Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015

Επισημάνσεις της ΕΛΜΕ Ξάνθης σχετικά με τον ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ των Ε.Κ.

(Υ.Α. με Αρ. Πρωτ. 95978/Δ4/17-06-2015)

Τα σημεία που θεωρούμε ότι χρειάζονται αλλαγή και βελτίωση είναι τα εξής:
1)    Το Άρθρο 12 παρ. 5 « Οι Διευθυντές και Υπ/ντές των ΕΠΑΛ δεν διατίθενται στα Ε.Κ. για την κάλυψη μέρους ή ολόκληρου του διδακτικού τους ωραρίου»
2)   Το Άρθρο 12 παρ.9 « Οι Διευθυντές, ο Υπ/ντής , οι υπεύθυνοι τομέα και οι υπεύθυνοι εργαστηρίου, …. Συμπληρώνουν κατά προτεραιότητα το υποχρεωτικό τους ωράριο στο Ε.Κ. και δεν διδάσκουν θεωρητικά μαθήματα στα ΕΠΑΛ»

Οι παραπάνω περιορισμοί στις αναθέσεις και στη διδασκαλία των μαθημάτων,  μόνο επιπρόσθετα προβλήματα δημιουργούν: 
Α) Στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης . Γίνεται κακή διαχείριση όχι μόνο των παραπάνω στελεχών αλλά όλου του διδακτικού προσωπικού, μιας και δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη η διδακτική εμπειρία του εκπαιδευτικού προσωπικού. Θα είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις, όπου τα περιθώρια επιλογής μαθημάτων ανάλογα με την διδακτική εμπειρία του κάθε εκπαιδευτικού θα είναι ελάχιστες ως μηδαμινές.
Επίσης δεν λαμβάνονται υπόψη σημαντικές οδηγίες διδασκαλίας που αφορούν τα μικτά μαθήματα, που επισημαίνουν και οι σχολικοί σύμβουλοι, και αναφέρουν ότι:  «Δεν πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός θεωρίας και πράξης. Για αυτό το λόγο, θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια ώστε η θεωρία και το εργαστήριο στο ίδιο μάθημα να διδάσκεται από τον ίδιο εκπαιδευτικό.»
 Όπως επίσης ότι: «Τα μαθήματα αυτά, εφόσον είναι δυνατόν, πρέπει να διδάσκονται εξολοκλήρου στα εργαστήρια. Έτσι: 
α) επιτυγχάνεται ο συνδυασμός θεωρίας και πράξης και
 β) δίνεται η δυνατότητα στο διδάσκοντα, ανάλογα με την πρόοδο των μαθητών, τον εργαστηριακό εξοπλισμό που διαθέτει και την ενότητα που διδάσκει, να δώσει το βάρος που απαιτείται στο εργαστηριακό ή στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος.»

 Β) Στην κατανομή των μαθημάτων .Υπάρχει περίπτωση, συμπληρώνοντας κατά προτεραιότητα το υποχρεωτικό τους ωράριο τα στελέχη στο Ε.Κ. , να μην υπάρχουν διδακτικές ώρες για τους συναδέλφους της κατηγορίας ΤΕ όπως και για τους υπεύθυνους εργαστηρίων.

 Γ) Στη συνεργασία Ε.Κ. και υποστηριζόμενων ΕΠΑ.Λ. .
Οι παραπάνω περιορισμοί δεν θα έχουν κανένα πρακτικό αποτέλεσμα σε Ε.Κ. και ΕΠΑ.Λ. που συστεγάζονται (είναι και η πλειονότητα των σχολείων της επαρχίας).  Τα αντίθετο μάλιστα, θα φέρει μεγαλύτερη ανισοκατανομή εργασιών και βαρών μεταξύ των εκπαιδευτικών. Στις παραπάνω μονάδες οι εκπαιδευτικοί, είτε ανήκουν στο Ε.Κ. είτε στα ΕΠΑΛ, βρίσκονται στο ίδιο χώρο και εξυπηρετούν ταυτόχρονα όλο το σχολικό συγκρότημα. Επομένως δεν υπάρχει θέμα φυσικής παρουσίας του εκπ/κου στη μονάδα που ανήκει ως στέλεχος, σε όλο το εργασιακό του ωράριο (κάτι που μπορεί να συμβεί σε Ε.Κ. που είναι μακριά από τα εξυπηρετούμενα ΕΠΑΛ  ).
---Προτείνουμε να αρθούν οι παραπάνω περιορισμοί (τουλάχιστον για τις συστεγαζόμενες μονάδες) και το ωράριο διδασκαλίας να καλύπτεται κατά το μεγαλύτερο μέρος (ή κατά προτεραιότητα) με ώρες στη σχολική μονάδας που ανήκει το κάθε στέλεχος.

3)   Στο Άρθρο 5 παρ.1ζ, ορίζεται ότι: « Το ωράριο διδασκαλίας στα εργαστήρια κατεύθυνσης καλύπτεται κατά προτεραιότητα από τους υπεύθυνους εργαστηρίων μόνο με εργαστηριακά μαθήματα. Αν αυτό είναι αδύνατον, λόγω έλλειψης εργαστηριακών διδακτικών ωρών, τότε είναι δυνατόν να ανατίθενται ώρες διδασκαλίας θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, ….. . Στην περίπτωση αυτή τυπικά δεν ορίζεται υπεύθυνος  (την τυπική ευθύνη έχει ο υπεύθυνος τομέα), αλλά εκπαιδευτικός, με μερική διάθεση και τουλάχιστον 12 ώρες στο Ε.Κ….».
Στο σημείο αυτό ναι μεν δίνεται η δυνατότητα να υπάρχει μια ευελιξία στο διδακτικό ωράριο, αλλά όμως, το ότι δεν ορίζεται τυπικά υπεύθυνος εργαστηρίου δημιουργεί ασάφεια και προβληματισμό.
--- Προτείνουμε τον τυπικό ορισμό υπεύθυνου εργαστηρίου σε κάθε περίπτωση.

4)   Στο Άρθρο 12,  στον χαρακτηρισμό των εργαστηρίων κατεύθυνσης του Μηχανολογικού Τομέα δεν περιλαμβάνεται το εργαστήριο των ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ. Μας προκαλεί έκπληξη, καθότι, το εργαστήριο αυτό είναι από τα πιο βασικά εργαστήρια του μηχανολογικού τομέα, με βαρύ και εξειδικευμένο εξοπλισμό, που απαιτεί και ανάλογη αντιμετώπιση.
---Προτείνουμε να συμπεριληφθεί μαζί με τα υπόλοιπα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου