Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017

Αιτήματα από τη συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς μουσικής

Μετά τη συνάντηση στα γραφεία της ΕΛΜΕ με εκπαιδευτικούς μουσικής προέκυψαν τα παρακάτω αιτήματα που αφορούν την ειδικότητά τους:
- Άμεση κάλυψη των κενών από την αρχή της χρονιάς σε μία φάση. Ειδικά για τα μουσικά σχολεία τα κενά της μουσικής θα πρέπει να καλύπτονται κατά προτεραιότητα. Επίσης θα πρέπει να καλύπτονται με εκπαιδευτικούς όλα τα όργανα που προβλέπονται.
- Τα κενά της μουσικής στα γενικά σχολεία θα πρέπει να καλύπτονται όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα. Σε περίπτωση μη αποδοχής να καλείται άμεσα ο επόμενος χωρίς να μεσολαβεί χρονικό κενό.
- Συνεχής και επίσημη ενημέρωση από την καλλιτεχνική επιτροπή για τις όποιες αλλαγές και τα κενά.
- Να οριστεί δίκαιη ποσόστωση για όλους τους υφιστάμενους πίνακες για τους αναπληρωτές και τους μόνιμους διορισμούς.
- Η απόδοση δεύτερης ειδίκευσης μουσικών σε άλλες ειδικότητες πρέπει να γίνεται με απόλυτη διαφάνεια και τα νόμιμα κριτήρια.
- Άμεσοι διορισμοί. Να θεσπιστούν άμεσα οργανικές θέσεις για μουσικούς ανά μουσική ειδικότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου