Τετάρτη 29 Μαΐου 2024

Σχετικά με πρόσφατες (και παλαιότερες) εντάσεις

Είναι γεγονός ότι, το ασφυκτικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εκπαιδευτική ζωή, οι ολοένα περισσότερες γραφειοκρατικές υποχρεώσεις στα σχολεία και τα διοικητικά καθήκοντα εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης δημιουργούν εντάσεις στη σχέση τόσο μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα όσο και μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων.
Σε καμία περίπτωση, ωστόσο, αυτό δε δικαιολογεί τις απειλές, την επιθετική συμπεριφορά και τη βιομηχανία των αναφορών, που προέρχονται από συγκεκριμένα στελέχη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Αυτές οι συμπεριφορές, όχι μόνο δεν επιλύουν τα προβλήματα αλλά και δυναμιτίζουν τις σχέσεις τόσο μέσα στο σχολείο όσο και μεταξύ των εκπαιδευτικών και των γονέων.
Συνιστούμε νηφαλιότητα και πνεύμα συνεργασίας, ώστε οι όποιες διαφορές να μη μεγεθύνονται, αλλά να επιλύονται στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας, με δεδομένο ότι τόσο
οι εκπαιδευτικοί όσο και οι γονείς έχουμε κοινό στόχο την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου