Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012

Σχετικά με τις Β’ Αναθέσεις

Γραφείο 105, 1ος όροφος
Μπρωκούμη 30, 67100 Ξάνθη
Τηλ & Φαξ: 2541028230
Κιν. 6972121615
Κιν. 6944474631
Email: elmexanthis@gmail.com


Αρ. Πρωτ.: 440


Ξάνθη, 22/10/2012
Προς: Σχολεία Ν. Ξάνθης
Κοιν.:

Θέμα: Β’ Αναθέσεις

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 23464/Γ2/ΦΕΚ 654 τ.Β/07-03-2012 η οποία τροποποίησε την Υ.Α. 118842/Γ2/17-09-2008 με τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β΄) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες. Όταν ένας εκπαιδευτικός διδάσκει μαθήματα δεύτερης ανάθεσης, είτε από τη βασική του ειδικότητα είτε από τη δεύτερη ειδικότητα που του έχει αποδοθεί, οι ώρες των μαθημάτων δεύτερης ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των δέκα (10) διδακτικών ωρών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από απόφαση του ΠΥΣΔΕ δύναται να αυξηθεί το ανωτέρω όριο, εφόσον δεν υπάρχει εκπαιδευτικός που πρέπει να καλύψει το υποχρεωτικό του ωράριο με μαθήματα Α΄ Ανάθεσης. Βέβαια η «εξαιρετική περίπτωση» μπορεί να ερμηνευτεί με πολλούς τρόπους από το κάθε ΠΥΣΔΕ.
Η καταφυγή στις β’ αναθέσεις ΔΕΝ μπορεί να θεωρηθεί οριστική λύση. Ύστερα από συζήτηση, το ΔΣ θεώρησε ότι, στα πλαίσια της αλληλεγγύης μέσα στον κλάδο και με δεδομένη την αβεβαιότητα που υπάρχει ως προς το θέμα της εφεδρείας και των απολύσεων, αποτελεί μια προσωρινά αποδεκτή λύση.
Παραπέμπουμε το θέμα στην ΟΛΜΕ για ενιαία αντιμετώπιση.

Για το ΔΣ της ΕΛΜΕ
H Πρόεδρος

Λουκοπούλου Μαρία

Ο Γραμματέας

Παπαντόπουλος Γεώργιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου