Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021

Σχετικά με την τηλεκπαίδευση

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης προέδρων, σε περίπτωση που χρειαστεί, η τηλεκπαίδευση θα διενεργείται αποκλειστικά από τον χώρο των σχολείων με εξοπλισμό που θα παράσχει η υπηρεσία. 
Σύμφωνα με το άρθρο του ν.4807/21 που ορίζει το θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας: «1. Η υπηρεσία του φορέα που είναι αρμόδια για την παροχή εξοπλισμού και την πληροφοριακή υποστήριξη, προμηθεύει τον υπάλληλο με τον απαραίτητο και κατάλληλο για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του μέσω τηλεργασίας, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και τεχνολογική συσκευή (εφεξής «Σταθμός Τηλεργασίας») και παρέχει υποστήριξη για την εγκατάστασή του, εφόσον τούτο είναι επιθυμητό από τον υπάλληλο…»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου