Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018

Κείμενο του Συλλόγου Διδασκόντων του Γυμνασίου Εχίνου σχετικά με τις μεταγραφές

Οι συναδελφισσες και οι συνάδελφοι που υπηρετούν στο Γυμνάσιο Εχίνου μας ζήτησαν να δημοσιεύσουμε κείμενο σχετικό με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με αιτήματα μαθητών/τριών για μεταγραφή σε άλλα σχολεία . 
Το θέμα των μεταγραφών μαθητών/τριών από σχολείο σε σχολείο είναι εξαιρετικά σοβαρό  και πολύπλοκο και απασχολεί πολλά σχολεία της Αντιπεριφέρειας Ξάνθης. Το ΔΣ της ΕΛΜΕ εκτός από σχετικές συζητήσεις με τη Δ/νση Β/θμιας έχει ζητήσει, μέσω πληρεξουσίου Δικηγόρου, τα στοιχεία για τις μεταγραφές από τη Δ/νση Β/θμιας.
Ακολουθεί η διαμαρτυρία των συναδελφισσών/ων:
------------------------------------------
Σχετικά με ορισμένα γεγονότα των οποίων γινόμαστε μάρτυρες τις τελευταίες ημέρες στο Ημερήσιο Γυμνάσιο Εχίνου και αφορούν στις διαδικασίες μετεγγραφής μαθητών σε Γυμνάσια της Ξάνθης.

1) Εισαγωγικά: ένα φαινόμενο διαχρονικό
Το Ημερήσιο Γυμνάσιο Εχίνου εξυπηρετεί μαθητές και μαθήτριες από τη βορειότερη πλευρά της ορεινής ζώνης της Ξάνθης. Αποτελεί διαχρονικό φαινόμενο, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μαθητών που εγγράφονται στην Α' Γυμνασίου να αιτούνται μετεγγραφής σε γυμνάσια της πόλης της Ξάνθης, για διάφορους λόγους. Το ποσοστό αυτό είναι της τάξης του 80-90% και συχνά θέτει ερωτηματικά σε σχέση με τη βιωσιμότητα του σχολείου. Ως αποτέλεσμα, η Διεύθυνση του σχολείου χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα σχολαστική όσον αφορά στην αποδοχή των αιτήσεων μετεγγραφής μαθητών προς άλλα σχολεία.

2) Μερικά πρόσφατα γεγονότα
Τα γεγονότα αφορούν στη διαδικασία αιτήσεων μετεγγραφής δύο μαθητριών της Α' Γυμνασίου του σχολείου μας. Ξεκινούν στις 04/09/2018, όταν η Διευθύντρια του σχολείου μας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τη Διεύθυνση ενός γυμνασίου της πόλης στο οποίο επιθυμούν οι εν λόγω μαθήτριες να μετεγγραφούν. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, η Διευθύντρια του σχολείου μας ενημερώθηκε για την επιθυμία των μαθητριών να μετεγγραφούν και ζήτησε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τους λόγους μετεγγραφής. Στις 06/09/2018, αργά το μεσημέρι, κοινοποιήθηκαν στο Γυμνάσιο Εχίνου οι δύο αιτήσεις μετεγγραφής μαζι με τα δικαιολογητικά, από τον πατέρα της μιας εκ των δύο μαθητριών.

Η Διευθύντρια του σχολείου, όπως όφειλε, μελέτησε τις αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά. Αποφάνθηκε ότι διαφωνεί με την έγκριση της μετεγγραφής, καθώς:
α) Η ημερομηνία τριών δικαιολογητικών ήταν μεταγενέστερη των αιτήσεων μετεγγραφής. Πιο συγκεκριμένα, το συμβόλαιο μίσθωσης ακινήτου, το γραμμάτιο είσπραξης συμβολαίου ΔΕΗ και η εξουσιοδότηση έγιναν στις 05/09/2018, ενώ οι αιτήσεις μετεγγραφής αλλά και η έγκρισή τους από τη Διεύθυνση του προς μετεγγραφή σχολείου είχαν ημερομηνία μία ημέρα νωρίτερα, στις 04/09/2018 (Αρ. πρωτ. 647/4-9-18 & 648/4-9-18).
β) Το συμβόλαιο μίσθωσης ακινήτου στην πόλη της Ξάνθης, είχε κατατεθεί στην πλατφόρμα του Taxis από τον εκμισθωτή επίσης στις 05/09/18, όμως δεν είχε ακόμα γίνει αποδεκτό από τον μισθωτή. Σημειώνεται ότι το μισθωτήριο, αν δεν γίνει αποδεκτό από τον μισθωτή μπορεί μέσα σε λίγες ημέρες να αποσυρθεί από την πλατφόρμα του Taxis. Με άλλα λόγια, επρόκειτο για συμβόλαιο που δεν ίσχυε και ως εκ τούτου δεν μπορούσε να αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο ότι καλύπτονται οι προϋποθέσεις μετεγγραφής (περίπτωση α, παρ. 1 του άρθρου 17 της Υ.Α. 10645/23-01-2018).
γ) Το συμβόλαιο μίσθωσης ακινήτου είχε διάρκεια ενός μόνο έτους, και όχι τριών που απαιτεί η φοίτηση στο Γυμνάσιο.
Κατόπιν τούτου, η Διευθύντρια του σχολείου διαβίβασε το αίτημα μετεγγραφής στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Ξάνθης, όπως ρητά ορίζει η Υ.Α. 10645/23-01-2018 για τις περιπτώσεις διαφωνίας μεταξύ των Διευθυντών των δύο σχολείων που εμπλέκονται στη μετεγγραφή. Ταυτόχρονα, ενημέρωσε προφορικά τους κηδεμόνες των προς μετεγγραφή μαθητριών ότι, μέχρι την έγκριση των μετεγγραφών από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Ξάνθης οι δύο μαθήτριες θεωρούνται φοιτούσες στο Γυμνάσιο Εχίνου και ως εκ τούτου υποχρεούνται να παρευρίσκονται σε αυτό κατά τις ώρες των μαθημάτων που ξεκίνησαν στις 11/09/2018. Τους ενημέρωσε επίσης, ότι στην περίπτωση που καταθέσουν στο Γυμνάσιο Εχίνου δικαιολογητικά που καλύπτουν τις προϋποθέσεις έγκρισης των δύο μετεγγραφών, δεν υπάρχει κανένας λόγος ώστε αυτές να μην εγκριθούν και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί άμεσα.
Έκτοτε, τόσο η Διευθύντρια του σχολείου όσο και τα υπόλοιπα μέλη του Συλλόγου, έχουμε γίνει δέκτες πιέσεων από τους κηδεμόνες των δύο μαθητριών, οι οποίες ορισμένες φορές αγγίζουν τα όρια της απειλής. Κατηγορηθήκαμε ότι σκόπιμα και εμπαθώς παρεμποδίζουμε τη διαδικασία της μετεγγραφής, παρά το γεγονός ότι οι ενέργειες μας ήταν όλες άμεσες και πλέον δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο πέραν του να αναμένουμε την απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Ξάνθης, ώστε ανάλογα με αυτήν να προχωρήσουμε στις προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες. Κατηγορηθήκαμε ότι παρεμποδίζουμε την ομαλή φοίτηση των μαθητριών, παρά το γεγονός ότι έχουμε καταστήσει σαφές πως μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μετεγγραφής θεωρούνται μαθήτριες του Γυμνασίου Εχίνου και κάθε μέρα αναμένουμε να τις δεχτούμε στα μαθήματά μας.
Αποκορύφωμα των παραπάνω πιέσεων, μέχρι σήμερα, αποτελεί το γεγονός ότι στις 14/09/2018 o ένας από τους δύο κηδεμόνες επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη Διευθύντρια του Γυμνασίου Εχίνου και την ενημέρωσε ότι πρόκειται να κληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ξάνθης για την υπόθεση.

3) Μερικά σχόλια από την πλευρά του Συλλόγου Διδασκόντων
Ο Σύλλογος Καθηγητών του Γυμνασίου Εχίνου:
α) Δηλώνει τη συμφωνία του τόσο με την απόφαση μη έγκρισης των δύο μετεγγραφών, στη βάση των επιχειρημάτων που προαναφέρθηκαν, όσο και με το σύνολο των ενεργειών της Διευθύντριας γύρω από την υπόθεση της μετεγγραφής. Η συμφωνία αυτή έχει διατυπωθεί προφορικά στη Διευθύντρια από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το ζήτημα και συνεχίζει να ισχύει στο ακέραιο μέχρι σήμερα.
β) Αναγκάζεται να υπογραμμίσει στο σύνολο των Διευθυντών των Γυμνασίων της Ξάνθης, ότι οι μετεγγραφές μαθητών είναι για ορισμένα σχολεία μια υπόθεση αρκετά σημαντικότερη από ότι για άλλα. Ως εκ τούτου ζητά την όσο γίνεται σχολαστικότερη μελέτη των αιτήσεων μετεγγραφής μαθητών και μαθητριών προς αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον.
γ) Δηλώνει την δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, χωρίς σε καμία περίπτωση να είναι υπαίτιος, αναγκάζεται στην έναρξη της σχολικής χρονιάς να αφιερώνει το χρόνο του σε ζητήματα όπως αυτό που περιγράφτηκε παραπάνω. Ήμαστε εδώ για να λειτουργήσουμε ένα σχολείο και όχι για να δεχόμαστε απειλές ή να συντάσσουμε κείμενα όπως το παρόν. Ζητάμε τη δέουσα προστασία ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε απρόσκοπτα το διδακτικό μας έργο. 

3 σχόλια:

 1. Τα σχολεία υπάρχουν για τους μαθητές και τους γονείς τους και όχι για τους εκπαιδευτικούς !

  Αφήστε λοιπόν τα παιδιά να φοιτήσουν όπου επιθυμούν . Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να λειτουργείτε σωστά το σχολείο σας ώστε τα παιδιά να θέλουν να φοιτήσουν σε αυτό με την ψυχή τους και όχι με το ζόρι .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Προφανώς δεν είχες ούτε θα έχεις ποτέ σχέση με την εκπαίδευση....
  Ανέβα μια βόλτα στον Εχίνο και μετά να μιλήσεις για εκπαιδευτικούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν είχα και δεν θέλω να έχω καμιά σχέση με εκπαιδευτικούς που θέλουν να κρατούν με το ζόρι μαθητές στο σχολείο τους προφανώς για τις δικές τους σκοπιμότητες ...

   Διαγραφή