Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014

ΟΛΜΕ: Θύμα της οικονομικής κρίσης για ακόμη μία φορά η υγεία των μαθητών/τριών.

Αλλάζουν τα δικαιολογητικά εγγραφής των μαθητών στα σχολεία.
Αλλαγές θα γίνουν από το εκπαιδευτικό έτος 2014-2015, όσον αφορά στα δικαιολογητικά των μαθητών της πρώτης τάξης του Δημοτικού αλλά και του Νηπιαγωγείου.
Οι γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν μόνο το Ατομικό Δελτίο Υγείας του παιδιού τους και δεν θα απαιτούνται χωριστά τα υπόλοιπα πιστοποιητικά από οδοντίατρο, καρδιολόγο και οφθαλμίατρο, που ήταν απαραίτητα μέχρι τώρα.
Η αλλαγή αυτή στα δικαιολογητικά για την εγγραφή στα Δημοτικά και στα Νηπιαγωγεία αναφέρονται στην τροπολογία του υπουργείου Παιδείας για θέματα παιδείας που προστέθηκε στο νομοσχέδιο «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων – Άδεια παράστασης» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Συγκεκριμένα το κείμενο της τροπολογίας αναφέρει:
§Στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τηρείται, με την ευθύνη των διευθυντών των σχολικών αυτών μονάδων, Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Το Α.Δ.Υ.Μ. καταρτίζεται μετά από τη λήψη ιατρικού ιστορικού και τη διενέργεια φυσικής εξέτασης ή, εφόσον απαιτείται, και παρακλινικής εξέτασης.
§ Την ευθύνη συμπλήρωσης του Α.Δ.Υ.Μ. έχουν οι παιδίατροι ή γενικοί γιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι, ανεξαρτήτως μονάδας ή φορέα που υπηρετούν ή συνεργάζονται, καθώς και ανεξάρτητοι ιδιώτες ιατροί των ανωτέρω ειδικοτήτων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για λόγους προσβασιμότητας είναι δυνατή η συμπλήρωσή του και από άλλους ιατρούς.
§  Το περιεχόμενο του Α.Δ.Υ.Μ. είναι απόρρητο και δεν είναι ανακοινώσιμο εκτός των περιπτώσεων ενημέρωσης των αρμοδίων εκπαιδευτικών και των αρμοδίων ιατρών-επαγγελματίών υγείας, για τη λήψη μέτρων προστασίας και προάσπισης της υγείας και της ζωής των μαθητών/τριων καθώς και για τη στήριξη αυτών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
§ Η κατάρτιση, τήρηση και χρήση του Α.Δ.Υ.Μ. και η εν γένει επεξεργασία των δεδομένων που περιέχει το Α.Δ.Υ.Μ. γίνεται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του ν. 2472/1997 (Α’ 50). Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας καθορίζεται ο τύπος, το περιεχόμενο, οι όροι και οι προϋποθέσεις κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Α.Δ.Υ.Μ., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.».
Αυτό που παρατηρούμε με την εφαρμογή του Ατομικού δελτίου Υγείας του Μαθητή είναι η υποβάθμιση των εξειδικευμένων ιατρικών ελέγχων.
Αντικαθιστούν τα πιστοποιητικά των εξειδικευμένων γιατρών για θέματα καρδιάς, ματιών και δοντιών των μαθητών με ένα «αμφιβόλου ποιότητας» δελτίο υγείας που θα συμπληρώνουν ιατροί γενικών ειδικοτήτων (γενικοί γιατροί, παθολόγοι και παιδίατροι, του δημοσίου ή ακόμα και ιδιώτες).
Αναγνωρίζουμε ότι οι οικογένειες αδυνατούσαν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στις εξειδικευμένες εξετάσεις που αναγκαζόντουσαν να παρέχουν στα παιδιά τους για να τα εγγράψουν στα σχολεία.
Η λύση όμως κύριοι του Υπουργείου δεν είναι η κατάργηση αυτών των εξειδικευμένων εξετάσεων αλλά η συνέχιση αυτών και η υποστήριξη των οικογενειών για να ανταπεξέλθουν σε αυτές.

Απαιτούμε τη ΔΩΡΕΑΝ παροχή αυτών των εξετάσεων από τους εξειδικευμένους γιατρούς (Καρδιολόγους, Οφθαλμιάτρους, Οδοντιάτρους) από τον Πρωτοβάθμιο Τομέα Υγείας (Κέντρα Υγείας, και Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου, κ.λπ.), ή από τα Νοσοκομεία για όλα τα παιδιά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου