουλειάς στα σχολεία,  σε βάρος της εκπαιδευτικής – παιδαγωγικής, αφού θα πέσει στους ώμους εκπαιδευτικών και διευθυντών.
Ειδικότερα, αποστερείται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και τη σχολική κοινότητα, η δυνατότητα να αντιμετωπίζονται τα καθημερινά προβλήματα που προκύπτουν σε κάθε σχολείο (π.χ. απουσίες) με παιδαγωγικά κριτήρια και γνώμονα το καλό των μαθητών, και μεταβιβάζεται σε απρόσωπους «τεχνικούς της εξουσίας» η εφαρμογή της καταστροφικής πολιτικής της κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ.

Οι εκπαιδευτικοί, στρατευμένοι στον αγώνα για ένα σχολείο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα όνειρα των μαθητών μας και των οικογενειών τους, θα δώσουμε τη μάχη, μαζί με τους μαθητές και τους γονείς τους, για να ανατραπούν και να ακυρωθούν στην πράξη, με συλλογικές διαδικασίες και αποφάσεις, και αυτά τα μέτρα όπως και η πολιτική της κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου