Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015

Πρακτικά Δ.Σ. ΕΛΜΕ Ξάνθης 2-11-2015Συζητήθηκαν θέματα οργάνωσης της Γ.Σ. και των εκλογών καθώς και της προετοιμασίας της απεργίας στις 12-11-2015.

Έγινε ενημέρωση του Δ.Σ. σχετικά με τα προβλήματα των ΕΠΑΛ, που μας γνωστοποιήθηκαν σε επίσκεψη μελών μας, ειδικά του Εσπερινού, που αφορούν στην υποχρηματοδότησή τους και των σημαντικών ελλείψεων σε εκπαιδευτικούς.

Δεχτήκαμε επίσκεψη συναδέλφισσας που μας εξέθεσε το πρόβλημα μη ύπαρξης αναλυτικού προγράμματος στην ειδικότητα Υγείας Πρόνοιας. 

Η κ.Ζήση κοινοποίησε στο Δ.Σ. το νέο δημοσίευμα της εφημερίδας "Θράκη", στο οποίο, για λόγους αποκατάστασης της ακρίβειας, περιεχόταν το πλήρες κείμενο των δηλώσεών της σχετικά με τη δράση της ΕΛΜΕ Ξάνθης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου