Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016

Υπομηνημα της ΟΛΜΕ προς το υπουργείο για τους αναπληρωτές

Κύριε Υπουργέ,

Τα τελευταία χρόνια με την εφαρμογή των πολιτικών των Μνημονίων, απ’
όλες τις κυβερνήσεις και σύμφωνα με την πολιτική, τις πρακτικές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αλλά και των συμφερόντων του κεφαλαίου, παρατηρείται ραγδαία αύξηση
των ελαστικών μορφών εργασίας στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης Ο απώτερος
στόχος είναι η άρση μονιμότητας και η κατάργηση κάθε κεκτημένου εργασιακού
δικαιώματος. Η αύξηση της ανεργίας αλλά και οι μηδενικοί διορισμοί στην
εκπαίδευση τα τελευταία 5 χρόνια έχουν δημιουργήσει αφενός μια συνεχώς
αυξανόμενη κατηγορία «τους μόνιμους συμβασιούχους» στο χώρο του Δημοσίου και
αφετέρου έχουν εκτινάξει τις ελαστικές σχέσεις εργασίας στην εκπαίδευση. Οι
αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι συνάδελφοί μας είναι καταδικασμένοι να ζουν σ’ ένα
καθεστώς εργασιακής ομηρίας και ανασφάλειας. Οι στρατιές αυτές των
αναπληρωτών χωρίς ουσιαστικά εργασιακά και άλλα δικαιώματα που μετακινούνται
από χρόνο σε χρόνο στις εσχατιές της χώρας, εγκαταλείπουν τα σπίτια και τις
οικογένειές τους και παλεύουν να επιβιώσουν με τις ελάχιστες αποδοχές που
λαμβάνουν. Οι επιπτώσεις τόσο στη ζωή τους όσο και στην ποιότητα της
εκπαίδευσης που παρέχει το δημόσιο σχολείο είναι συχνά τραγικές.
Τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί το φαινόμενο να βλέπουμε εκπαιδευτικούς
να πηγαίνουν σε 3, 4 ακόμη και 5 διαφορετικά σχολεία και παρόλα αυτά τα δημόσια
σχολεία να εξακολουθούν να υπολειτουργούν με κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό τα
οποία διατηρούνται μέχρι το τέλος της χρονιάς. Η συγκεκριμένη κατάσταση δεν
μπορεί πλέον να γίνει αποδεκτή και επιβάλλεται άμεσα να δοθούν λύσεις στα μεγάλα
προβλήματα των συναδέλφων μας αναπληρωτών και ωρομισθίων.
Προς αυτή την κατεύθυνση ζητάμε:
Να γίνουν μαζικοί διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών σε γενική και ειδική
αγωγή (1/1), ώστε να καλυφθούν όλες οι πραγματικές ανάγκες των σχολείων και
οι εκπαιδευτικές – μορφωτικές ανάγκες του λαού μας. Σε κάθε περίπτωση οι
αναπληρωτές να προσλαμβάνονται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη έκτακτων
αναγκών και όχι για να καλύπτουν πραγματικά κενά όπως γίνεται τώρα. Οι διορισμοί
μονίμων είναι το μόνο που θα μπορέσει να λύσει αποτελεσματικά το πρόβλημα των
κενών και το ελάχιστο που απαιτείται για ν’ αρχίσει να βελτιώνεται η δραματική
εικόνα των σχολείων μας.
Για τα μισθολογικά – μέτρα οικονομικής στήριξης, εργασιακά, διαδικασία
πρόσληψης – τοποθέτησης και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα απαιτούμε να ισχύουν
τα ίδια δικαιώματα που ισχύουν ή αιτούμαστε, για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς και
ειδικότερα:
1. Δημοσιοποίηση όλων των κενών πριν γίνουν οι αιτήσεις αναπληρωτών. Αυτό
μπορεί να επιτευχθεί αν οι υπηρεσιακές μεταβολές πραγματοποιούνται
έγκαιρα. Τα μόνα κενά που δε γίνεται να προβλεφθούν είναι όσα λειτουργικά
προκύπτουν για έκτακτους λόγους κατά τη διάρκεια της χρονιάς, που είναι
ελάχιστα σε σχέση με τις θέσεις που καλύπτουν οι αναπληρωτές.
2. Πρόσληψη αναπληρωτών σε ΟΛΑ τα κενά στην α ́ φάση και για την ειδική
και για την γενική αγωγή, με εξασφάλιση όλων των απαραίτητων πιστώσεων
από τον Κρατικό προϋπολογισμό προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να έχουν τη
δυνατότητα να εργαστούν στις πρώτες περιοχές προτίμησής τους. Οι
αναπληρωτές να βρίσκονται στα σχολεία την 1η Σεπτεμβρίου. Νέες φάσεις
πρόσληψης μόνο για έκτακτα λειτουργικά κενά.
3. Να υπάρχει η δυνατότητα αμοιβαίας μετάθεσης τις πρώτες ημέρες των
προσλήψεων καθώς και η δυνατότητα μετακίνησης όταν συντρέχουν σοβαροί
λόγοι υγείας με σαφώς ορισμένα κριτήρια και έλεγχο από τα ΠΥΣΔΕ.
4. Να τηρηθεί το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου οι προσλήψεις για την ειδική
αγωγή να προηγούνται εκείνων της γενικής.
5. Έγκαιρη έκδοση της εγκυκλίου για τις προσλήψεις αναπληρωτών σύμφωνα με
τη νομοθεσία, χωρίς να νομοθετεί και χωρίς να επιτρέπει αλλαγές εντός του
σχολικού έτους.
6. Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων πρόσληψης και προσκόμιση εγγράφων μόνο
αν υπάρχουν αλλαγές.
7. Όχι στη δρομολόγηση του πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής
επάρκειας (ν. 2525/1997 και 3848/2010). Εισαγωγική επιμόρφωση αμέσως
μετά το διορισμό.
8. Όχι στην υποχρέωση προσκόμισης γνωματεύσεων από παθολόγους-
ψυχιάτρους κάθε χρόνο.
9. Κοινοποίηση του συνόλου των κενών ανά σχολείο από τις Διευθύνσεις.
10. Πλήρης διαφάνεια (δημοσιοποιημένοι πίνακες κατάταξης με βάση τα μόρια
και τα κοινωνικά κριτήρια) στις τοποθετήσεις με έγκριση του ΠΥΣΔΕ και όχι
με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης.
11. Ηλεκτρονική ανάληψη υπηρεσίας.
12. Έγκαιρη καταβολή του μισθού κάθε μήνα
13. Άμεση αποπληρωμή των υπερωριών στους συναδέλφους που έχουν
προσληφθεί μέσω ΠΔΕ (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) και σε όσους
απασχολούνται στην εξατομικευμένη και εξειδικευμένη στήριξη.
14. Επίδομα ανεργίας για όλους μετά τη λήξη της σύμβασής τους, χωρίς όρους
και προϋποθέσεις
15. Αναγνώριση των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων και προσμέτρηση στη
μισθοδοσία, όπως και στους μόνιμους
16. Ακώλυτη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των αναπληρωτών με
αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας τους.
17. 12μηνες συμβάσεις εργασίας μέχρι 31 Αυγούστου, κατάργηση της
ωρομισθίας και του θεσμού των ΑΜΩ (αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου).
18. Πλήρης εξομοίωση όλων των αδειών σε σχέση με τους μόνιμους
εκπαιδευτικούς (κανονικές, αναρρωτικές, μητρότητας, επαπειλούμενης
κύησης, φοιτητικές κλπ) με αποδοχές, προσμέτρηση της προϋπηρεσίας και
των ενσήμων. Η ανάγκη άμεσης αναθεώρησης της σχετικής ισχύουσας
νομοθεσίας επιβάλλεται γιατί:
 Δικαιούνται αναρρωτικής άδειας, η οποία για κάθε μέρα συνεπάγεται
περικοπή στο μισό του ημερομισθίου, ενώ για τις τριήμερες και πάνω άδειες
απαιτείται βεβαίωση από γιατρό του ΙΚΑ για να καλυφθεί το υπόλοιπο μισό
του μισθού από την αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ. Για χρήση άνω των 15
ημερών αναρρωτικής άδειας, παύει να προσμετράται η προϋπηρεσία, ενώ
δίνεται η δυνατότητα στην υπηρεσία να αμφισβητήσει και να λύσει την
σύμβαση του αναπληρωτή, με αποτέλεσμα την απόλυσή του. Επιπρόσθετα, οι
εγκυμονούσες συναδέλφισσες δε δικαιούνται άδεια επαπειλούμενης κύησης,
ούτε άδεια ανατροφής παρά μόνον άνευ αποδοχών.
 Για το σύνολο των προβλεπόμενων κανονικών αδειών, ανάλογα με τον αριθμό
που χρησιμοποιήθηκε αφαιρείται μέρος από την αποζημίωση μη λήψης
κανονικής άδειας στο τέλος της σχολικής χρονιάς.
 Στις άδειες για την παρακολούθηση σχολικής επίδοσης τέκνων μόνο στους
αναπληρωτές υπάρχει ο περιορισμός το τέκνο να είναι μέχρι 16 ετών κάτι το
οποίο αφήνει ακάλυπτους τους γονείς με παιδιά που φοιτούν στη Β ́ και Γ ́
Λυκείου.
 Στις άδειες αναπληρωτών (Φ.351.5/43/67822/Δ1, 05-05-2014) δεν περιέχεται
το εδάφιο που αναφέρεται στη συμμετοχή του εκπαιδευτικού σε δίκη, με
αποτέλεσμα αν χρειαστεί ο αναπληρωτής να παραβρεθεί σε δίκη να
αναγκάζεται να χρησιμοποιεί την κανονική του άδεια, που είναι 7 ημέρες το
χρόνο και όχι 10 όπως στους μόνιμους εκπαιδευτικούς.
19. Πλήρης υπολογισμός ενσήμων τις ημέρες απεργίας. Για τους ωρομίσθιους
συναδέλφους ζητάμε και την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας τους τις ημέρες
που απεργούν
20. Σε περίπτωση εξάντλησης της δεκαπενθήμερης αναρρωτικής άδειας λόγω
ασθένειας ή προβλημάτων των αναπληρωτών να καταργηθΚύριε Υπουργέ,
Τα τελευταία χρόνια με την εφαρμογή των πολιτικών των Μνημονίων, απ’
όλες τις κυβερνήσεις και σύμφωνα με την πολιτική, τις πρακτικές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αλλά και των συμφερόντων του κεφαλαίου, παρατηρείται ραγδαία αύξηση
των ελαστικών μορφών εργασίας στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης Ο απώτερος
στόχος είναι η άρση μονιμότητας και η κατάργηση κάθε κεκτημένου εργασιακού
δικαιώματος. Η αύξηση της ανεργίας αλλά και οι μηδενικοί διορισμοί στην
εκπαίδευση τα τελευταία 5 χρόνια έχουν δημιουργήσει αφενός μια συνεχώς
αυξανόμενη κατηγορία «τους μόνιμους συμβασιούχους» στο χώρο του Δημοσίου και
αφετέρου έχουν εκτινάξει τις ελαστικές σχέσεις εργασίας στην εκπαίδευση. Οι
αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι συνάδελφοί μας είναι καταδικασμένοι να ζουν σ’ ένα
καθεστώς εργασιακής ομηρίας και ανασφάλειας. Οι στρατιές αυτές των
αναπληρωτών χωρίς ουσιαστικά εργασιακά και άλλα δικαιώματα που μετακινούνται
από χρόνο σε χρόνο στις εσχατιές της χώρας, εγκαταλείπουν τα σπίτια και τις
οικογένειές τους και παλεύουν να επιβιώσουν με τις ελάχιστες αποδοχές που
λαμβάνουν. Οι επιπτώσεις τόσο στη ζωή τους όσο και στην ποιότητα της
εκπαίδευσης που παρέχει το δημόσιο σχολείο είναι συχνά τραγικές.
Τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί το φαινόμενο να βλέπουμε εκπαιδευτικούς
να πηγαίνουν σε 3, 4 ακόμη και 5 διαφορετικά σχολεία και παρόλα αυτά τα δημόσια
σχολεία να εξακολουθούν να υπολειτουργούν με κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό τα
οποία διατηρούνται μέχρι το τέλος της χρονιάς. Η συγκεκριμένη κατάσταση δεν
μπορεί πλέον να γίνει αποδεκτή και επιβάλλεται άμεσα να δοθούν λύσεις στα μεγάλα
προβλήματα των συναδέλφων μας αναπληρωτών και ωρομισθίων.
Προς αυτή την κατεύθυνση ζητάμε:
Να γίνουν μαζικοί διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών σε γενική και ειδική
αγωγή (1/1), ώστε να καλυφθούν όλες οι πραγματικές ανάγκες των σχολείων και
οι εκπαιδευτικές – μορφωτικές ανάγκες του λαού μας. Σε κάθε περίπτωση οι
αναπληρωτές να προσλαμβάνονται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη έκτακτων
αναγκών και όχι για να καλύπτουν πραγματικά κενά όπως γίνεται τώρα. Οι διορισμοί
μονίμων είναι το μόνο που θα μπορέσει να λύσει αποτελεσματικά το πρόβλημα των
κενών και το ελάχιστο που απαιτείται για ν’ αρχίσει να βελτιώνεται η δραματική
εικόνα των σχολείων μας.
Για τα μισθολογικά – μέτρα οικονομικής στήριξης, εργασιακά, διαδικασία
πρόσληψης – τοποθέτησης και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα απαιτούμε να ισχύουν
τα ίδια δικαιώματα που ισχύουν ή αιτούμαστε, για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς και
ειδικότερα:
1. Δημοσιοποίηση όλων των κενών πριν γίνουν οι αιτήσεις αναπληρωτών. Αυτό
μπορεί να επιτευχθεί αν οι υπηρεσιακές μεταβολές πραγματοποιούνται
έγκαιρα. Τα μόνα κενά που δε γίνεται να προβλεφθούν είναι όσα λειτουργικά
προκύπτουν για έκτακτους λόγους κατά τη διάρκεια της χρονιάς, που είναι
ελάχιστα σε σχέση με τις θέσεις που καλύπτουν οι αναπληρωτές.
2. Πρόσληψη αναπληρωτών σε ΟΛΑ τα κενά στην α ́ φάση και για την ειδική
και για την γενική αγωγή, με εξασφάλιση όλων των απαραίτητων πιστώσεων
από τον Κρατικό προϋπολογισμό προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να έχουν τη
δυνατότητα να εργαστούν στις πρώτες περιοχές προτίμησής τους. Οι
αναπληρωτές να βρίσκονται στα σχολεία την 1η Σεπτεμβρίου. Νέες φάσεις
πρόσληψης μόνο για έκτακτα λειτουργικά κενά.
3. Να υπάρχει η δυνατότητα αμοιβαίας μετάθεσης τις πρώτες ημέρες των
προσλήψεων καθώς και η δυνατότητα μετακίνησης όταν συντρέχουν σοβαροί
λόγοι υγείας με σαφώς ορισμένα κριτήρια και έλεγχο από τα ΠΥΣΔΕ.
4. Να τηρηθεί το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου οι προσλήψεις για την ειδική
αγωγή να προηγούνται εκείνων της γενικής.
5. Έγκαιρη έκδοση της εγκυκλίου για τις προσλήψεις αναπληρωτών σύμφωνα με
τη νομοθεσία, χωρίς να νομοθετεί και χωρίς να επιτρέπει αλλαγές εντός του
σχολικού έτους.
6. Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων πρόσληψης και προσκόμιση εγγράφων μόνο
αν υπάρχουν αλλαγές.
7. Όχι στη δρομολόγηση του πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής
επάρκειας (ν. 2525/1997 και 3848/2010). Εισαγωγική επιμόρφωση αμέσως
μετά το διορισμό.
8. Όχι στην υποχρέωση προσκόμισης γνωματεύσεων από παθολόγους-
ψυχιάτρους κάθε χρόνο.
9. Κοινοποίηση του συνόλου των κενών ανά σχολείο από τις Διευθύνσεις.
10. Πλήρης διαφάνεια (δημοσιοποιημένοι πίνακες κατάταξης με βάση τα μόρια
και τα κοινωνικά κριτήρια) στις τοποθετήσεις με έγκριση του ΠΥΣΔΕ και όχι
με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης.
11. Ηλεκτρονική ανάληψη υπηρεσίας.
12. Έγκαιρη καταβολή του μισθού κάθε μήνα
13. Άμεση αποπληρωμή των υπερωριών στους συναδέλφους που έχουν
προσληφθεί μέσω ΠΔΕ (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) και σε όσους
απασχολούνται στην εξατομικευμένη και εξειδικευμένη στήριξη.
14. Επίδομα ανεργίας για όλους μετά τη λήξη της σύμβασής τους, χωρίς όρους
και προϋποθέσεις
15. Αναγνώριση των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων και προσμέτρηση στη
μισθοδοσία, όπως και στους μόνιμους
16. Ακώλυτη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των αναπληρωτών με
αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας τους.
17. 12μηνες συμβάσεις εργασίας μέχρι 31 Αυγούστου, κατάργηση της
ωρομισθίας και του θεσμού των ΑΜΩ (αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου).
18. Πλήρης εξομοίωση όλων των αδειών σε σχέση με τους μόνιμους
εκπαιδευτικούς (κανονικές, αναρρωτικές, μητρότητας, επαπειλούμενης
κύησης, φοιτητικές κλπ) με αποδοχές, προσμέτρηση της προϋπηρεσίας και
των ενσήμων. Η ανάγκη άμεσης αναθεώρησης της σχετικής ισχύουσας
νομοθεσίας επιβάλλεται γιατί:
 Δικαιούνται αναρρωτικής άδειας, η οποία για κάθε μέρα συνεπάγεται
περικοπή στο μισό του ημερομισθίου, ενώ για τις τριήμερες και πάνω άδειες
απαιτείται βεβαίωση από γιατρό του ΙΚΑ για να καλυφθεί το υπόλοιπο μισό
του μισθού από την αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ. Για χρήση άνω των 15
ημερών αναρρωτικής άδειας, παύει να προσμετράται η προϋπηρεσία, ενώ
δίνεται η δυνατότητα στην υπηρεσία να αμφισβητήσει και να λύσει την
σύμβαση του αναπληρωτή, με αποτέλεσμα την απόλυσή του. Επιπρόσθετα, οι
εγκυμονούσες συναδέλφισσες δε δικαιούνται άδεια επαπειλούμενης κύησης,
ούτε άδεια ανατροφής παρά μόνον άνευ αποδοχών.
 Για το σύνολο των προβλεπόμενων κανονικών αδειών, ανάλογα με τον αριθμό
που χρησιμοποιήθηκε αφαιρείται μέρος από την αποζημίωση μη λήψης
κανονικής άδειας στο τέλος της σχολικής χρονιάς.
 Στις άδειες για την παρακολούθηση σχολικής επίδοσης τέκνων μόνο στους
αναπληρωτές υπάρχει ο περιορισμός το τέκνο να είναι μέχρι 16 ετών κάτι το
οποίο αφήνει ακάλυπτους τους γονείς με παιδιά που φοιτούν στη Β ́ και Γ ́
Λυκείου.
 Στις άδειες αναπληρωτών (Φ.351.5/43/67822/Δ1, 05-05-2014) δεν περιέχεται
το εδάφιο που αναφέρεται στη συμμετοχή του εκπαιδευτικού σε δίκη, με
αποτέλεσμα αν χρειαστεί ο αναπληρωτής να παραβρεθεί σε δίκη να
αναγκάζεται να χρησιμοποιεί την κανονική του άδεια, που είναι 7 ημέρες το
χρόνο και όχι 10 όπως στους μόνιμους εκπαιδευτικούς.
19. Πλήρης υπολογισμός ενσήμων τις ημέρες απεργίας. Για τους ωρομίσθιους
συναδέλφους ζητάμε και την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας τους τις ημέρες
που απεργούν
20. Σε περίπτωση εξάντλησης της δεκαπενθήμερης αναρρωτικής άδειας λόγω
ασθένειας ή προβλημάτων των αναπληρωτών να καταργηθεί το ενδεχόμενο
απόλυσης όπως προβλέπεται τώρα.
21. Όχι στις πολλαπλές μετακινήσεις των αναπληρωτών προκειμένου να
καλύψουν το ωράριο.
22. Επαναλειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και της Ενισχυτικής
Διδασκαλίας από την έναρξη του σχολικού έτους και με προσλήψεις πλήρους
απασχόλησης από τον ενιαίο πίνακα των αναπληρωτών.
23. Παροχή στους ελαστικά εργαζόμενους εκπαιδευτικούς των ιδίων
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων που έχουν οι μόνιμοι. Να έχουν τη δυνατότητα
να εκπροσωπούν τον κλάδο ως αιρετά μέλη των ΔΣ των ΕΛΜΕ και της
ΟΛΜΕ με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Επιπρόσθετα ζητάμε την
προσμέτρηση της προϋπηρεσίας των ενσήμων και την πλήρη καταβολή του
μισθού τους κατά τη διάρκεια χορήγησης συνδικαλιστικής άδειας. Παρόλο
που στην εγκύκλιο Φ.351.5/43/67822/Δ1, 05-05-2014 αναφέρεται ρητά ότι:
«οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται συνδικαλιστικές άδειες με τους
όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους μόνιμους
εκπαιδευτικούς», αυτό στην πράξη δεν εφαρμόζεται.
Επίσης, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι το ΔΣ της ΟΛΜΕ θεωρεί
απαράδεκτο γεγονός, που πλήττει το συνδικαλιστικό κίνημα, το ότι δεν έχει
αναγνωριστεί από το Υπουργείο, η άδεια για την άσκηση του συνδικαλιστικού
δικαιώματος σε αναπληρώτρια, μέλος του ΔΣ της ΟΛΜΕ, χωρίς να απειλείται το
εργασιακό της δικαίωμα.
Τέλος: Ζητάμε και για τους αναπληρωτές και για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς
Α) Να δοθούν αυξήσεις στους μισθούς τους ώστε να μπορούν να ζουν με
αξιοπρέπεια. Ιδιαίτερα για εκείνους που υπηρετούν σε περιοχές με δυσμενείς
συνθήκες να χορηγείται επίδομα ενοικίου – θέρμανσης – σίτισης – μετακόμισης και
μειωμένο εισιτήριο στα ΜΜΜ.
Β) Για όσους συνάδελφους αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας να δίνεται η
δυνατότητα άσκησης αποκλειστικά διοικητικού έργου σε σχολικές μονάδες ή/και σε
άλλες δομές της εκπαίδευσης, με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα, κατά τη
διάρκεια της αποθεραπείας τους.
εί το ενδεχόμενο
απόλυσης όπως προβλέπεται τώρα.
21. Όχι στις πολλαπλές μετακινήσεις των αναπληρωτών προκειμένου να
καλύψουν το ωράριο.
22. Επαναλειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και της Ενισχυτικής
Διδασκαλίας από την έναρξη του σχολικού έτους και με προσλήψεις πλήρους
απασχόλησης από τον ενιαίο πίνακα των αναπληρωτών.
23. Παροχή στους ελαστικά εργαζόμενους εκπαιδευτικούς των ιδίων
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων που έχουν οι μόνιμοι. Να έχουν τη δυνατότητα
να εκπροσωπούν τον κλάδο ως αιρετά μέλη των ΔΣ των ΕΛΜΕ και της
ΟΛΜΕ με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Επιπρόσθετα ζητάμε την
προσμέτρηση της προϋπηρεσίας των ενσήμων και την πλήρη καταβολή του
μισθού τους κατά τη διάρκεια χορήγησης συνδικαλιστικής άδειας. Παρόλο
που στην εγκύκλιο Φ.351.5/43/67822/Δ1, 05-05-2014 αναφέρεται ρητά ότι:
«οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δικαιούνται συνδικαλιστικές άδειες με τους
όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους μόνιμους
εκπαιδευτικούς», αυτό στην πράξη δεν εφαρμόζεται.
Επίσης, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι το ΔΣ της ΟΛΜΕ θεωρεί
απαράδεκτο γεγονός, που πλήττει το συνδικαλιστικό κίνημα, το ότι δεν έχει
αναγνωριστεί από το Υπουργείο, η άδεια για την άσκηση του συνδικαλιστικού
δικαιώματος σε αναπληρώτρια, μέλος του ΔΣ της ΟΛΜΕ, χωρίς να απειλείται το
εργασιακό της δικαίωμα.
Τέλος: Ζητάμε και για τους αναπληρωτές και για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς
Α) Να δοθούν αυξήσεις στους μισθούς τους ώστε να μπορούν να ζουν με
αξιοπρέπεια. Ιδιαίτερα για εκείνους που υπηρετούν σε περιοχές με δυσμενείς
συνθήκες να χορηγείται επίδομα ενοικίου – θέρμανσης – σίτισης – μετακόμισης και
μειωμένο εισιτήριο στα ΜΜΜ.
Β) Για όσους συνάδελφους αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας να δίνεται η
δυνατότητα άσκησης αποκλειστικά διοικητικού έργου σε σχολικές μονάδες ή/και σε
άλλες δομές της εκπαίδευσης, με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα, κατά τη
διάρκεια της αποθεραπείας τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου