Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023

Σχετικά με την έκτακτη τηλεκπαίδευση

Με αφορμή τη Σαββατιάτικη οδηγία του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ (με viber και όχι με εγκύκλιο) που ζητά από τις/τους διευθύντριες/ντές των σχολείων να ενημερώσουν τις/τους εκπαιδευτικούς να δοκιμάσουν (το Σαββατοκύριακο!) τη χρήση της ηλεκτρονικής αίθουσας webex, υπενθυμίζουμε ότι ισχύει η απόφαση της ΟΛΜΕ και της ΓΣ των Προέδρων 16-10-21 περί τηλεκπαίδευσης:
- Η ΓΣ των Προέδρων αποφάσισε η τηλεκπαίδευση να διενεργείται αποκλειστικά από τον χώρο των σχολείων με εξοπλισμό που θα παράσχει η υπηρεσία. Καλούμε
όλες και  όλους τις εκπαιδευτικούς κάθε φορά που απαιτείται από αυτές/ούς να παράσχουν υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης να παρουσιάζονται στο σχολείο τους και να απαιτούν τον απαραίτητο χώρο, εξοπλισμό και σύνδεση από την υπηρεσία.
- Επισημαίνουμε ότι σε όλη την περίοδο της πανδημίας το ΥΠΑΙΘ δεν παρείχε τον απαραίτητο εξοπλισμό σε σχολεία, εκπαιδευτικούς και μαθήτριες/
ητές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα αφενός καθηγήτριες/τές και μαθήτριες/τές να αγοράζουν με δικά τους έξοδα τον εξοπλισμό που χρειάζονταν και να χρεώνονται με πανάκριβες συνδέσεις στο διαδίκτυο  και αφετέρου χιλιάδες μαθητήτριες/τές να αποκλείονται από την τηλεκπαίδευση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου