Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017

Σχετικά με την επιλογή Διευθυντών στα Μουσικά Σχολεία και την πολυφωνία των νόμων

Κατά την εκλογή των Δ/ντών/τριών των μουσικών σχολείων παρατηρήθηκε ότι χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές διαδικασίες εκλογής στα διαφορετικά ΠΥΣΔΕ της χώρας. Έτσι, λόγω ασάφειας της νομοθεσίας, κριτήρια που θεωρήθηκαν απαραίτητα στο ένα ΠΥΣΔΕ δεν αξιολογήθηκαν από άλλα. Καλούμε το Υπουργείο να επανεξετάσει το θέμα.
Με την ευκαιρία, πρέπει να επισημάνουμε την ανάγκη απλούστευσης και επικαιροποίησης της εκπαιδευτικής νομοθεσίας γιατί επιτρέπει διαφορετικές ερμηνείες των νόμων ακυρώνοντας και το ρόλο των ΠΥΣΔΕ και επιτρέποντας την διαφορετική ερμηνεία νόμων και διατάξεων, (διευκολύνοντας και τη δημιουργία πελατειακών σχέσεων).

Γενικότερα, θεωρούμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση χωρίς δομική αναμόρφωση και μονιμότερες αλλαγές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου