Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2013

Προκήρυξη 1075 θέσεων για τους/τις εκπαιδευτικούς σε διαθεσιμότητα

Στην ιστοσελίδα της Συντονιστικής Επιτροπής Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Διαθεσιμότητα διαβάσαμε ότι:
Μόλις κυκλοφόρησε το ΦΕΚ 3318/27-12-2013 που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
Με την ανακοίνωση αυτή καλούνται οι εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα να κάνουν αίτηση εντός 15 ημερών (από 28-12-2013 έως τις 11-1-2014) για την μετάταξη 1.075 από αυτούς σε εκπαιδευτικές θέσεις ΙΕΚ και σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.
Συγκεκριμένα μεταξύ των άλλων αναφέρεται:
"Καλείται το προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να υποβάλει, στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στις οποίες κατείχε οργανική ή προσωποπαγή θέση, Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση για τη μετάταξή του καθορίζοντας τη σειρά προτίμησης των φορέων που επιθυμεί να μεταταχθεί καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία τυχόν δεν περιλαμβάνονται στο προσωπικό του μητρώο."

Με την ανακοίνωση των θέσεων αυτών, παραμένουν εκτός κινητικότητας 566 εκπαιδευτικοί σε διαθεσιμότητα, ενώ εξαιρούνται οι κλάδοι: ΔΕ01.05 Οικοδόμοι, ΔΕ10.08 Ηλεκτροσυγκολλητές, Ε01.15 Αργυροχρυσοχοΐας, ΔΕ01.17 Κομμωτικής,, ΠΕ18.29 Φωτογραφίας, ΠΕ18.37 Δημόσιας Υγιεινής, και ΠΕ18.39  Επισκεπτών Υγείας.

------------------------------------------
Σχόλιο: Θετική, σχετικά, εξέλιξη για τους/τις 1075 συναδέλφους/ισσες ως προς το ότι, τουλάχιστον, δεν μένουν στο δρόμο. Οι μαθητές και οι μαθήτριες όμως που θα επιθυμούσαν να ακολουθήσουν τις ειδικότητες που καταργήθηκαν (από τις πιο δημοφιλείς, θυμίζουμε) εξακολουθούν να μένουν χωρίς σχολείο και ρίχνονται στην απλή κατάρτιση (ιδιωτική, προς το παρόν).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου