Τρίτη 4 Μαρτίου 2014

Προεδρικό διάταγμα (πάλι!) για τις υποχρεωτικές μεταθέσεις

Με απλό προεδρικό διάταγμα (για ακόμη μια φορά!) προβλέπονται –για πρώτη φορά- οι υποχρεωτικές μεταθέσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Το ΠΔ ορίζει με λεπτομέρειες τον τρόπο της υποχρεωτικής μετάθεσης των εκπαιδευτικών και προβλέπει ότι οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται εξ ολοκλήρου υπεράριθμοι κατατάσσονται σε πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης που συντάσσονται από τα υπηρεσιακά συμβούλια ανά περιοχή μετάθεσης, ανά κλάδο και ειδικότητα. Οι οριστικοί πίνακες υποχρεωτικής μετάθεσης κυρώνονται το αργότερο έως τις 15 Ιουνίου κάθε χρονιάς.

Είναι προφανές με οργανωμένο σχέδιο και με απλά προεδρικά διατάγματα διαλύουν τις εργασιακές μας σχέσεις και τις ζωές μας!

Δείτε το προεδρικό διάταγμα εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου