Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013

Απαλλαγή από την υποχρέωση παρουσίας την τελευταία μέρα του σχολικού έτους

Σύμφωνα με το έγγραφο 84488,Δ2 του υπουργείου Παιδείας απαλλάσσονται οι αποσπασμένοι/ες εκπαιδευτικοί από την υποχρέωση παρουσίας την τελευταία μέρα του σχολικού έτους. Συγκεκριμένα το έγγραφο αναφέρει:

ΘΕΜΑ: Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια ανατροφής παιδιού, όσον αφορά στην ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2012-2013, παρακαλούμε να γίνεται δεκτή η ανάληψη της υπηρεσίας τους με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας και στη συνέχεια να αποσταλεί ταχυδρομικά.
Διευκρινίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που μετατέθηκαν το έτος 2013 δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους οργανική θέση.
Επίσης, οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ήταν αποσπασμένοι για το διδακτικό έτος 2012-2013 σε άλλο ΠΥΣΔΕ από εκείνο της οργανικής τους θέσης, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση της θερινής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα και από τυχόν άλλη υποχρέωσή τους στο ΠΥΣΔΕ οργανικής.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Κατεβάστε το έγγραφο σε μορφή pdf εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου