Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2013

Ορισμός συνδέσμων για την τρέχουσα σχολική χρονιά

Η ύπαρξη συνδέσμων σε κάθε σχολείο είναι απαραίτητη για την αμεσότερη και αποτελεσματικότερη επικοινωνία του ΔΣ της ΕΛΜΕ με τους Συλλόγους Διδασκόντων των σχολείων.
Παρακαλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων που δεν το έχουν ήδη κάνει να προβούν στην εκλογή συνδέσμου, όπως ορίζει το καταστατικό της ΕΛΜΕ, και να μας αποστείλουν το όνομα του/της και τα στοιχεία επικοινωνίας.

Σας παρακαλούμε επίσης να ελέγξετε αν οι σύνδεσμοι που ορίστηκαν λαμβάνουν τα σχετικά mail και να μας ενημερώσετε για την αντίθετη περίπτωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου