Τρίτη 4 Ιουνίου 2013

Ενημέρωση σχετικά με τον υπολογισμό κενών και πλεονασμάτων του ΠΥΣΔΕ Ξάνθης.

Στις 28/5/2013 συνεδρίασε το ΠΥΣΔΕ Ξάνθης με θέμα τον υπολογισμό των κενών και πλεονασμάτων. Για τον υπολογισμό οι παράμετροι που λήφθηκαν υπόψη ήταν η πρόβλεψη του υπουργείου μέσου του συστήματος plan.sch.gr, στοιχεία της διεύθυνσης που παρείχαν οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, οι αυτοδίκαιες αποχωρήσεις, οι προθέσεις παραιτήσεων, η ανάθεση του project και του ΣΕΠ, οι επί θητεία υπηρετούντες εκπαιδευτικοί (διευθυντές, ΕΚΦΕ, κ.ο.κ.), διαθέσεις σε άλλους φορείς, διαφοροποίηση στον αριθμό των τμημάτων με βάση τη ΚΥΑ 62124/Γ2/9.5.2013 (ΦΕΚ 1218/20.05.2013) η οποία ορίζει ως μέγιστο αριθμό μαθητών ανά τμήμα τους 27.
Ο προϋπολογισμένος αριθμός πλεονασμάτων του συστήματος plan ήταν μεγάλος και ανέρχονταν για το ΠΥΣΔΕ Ξάνθης στα 174 πλεονάσματα. Το ΠΥΣΔΕ λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες παραμέτρους τελικά δήλωσε αθροιστικά 58 πλεονάσματα και 13 κενά.
Τα κενά και πλεονάσματα που δηλώθηκαν σ’ αυτή τη φάση αφορούν μόνο τα στοιχεία που θα λάβει υπόψη του το ΚΥΣΔΕ για να προχωρήσει στην πραγματοποίηση των φετινών μεταθέσεων (αυτές που ζήτησαν οι συνάδελφοι με δήλωσή τους).
Σε δεύτερη φάση, μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων, το ΠΥΣΔΕ θα συνεδριάσει εκ νέου για να υπολογίσει τα κενά και πλεονάσματα με βάση τα πραγματικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η διεύθυνση. Σ’ αυτή τη φάση θα γίνει η τοποθέτηση από το ΠΥΣΔΕ των συναδέλφων στα οργανικά κενά και αφορά τους συναδέλφους  που είτε θα έρθουν με μετάθεση, είτε θα χαρακτηρισθούν ως υπεράριθμοι, είτε έχουν ζητήσει βελτίωση, είτε βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ.
Σχετικά με την δήλωση που ζήτησε η ΟΛΜΕ  να καταθέσουν οι αιρετοί στις συνεδριάσεις των  ΠΥΣΔΕ αυτή δεν κατατέθηκε, αφού η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε πριν βγάλει η ΟΛΜΕ την σχετική ανακοίνωση. Ωστόσο θεωρούμε ότι η στάση που είχαμε ως αιρετοί  στην εν λόγω συνεδρίαση ήταν αυτή που ζητά η ΟΛΜΕ στην σχετική δήλωση και ότι  λειτουργήσαμε ως θεματοφύλακες των συμφερόντων των συναδέλφων.

Οι αιρετοί του ΠΥΣΔΕ Ξάνθης
Αγοραστού Βασιλική
Παπαντόπουλος Γεώργιος  

            

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου