Τρίτη 4 Ιουνίου 2013

Διευκρινίσεις σχετικά με τις άδειες κατά τη διάρκεια της επίταξης


ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τις άδειες κατά τη διάρκεια της επίταξης των προσωπικών υπηρεσιών των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


Ύστερα από αιτήματα-τηλεφωνήματα εκπαιδευτικών που για σοβαρούς λόγους ζητούν άδεια μίας ή περισσότερων ημερών, παρακαλούμε να ενημερώσετε τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειάς σας, όπως συγκεντρώνουν τα σχετικά αιτήματα που τους τίθενται από τους ενδιαφερόμενους ή τους διευθυντές των λυκείων, να ερευνούν και να αξιολογούν οι ίδιοι κάθε συγκεκριμένη περίπτωση σταθμίζοντας τα πραγματικά περιστατικά και τη σοβαρότητά τους και να αποφαίνονται για την ικανοποίηση ή μη του αιτήματος βάσει των κείμενων και εφαρμοζόμενων διατάξεων και με γνώμονα πάντοτε αφενός την εύρυθμη και απρόσκοπτη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων και αφετέρου τις εκπαιδευτικές και λοιπές υποχρεώσεις τους. 

ΥΓ (της ΕΛΜΕ): Για τους/τις αναπληρωτές/τριες σχετικά με τη συνέχιση ή όχι της επίταξής τους μετά την απόλυσή τους δεν έχουμε κάτι νεότερο

1 σχόλιο: