Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022

Σχετικά με την απασχόληση εκτός εργασιακού ωραρίου

Καλούμε τις διευθύντριες και τους διευθυντές των σχολείων να μην επιβαρύνουν και άλλο το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου τους απασχολώντας τους με εργασίες και συναντήσεις εκτός εργασιακού ωραρίου (πχ απογευματινές συγκεντρώσεις, επιμορφώσεις, ενημερώσεις γονέων κλπ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου