Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013

Παρουσία εκπαιδευτικών την τελευταία μέρα του έτους

Ε.Λ.Μ.Ε. Ν.ΞΑΝΘΗΣ

Γραφείο 105, 1οςόροφος
Μπρωκούμη 30, 67100 Ξάνθη
Τηλ& Φαξ: 2541028230
Κιν. 6972121615
Κιν. 6972870680
elmexanthis.blogspot.com
Προς: Υπ. Παιδείας
Κοινοποίηση: : Σχολεία Ξάνθης, Σύνδεσμοι σχολείων, ΜΜΕ


Αρ. Πρ. 535

Ξάνθη, 17/6/2013

  
Θέμα: Παρουσία εκπαιδευτικών την τελευταία μέρα του έτους
  
Με δεδομένη την οικονομική κατάσταση των εκπαιδευτικών, σας παρακαλούμε να μεριμνήσετε ώστε οι αποσπασμένοι/νες καθηγητές/τριες που υπηρετούν μακριά από τον τόπο της οργανικής τους θέσης να μην αναγκαστούν να παρουσιαστούν στο σχολείο της οργανικής τους την τελευταία μέρα του σχολικού έτους (28/6/2013) όπως προβλέπεται από το νόμο.

Για το ΔΣ της ΕΛΜΕ

Στις 19/6/2013 εκδόθηκε και από την ΟΛΜΕ αντίστοιχο αίτημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου