Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017

Σχετικά με τις ηλεκτρονικές εγγραφές μαθητριώ/τών στα ΕΠΑΛ

Εγγραφές μαθητριών/τών και δημιουργία τμημάτων για το σχολικό έτος 2017-2018
Άμεση απόσυρση της εγκυκλίου εγγραφών

Στο τέλος  του Μαΐου το Υπουργείο Παιδείας έστειλε στα σχολεία δύο εγκυκλίους με τις οποίες ρυθμίζονται οι εγγραφές του μαθητών/τριών για το επόμενο σχ. έτος (αρ. Πρωτ. 89047/ΓΔ4/26-05-2017 και Φ1α/91085/Δ4/31-05-2017), αιφνιδιάζοντας για μία ακόμα φορά την σχολική κοινότητα.
Πιο συγκεκριμένα ορίζεται ότι:
1.«…η δήλωση προτίμησης για εγγραφή στα ΕΠΑ.Λ. θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από τις 19-06-2017 εώς τις 23-06-2017 και η εγγραφή των μαθητών θα ολοκληρωθεί εώς τις 30 Ιουνίου 2017
2.Σχετικά με τις δηλώσεις τομέα – ειδικότητας στο ΕΠΑ.Λ. «Οι μαθητές πρέπει να δηλώσουν τον τομέα της Β΄ταξης ή την ειδικότητα της Γ΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. που επιλέγουν για το σχολικό έτος 2017-2018. Οι δηλώσεις θα δοθούν στους μαθητές από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. μέχρι την 1η Ιουνίου 2017 και θα παραδοθούν σε αυτόν υπογεγραμμένες από τους γονείς – κηδεμόνες τους μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων του σχολικού έτους 2016-2017.»

Με την ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης που επιχειρείται αιφνιδιαστικά να εφαρμοστεί για πρώτη φορά, ορίζεται ένα ασφυκτικό πλαίσιο 5 ήμερων και μάλιστα μόνο για τις εγγραφές των μαθητών στα ΕΠΑ.Λ. Δηλώνει πρώτα από όλα προχειρότητα (η ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών ακόμα δεν είναι γνωστή), δημιουργεί σύγχυση, ανασφάλεια σε γονείς και μαθητές ενώ δημιουργεί συνθήκες ανισότητας μεταξύ των ΕΠΑ.Λ. και των ΓΕ.Λ, λειτουργώντας αποτρεπτικά στην εγγραφή μαθητών στα ΕΠΑΛ.
Παράλληλα το βιαστικό μάζεμα δηλώσεων από τους γονείς των μαθητών της Β΄&Γ΄ τάξης, όπου σε πολλά ΕΠΑΛ η έκδοση των αποτελεσμάτων ήταν προγραμματισμένη σε πολύ κοντινή ημερομηνία, δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την διαδικασία εγγραφών.

3.« Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων,…Μέχρι τις 10 Ιουλίου 2017 οι Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης πρέπει να έχουν σαφή εικόνα για όλα τα τμήματα που θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2017-2018 στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας τους.»
4.«Ειδικά, οι απόφοιτοι ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν στη Β΄τάξη ΕΠΑ.Λ. για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας ΕΠΑ.Λ., δύναται να εγγραφούν και από 1η έως 11η Σεπτεμβρίου 2017 στα υπάρχοντα τμήματα
Μέσω των παραπάνω οδηγιών επιχειρείται ο πλήρης έλεγχος των εγγραφών όλων των σχολείων της Δ/θμιας εκπ/σης.
Με την αναφορά που γίνεται στη «σαφή εικόνα για όλα τα τμήματα» και στο «οι απόφοιτοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ… δύναται να εγγραφούν και από 1η έως 11η Σεπτεμβρίου 2017» μόνο «στα υπάρχοντα τμήματα» δημιουργούνται πολλά ερωτηματικά ως προς τις προθέσεις του υπουργείου… θα ‘κλειδώσουν’ τα τμήματα στις 10 Ιουλίου και όσοι από εκείνο το χρονικό σημείο έχουν δικαίωμα να εγγραφούν θα μπορούν μόνο στα υπάρχοντα ‘κλειδωμένα’; Και αν ο αριθμός αυξηθεί ή υπάρξουν μαθητές που ζητούν να εγγραφούν σε ειδικότητα που τον Ιούλιο δεν έγινε, τελικά δεν θα μπορέσουν να κάνουν την εγγραφή της επιθυμίας τους;
Όλα τα παραπάνω, έρχονται σε αντίθεση με υπουργικές αποφάσεις, όπως την Υ.Α.( (αρ. 1, παρ. 1, ΦΕΚ 2627/2016 τ. Β΄) βάσει της οποίας η αρμοδιότητα έγκρισης της  λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ανήκει στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος αποφασίζει  «…το αργότερο 5 (πέντε) ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων» και την Υ.Α. (13338/Δ4 ΦΕΚ. 2627/24-8-2016) που δίνει την δυνατότητα μεταγραφής, αλλαγής τομέα και ειδικότητας μετά την έναρξη του σχολικού έτους.
Επίσης θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στα ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑΛ στα οποία εγγράφονται κυρίως απόφοιτοι Λυκείων για απόκτηση Πτυχίου Ειδικότητας. Θα φέρει προβλήματα και στα ΕΠΑΛ που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών τον Σεπτέμβριο με εγγραφές αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, αλλά και σε όλα τα σχολεία της Δ/θμιας Εκπ/σης αφού φαίνεται να βάζει ‘φρένο’ στη δημιουργία τμημάτων. 
Η ΕΛΜΕ Ξάνθης υποστηρίζει ενεργά προσπάθειες εκσυγχρονισμού της σχολικής ζωής και μείωσης της γραφειοκρατίας όταν αυτές υλοποιούνται με προσεκτική προετοιμασία και έγκαιρη ενημέρωση εκπαιδευτικών γονέων καιθητών. Η αιφνιδιαστική εφαρμογή της εγκυκλίου για τις ηλεκτρονικές εγγραφές των μαθητών στο στενό πλαίσιο των 5 ημερών, δημιουργεί σύγχυση στους γονείς και προσκόμματα στις εγγραφές των μαθητών στα ΕΠΑ.Λ. Επιπρόσθετα διαφαίνεται προσπάθεια μείωσης τμημάτων και περιορισμού των επιλογών των ειδικοτήτων με το κλείδωμα των εγγραφών τον Ιούλιο την ώρα που μεγάλο ποσοστό των μαθητών συνεχίζει και εγγράφεται τον Σεπτέμβριο.
Η επιχειρούμενη κατάργηση τμημάτων και ειδικοτήτων από την πίσω πόρτα και τεχνητής δημιουργίας ολιγομελών τμημάτων υπακούει στις μνημονιακές πολιτικές συρρίκνωσης της "ακριβής" Επαγγελματικής Εκπαίδευσης παρά τις διαφημιστικές καμπάνιες του Υπουργείου.
Απαιτούμε από το Υπουργείο Παιδείας να αποσύρει άμεσα την απαράδεκτη εγκύκλιο και να αναστείλει την υλοποίηση των ηλεκτρονικών εγγραφών.
·Να δοθεί όλος ο απαραίτητος χρόνος στους μαθητές να ενημερωθούν για να επιλέξουν το σχολείο  τον τομέα και την ειδικότητα της επιλογής τους.​
·Τα τμήματα οι τομείς και οι ειδικότητες των ΕΠΑΛ να ολοκληρωθούν χρονικά όπως κάθε χρόνο.
·Να εγκριθούν όλα τα ολιγομελή τμήματα τομέων και ειδικοτήτων.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου