Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2013

Σχετικά με την επιστροφή της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης

Σύμφωνα με όσα μάθαμε, τον Σεπτέμβρη κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφυγή κατά της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης, με το αιτιολογικό ότι η εν λόγω υπουργική απόφαση είναι αντισυνταγματική, παράνομη και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Συγκεκριμένα παραβιάζονται οι διατάξεις του άρθρου 78 του Συντάγματος που καθιερώνουν τις αρχές της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών της φορολογικής ισότητας και της νομιμότητας του φόρου.
Απ’ όσο ξέρουμε δεν υπάρχει ακόμη απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Η αίτηση γίνεται για την περίπτωση που θα βγει θετική απόφαση και επειδή λήγει το 2013 και παραγράφεται οποιαδήποτε διεκδίκηση για χρέη του δημοσίου για το 2011, η αίτηση πρέπει να γίνει μέχρι σήμερα. Οποιαδήποτε αίτηση γίνει μετά θα καλύπτει τα έτη 2012-13.
Μετά από συνεχή επικοινωνία μας με τα ΔΣ των άλλων ΕΛΜΕ καταλήξαμε στην απόφαση να ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Καβάλας και να καταθέσει η ΕΛΜΕ με δικαστικό επιμελητή την αίτηση με τα ονόματα όλων των συναδέλφων/ισσών που θα μας δώσει η Διεύθυνση Β/θμιας. Η απόφαση αυτή πάρθηκε για να καλυφθούν και οι συνάδελφοι/ισσες που δεν θα προλάβουν να ενημερωθούν.

Τονίζουμε ότι διατηρούμε βάσιμες αμφιβολίες ως προς τη σοβαρότητα όλης αυτής της κίνησης δεν έχουμε όμως χρόνο να το ελέγξουμε.

1 σχόλιο: