Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022

ΟΛΜΕ: Αναγνώριση προσόντων των εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ01 και κατάταξή τους στους κλάδους ΠΕ 17 και ΠΕ 18

Στην παραγράφου 11 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000, (ΦΕΚ Α΄ 14/2/22278) προβλέφθηκε η δυνατότητα κατάταξης των εκπαιδευτικών του κλάδου ΤΕ01 στους κλάδους ΠΕ17 και ΠΕ18 του αρ. 14 του ν. 1566/1985, κατόπιν παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων διενεργούμενων από τα ΤΕΙ. Κατ’ εφαρμογή της διάταξης αυτής, εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ01 που κατέχουν Πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών της ΠΑ.ΤΕ.Σ. /Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. παρακολούθησαν επιμορφωτικά προγράμματα της ειδικότητάς ετήσιας διάρκειας και κατόπιν σχετικών γραπτών και προφορικών εξετάσεων έλαβαν το προβλεπόμενο πιστοποιητικό παρακολούθησης. Ωστόσο, το Υπουργείο Παιδείας απέρριψε το αίτημά τους να καταταχθούν στους κλάδους ΠΕ17 και ΠΕ18 παρότι επιμορφωθήκαν και κατείχαν πλέον τις προϋποθέσεις του νόμου.
Το ΔΣ της ΟΛΜΕ στηρίζει τους συναδέλφους ΤΕ01 και απαιτεί την άμεση αποκατάσταση της παραπάνω αδικίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου