Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015

Ποσοστά συμμετοχής στην απεργία της 12ης/11/2015

Παραθέτουμε τα ποσοστά της σημερινής απεργίας όπως μας τα έδωσε η Διεύθυνση Β/θμιας

4 σχόλια: