Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022

ΟΛΜΕ: Για την τακτική του ΠΥΣΔΕ Ανατ. Θεσσαλονίκης

Το ΠΥΣΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης συνεχίζει την τακτική της αυθαίρετης κάλυψης των κενών εκπαιδευτικού προσωπικού εκ των ενόντων που υπάρχουν από την αρχή του σχολικού έτους υποκαθιστώντας το ΥΠΑΙΘ που έχει την αποκλειστική ευθύνη για τους απαιτούμενους διορισμούς εκπαιδευτικών.
Το συγκεκριμένο ΠΥΣΔΕ μετά την έναρξη του 2ου τετραμήνου προσπάθησε να καλύψει κενά που υπήρχαν από την αρχή του σχολικού έτους καταπατώντας το ισχύον πλαίσιο στις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών και καταργώντας επί της ουσίας την Α΄ ανάθεση μαθημάτων. Υποχρέωσαν αρχικά, με δύο διαδοχικές αποφάσεις, συναδέλφους του κλάδου ΠΕ79.01 και ΠΕ08 να μετακινηθούν σε άλλες σχολικές μονάδες παρ’ ότι κάλυπταν το ωράριό τους στις οργανικές τους θέσεις με μάθημα Α΄ Ανάθεσης υποχρεώνοντάς τους μάλιστα να μετακινηθούν αναγκαστικά σε σχολεία πολύ μακρύτερα από τα σχολεία της οργανικής τους θέσης. Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο οι συνάδελφοι από την αρχή της σχολικής χρονιάς, καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο με μαθήματα Α΄ και Β΄ ανάθεσης στο σχολείο της οργανικής τους ή στο σχολείο που έχουν τοποθετηθεί, σύμφωνα με την υπ. αρ. 85980/Δ2/4-7-2020 εγκύκλιο, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την υπ. αρ. 94222/Δ2/13-8-2021 εγκύκλιο, η οποία καθορίζει τις αναθέσεις του μαθήματος «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στο Γυμνάσιο, όπου η ειδικότητα ΠΕ79.01 και ΠΕ08 το έχουν ως Α΄ ανάθεση. Όλα τα ανωτέρω υλοποιήθηκαν με αντίστοιχες πράξεις των Συλλόγων διδασκόντων των σχολείων στα οποία οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι έχουν τις οργανικές τους θέσεις. Μόνο σε περιπτώσεις που για προσωπικούς και άλλους λόγους αιτηθεί εκπαιδευτικός μπορεί να συμπληρώσει νόμιμα το ωράριό του σε συστεγαζόμενο ή σχολείο της επιλογής του, μετά από νόμιμη απόφαση του ΠΥΣΔΕ τηρώντας πάντα τη σειρά και τις προϋποθέσεις των τοποθετήσεων.
Το ΠΥΣΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, μετά τη σχετική καταγγελία της ΟΛΜΕ στις 7-2-2022, ανακάλεσε τις μη σύννομες αποφάσεις του και προχώρησε σε πογκρόμ υποχρεωτικών υπερωριών σε εκπαιδευτικούς με οργανική θέση σε σχολεία μακρινά από τα σχολεία που τοποθετήθηκαν, με υποχρεωτικές υπερωρίες. Έτσι οδηγηθήκαμε σε καταπάτηση του δικαιώματος της επιλογής για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ79.01, ΠΕ08, ξενόγλωσσων ΠΕ05, ΠΕ07 και άλλων ειδικοτήτων προκαλώντας αλυσιδωτές ανατροπές σε πολλά σχολεία που θα έπρεπε μετά τα μέσα Φεβρουαρίου να τροποποιήσουν τα προγράμματά τους.
Ο σεβασμός στα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές εξαφανίστηκε.
Θέτουμε το ερώτημα με ποια αρμοδιότητα τα ΠΥΣΔΕ μετακινούν «αναγκαστικά» συναδέλφους με πλήρες ωράριο στις οργανικές τους θέσεις ή στα σχολεία που ήδη καλύπτουν το ωράριό τους για να καλύψουν κενά που θα έπρεπε να καλυφθούν με άμεσους διορισμούς. Επίσης με ποια αρμοδιότητα αναθέτουν μαθήματα ακυρώνοντας τους σχεδιασμούς και τα προγράμματα μαθημάτων των σχολείων τους;
Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καταγγέλλει την απαράδεκτη καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων. Οι αυθαίρετες αποφάσεις του ΠΥΣΔΕ που ανατρέπουν τις ζωές των εκπαιδευτικών και αναστατώνουν τη σχολική κοινότητα πρέπει να σταματήσουν άμεσα. Καταγγέλλουμε ακόμη την προσπάθεια «εκφοβισμού» εκπαιδευτικών ώστε να υλοποιήσουν αποφάσεις που θα έπρεπε ήδη να έχουν ανακληθεί.
Απαιτούμε την άμεση ανάκληση όλων των αυθαίρετων αποφάσεων και την άμεση κάλυψη όλων των κενών με τους απαιτούμενους διορισμούς που θα έπρεπε να έχουν πραγματοποιηθεί από την αρχή του σχολικού έτους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου