Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023

Ανακοίνωση της ΕΛΜΕ σχετικά με την αξιολόγηση και την αντιμετώπισή της

Για μια ακόμη φορά τονίζουμε ότι το δικαίωμα στην απεργία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο και δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητεί! Οι υφιστάμενες νομολογίες διευκρινίζουν ξεκάθαρα ότι η συμμετοχή σε νόμιμη απεργία σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί πειθαρχικό παράπτωμα και να επισύρει οποιαδήποτε ποινή.
Η απεργία αποχή είναι ΑΠΟΛΥΤΑ νόμιμη μορφή αγώνα, συνταγματικά κατοχυρωμένη  και αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια Δικαστήρια και καλύπτει τις/τους συμμετέχουσες/οντες από κάθε πειθαρχική ευθύνη.

Υπενθυμίζουμε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε:
-
Όλες και όλοι οι συναδέλφισσες/οι εκπαιδευτικοί – μέλη των συλλόγων διδασκουσών/όντων μαζί με κάθε συναδέλφισσα και συνάδελφο που εμπλέκεται με κάθε τρόπο στη διαδικασία της αξιολόγησης («αξιολογητριες/ές» και «αξιολογούμενες/ους») καλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχής τους στην απεργία – αποχή της ΟΛΜΕ. Η δήλωση αυτή γίνεται σε ειδικό έντυπο (εδώ) που θα καταθέτουν συλλογικά οι συνάδελφισσες/οι, για να γίνεται σαφής η συμμετοχή τους στην απεργία αποχή. Η παραπάνω δήλωση θωρακίζει τις/τους συναδέλφισσες/ους με την κάλυψη που προσφέρει η συμμετοχή σε μια νομικά κατοχυρωμένη και νόμιμη ενέργεια και αρκεί να καταχωρείται στο πρωτόκολλο του σχολείου.
Η απεργία – αποχή της ΟΛΜΕ καλύπτει σε όλες τις φάσεις τους/τις συναδέλφους από όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα που σχετίζονται με την ατομική αξιολόγηση όπως από τη συνάντηση με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης, την ενημέρωσης της Ψηφιακής Πλατφόρμας, την κατάθεση έκθεσης ατομικής αυτοαξιολόγησης κλπ.
- Προκειμένου να καλυφθούν όλες/οι οι συνάδελφισσες/οι κατά τη φάση της παρατήρησης της διδασκαλίας (καταρχάς οι δύο δειγματικές από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης), το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ και οι ΕΛΜΕ προκηρύσσουν στάσεις εργασίας για όσο διάστημα διαρκούν αυτές οι διαδικασίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου