Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2014

Πρακτικό συλλόγου σχετικά με την εφαρμογή της"αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου"

Παραθέτουμε πρόταση πρακτικού το οποίο μπορεί να υπογράψουν οι σύλλογοι των σχολείων είτε όπως έχει είτε τροποποιημένο. Το ίδιο ή παρόμοιο πρακτικό με ενστάσεις είναι σημαντικό να υπογραφεί είτε συμφωνήσει ο σύλλογος ακολουθήσει την πρόταση της ΓΣ να μην εφαρμοστεί η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου σχολικής μονάδας (ΑΕΕ) είτε αποφασίσει τελικά να την εφαρμόσει. Το παρακάτω κείμενο θα σταλεί και στα σχολεία σε μορφή word ώστε να είναι εύκολη η τροποποίησή του.

O Σύλλογος Διδασκόντων του ___________________ θεωρεί ότι η επιχειρούμενη από το Υπουργείο διενέργεια αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας, στις σημερινές συνθήκες συρρίκνωσης του δημόσιου σχολείου όπως αυτή προτείνεται να υλοποιηθεί μέσα από ένα πλέγμα αλληλένδετων νομοθετικών κειμένων και εγκυκλίων, δεν επιδιώκει την αναβάθμιση των υποδομών του δημόσιου σχολείου και του εκπαιδευτικού έργου. Έτσι, ενώ δεν δίνεται η δυνατότητα να εκφραστεί και να αποτυπωθεί η σημερινή πραγματικότητα του δημόσιου σχολείου, δημιουργείται ένα συνεχώς τροφοδοτούμενο δίκτυο πληροφοριών, που συνδέονται άμεσα με την εξωτερική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, με απώτερο στόχο τη χειραγώγηση και την εποπτεία της δημόσιας δωρεάν παιδείας και κατ΄επέκταση και του εκπαιδευτικού, από εξωτερικούς παράγοντες που θα αποφασίζουν για την ύπαρξη, την ποιότητα και το προσφερόμενο έργο.
Την αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου ακολουθεί η προβλεπόμενη αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, άρρηκτα και ανελαστικά συνδεδεμένης με την υπηρεσιακή του κατάσταση, μέσα σε πλαίσια τρομοκράτησης και χειραγώγησής του, με το πειθαρχικό δίκαιο και την «κινητικότητά του» μόνιμη απειλή στο έργο του.
Στις συνθήκες αυτές, απορρίπτουμε όλες τις πολιτικές που επιχειρούνται μεθοδευμένα να εφαρμοσθούν εις βάρος του δημόσιου σχολείου, που εμείς υπηρετούμε, και των εργασιακών δικαιωμάτων μας, που αποτελούν ταυτόχρονα και ατομικά μας δικαιώματα, κατοχυρωμένα από το Σύνταγμα της χώρας και δηλώνουμε αντίθετοι σε κάθε μορφή αξιολόγησής και αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, που θα έχουν, ως μόνο στόχο, την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου και που αποφασίστηκαν χωρίς εμάς, για εμάς και τους μαθητές/τριές μας.

Επιπλέον ο χρόνος που επέλεξε εσπευσμένα το Υπουργείο με την επίδικη εγκύκλιό του να ενεργοποιήσει τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης είναι εκτός του νομικού πλαισίου που το ίδιο επέβαλε, καθόσον κατά τα προβλεπόμενα (ν. 3848/10 στο άρθρο 32 παρ. 1) «Κάθε σχολική μονάδα, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, καταρτίζει πρόγραμμα δράσης με τους εκπαιδευτικούς στόχους για το σχολικό έτος που ξεκινά». Επειδή η εγκύκλιοι, κατά την πάγια κρίση των Διοικητικών Δικαστηρίων, δεν τροποποιούν, ούτε καταργούν νόμους και επιπλέον επειδή σύμφωνα με το άρθρο 107 ΥΚ, «Το υπαλληλικό καθήκον σε καμία περίπτωση δεν επιβάλλει στον υπάλληλο πράξη ή παράλειψη που να αντίκειται προς τις διατάξεις του Συντάγματος και των νόμων», αλλά αντίθετα (αρ. 25ΥΚ) «..Αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή», η σχετική εγκύκλιος  του Υπουργείου δεν μπορεί να εφαρμοστεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου