Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016

Ενημέρωση για ρυθμίσεις δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Αναρτούμε το δελτίο τύπου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την νέα πολιτική ρύθμισης δανείων των δημοσίων υπαλλήλων, η οποία θα έχει αναδρομική ισχύ.
Ερωτήσεις και απαντήσεις για την ρύθμιση θα βρείτε εδω.
Περισσότερες λεπτομέρειες στο site του ΤΠ&Δ εδώ
Ημερομηνία έναρξης αιτήσεων ρύθμισης: 28/11/2016


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ανακοινώνει ότι μέχρι την 24η Νοεμβρίου, το Διοικητικό του Συμβούλιο θα εγκρίνει την υλοποίηση της νέας πολιτικής ρυθμίσεων δανείων του στεγαστικού τομέα που αποφασίσθηκε στο ΚΥΣΟΙΠ της 7ης Ιουλίου 2016.
Ειδικότερα, ανακοινώνονται τα εξής:
1. Σκοπός της νέας πολιτικής είναι η προστασία της Α΄ κατοικίας όλων των δανειοληπτών με την υλοποίηση λύσεων προσαρμοσμένων στις πραγματικές δυνατότητες του καθενός εξ αυτών, με παράλληλη εξασφάλιση της δυνατότητας αποπληρωμής κάθε δανείου. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται το Δημόσιο συμφέρον με τρόπο κοινωνικά δίκαιο και αποδεκτό.
2. Για τον προσδιορισμό της ενδεδειγμένης κατά περίπτωση λύσης θα εφαρμόζονται κατά σειρά οι τεχνικές που προβλέπονται από την Τράπεζα της Ελλάδος για όλο το τραπεζικό σύστημα και ειδικότερα η επιμήκυνση του δανείου, η δραστική μείωση του επιτοκίου και η αποπληρωμή μέρους του κεφαλαίου με μειωμένο επιτόκιο και πάγωμα του υπόλοιπου κεφαλαίου για διάστημα δέκα ετών.
3. Το ΤΠ&Δ εκτιμά ότι στο 48% των δανείων θα υπάρξει μεσοσταθμική μείωση του επιτοκίου κατά 2,3% και στο 1/3 περίπου αυτών θα υπάρξει επιπλέον και πάγωμα μέρους του κεφαλαίου. Παράδειγμα Δανειολήπτης με δάνειο 100.000 € υπολειπόμενης διάρκειας 20 έτη με ισχύον επιτόκιο εκτοκισμού 4,8% • Σήμερα πληρώνει δόση 649 € το μήνα και με τις νέες ρυθμίσεις μπορεί να πληρώνει 390 € το μήνα ( μέσω επιμήκυνσης κατά 10 έτη και μείωσης επιτοκίου σε 2,4%) δηλαδή θα έχει μείωση μηνιαίας δόσης κατά 259 € και συνολικό ετήσιο όφελος 3.108 € • Εάν ο εν λόγω δανειολήπτης λόγω χαμηλού οικογενειακού εισοδήματος ενταχθεί στην λύση που θα προβλέπει και πάγωμα του 30% του κεφαλαίου τότε η μηνιαία δόση του μπορεί να φτάσει σε 273 € το μήνα δηλαδή μηνιαίο όφελος από διαφορά δόσεων 376 € και ετήσιο 4.512 €
 4. Στο υπόλοιπο 52% των δανείων που δεν θα εφαρμοσθούν λύσεις που οδηγούν άμεσα σε μείωση του κόστους δανεισμού, προβλέπεται να υπάρχει επιβράβευση των απόλυτα συνεπών δανειοληπτών, με προβλεπόμενη μεσοσταθμική μείωση επιτοκίου που, για το τρέχον εξάμηνο, θα είναι της τάξεως του 1%. Παράδειγμα Απόλυτα συνεπής δανειολήπτης με δάνειο 100.000 € ανεξαρτήτως υπολειπόμενης διάρκειας θα έχει όφελος τόκων τάξεως 1.000 € ετησίως.
 5. Το ΤΠ&Δ διευκρινίζει ότι τα επιτόκια των δανείων του είναι σταθερά για όλη τη διάρκεια του δανείου (30 και πλέον χρόνια) με σκοπό την προστασία των δανειοληπτών από τυχόν διακυμάνσεις των επιτοκίων σε μια τόσο μεγάλη χρονική περίοδο και ως εκ τούτου, δεν μπορεί να είναι συγκρίσιμα με επιτόκια άλλης μορφής (π.χ. κυμαινόμενα). ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ
6. Το ΤΠ&Δ δεν πιστεύει και δεν θα εφαρμόσει οριζόντιες λύσεις χωρίς κριτήρια, αφού δεν προστατεύουν το συμφέρον των δανειοληπτών που έχουν θιγεί πιο έντονα από την οικονομική κρίση και οι οποίοι έχουν ανάγκη βιώσιμων λύσεων.
7. Ο χρόνος που έχει μεσολαβήσει από την 7η Ιουλίου είναι ο αναγκαίος για τη διαμόρφωση των απαραίτητων υποδομών και αυτοματισμών για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διαδικασία υλοποίησης των νέων ρυθμίσεων. Άλλωστε, η νέα πολιτική θα έχει έναρξη ισχύος από 1ης Ιουλίου 2016 για όλες τις αιτήσεις που έχουν ή θα έχουν υποβληθεί μέχρι 31/12/2016, με συνέπεια να μην απολεσθούν δικαιώματα και οφέλη της νέας πολιτικής.
8. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τη νέα πολιτική εξαντλεί τις δυνατότητές του για λύσεις κοινά αποδεκτές και κοινωνικά δίκαιες.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

4 σχόλια:

 1. Ευτυχώς, που καταργήθηκε ο ΕΝΦΙΑ και πήραν οι πολίτες αυξήσεις από το Σύριζα και έχουν να πληρώσουν τις δόσεις, από τα δάνεια τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Λεφτά υπάρχουν. Εκλογές έρχονται. Φωτιά στο λάδι της ανθρωποφαγίας ρίχνεται άφθονο. Το τι θα ακουστεί από την επόμενη για τους δημόσιους υπάλληλους γενικότερα και τους εκπαιδευτικούς ειδικότερα δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι.

   Διαγραφή
  2. Το ΤΠΔ δεν είναι τράπεζα. Είναι ταμείο το οποίο χτίστηκε με δικές μας εισφορές. Τουλάχιστον η μείωση των επιτοκίων έπρεπε να γίνει αυτόματα όταν οι ίδιοι οι μισθοί μας που τροφοδοτούν το ταμείο, έπεσαν 40%. Σωστή κίνηση που θα ανακουφίσει πολύ κόσμο και η όποια ελάφρυνση των οικογενειών θα πάει στην κάλυψη πρώτων αναγκών. Επιστροφή δηλαδή στην αγορά.
   Δεν θα απολογηθούμε σε κανένα για την αυτονόητη αποκατάσταση της κλοπής που ανεχόμαστε τόσα χρόνια

   Διαγραφή
  3. Αν το ΤΠΔ δεν είναι τράπεζα, δεν θα έπρεπε να συμπεριφέρεται σαν τράπεζα και δεν θα έθετε όρους και προϋποθέσεις όπως η κάθε τράπεζα. Σε ένα ταμείο που λειτουργεί σαν τράπεζα και από το οποίο δεν έχω κανένα όφελος, δεν θέλω να το χρηματοδοτώ με τις εισφορές μου. Όσο για τη μείωση των μισθών και την κλοπή ή ότι άλλο ανεχόμαστε ουδέν σχόλιο. Αφού η κοροϊδία και οι επιβαρύνσεις έρχονται τώρα πλέον και από τα αριστερά, λέμε τώρα.

   Διαγραφή