Σάββατο 12 Μαρτίου 2022

ΟΛΜΕ: ΝΑ ΑΡΘΕΙ Η ΑΔΙΚΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΙΣΟΤΙΜΙΑ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 400 ΩΡΩΝ

Σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών, αν και κατείχαν νόμιμο πιστοποιητικό επιμόρφωσης 400 ωρών στην ΕΑΕ από ΑΕΙ, αποκλείστηκαν τόσο από τον επικουρικό πίνακα ΕΑΕ (άρθρο 58 του Ν4589/19) όσο και από τη μοριοδότηση για την κατάταξή τους στον Πίνακα Α΄ (Γενικής παιδείας) και Β΄ (εκπαιδευτικών ΕΑΕ) του Ν4589/19 (άρθρα 57 και 58 αντίστοιχα). Συγκεκριμένα:
Σύμφωνα με τη νομοθεσία Ν3699/2008 (άρθρο 22) οι εκπαιδευτικοί που «Έχουν παρακολουθήσει ετήσιο σεμινάριο επιμόρφωσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών» εγγράφονται στον επικουρικό Πίνακα ΕΑΕ. Ταυτόχρονα, στην ίδια παράγραφο του νόμου 3699/2008 ( παρ.1 περίπτωση β άρθρου 22) κατοχυρώνονται τα σεμινάρια που είχαν πραγματοποιηθεί μέχρι την ισχύ του εν λόγω νόμου.
Οι εκπαιδευτικοί αυτοί στηριγμένοι στην νομοθεσία και εμπιστευόμενοι την πολιτεία παρακολουθήσαν από το 2009-2010 έως και το 2018-2019 ετήσιο πρόγραμμα εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή συνολικής διάρκειας 400 ωρών και έλαβαν, σύμφωνα με τη νομοθεσία, το σχετικό πιστοποιητικό από το οικείο ΑΕΙ. Μέχρι τη ψήφιση του ν4589/19 εντασσόταν κανονικά στον επικουρικό πίνακα ΕΑΕ (βλ. επικουρικοί πίνακες 2018-2019) και ταυτόχρονα ελάμβαναν και την κάθε φορά τη μοριοδότηση σύμφωνα με τη νομοθεσία.
Με το Ν. 4589/19 ανατρέπονται, και μάλιστα αναδρομικά(!), δικαιώματα και προσδοκίες που η ίδια η πολιτεία θεσμοθέτησε από το 2008.
Στην παρ.4β του άρθρου 58 «Τα κριτήρια ένταξης στον επικουρικό αξιολογικό πίνακα», στο ετήσιο σεμινάριο των 400 ωρών προστέθηκε ο όρος «..που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών». Ο ίδιος όρος προστέθηκε και στα κριτήρια ένταξης και μοριοδότησης (2μόρια) στους α) Πίνακα εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας ( Πίνακας Α΄ άθρο 57), β) Πίνακα εκπαιδευτικών ΕΑΕ ( πίνακας Β΄, άρθρο 58) με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των ωρών του ετήσιου σεμιναρίου από 400 σε 300.
Δηλαδή μοριοδοτείται σεμινάριο 300 ωρών και όχι των 400 ωρών και μάλιστα ίδιου περιεχομένου και του ίδιου φορέα (ΑΕΙ).
Η προσθήκη του όρου «..που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών», που δεν υπήρχε στο προσχέδιο που δόθηκε για διαβούλευση και με αναδρομική μάλιστα ισχύ, τους στερεί τα 2 μόρια στην κατάταξη στους Πίνακες Α΄και Β΄ και τους απέκλεισε από τον επικουρικό πίνακα ΕΑΕ, γιατί κάποια ετήσια σεμινάρια 400 ωρών πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του Πανεπιστημίου, σε χρονικό διάστημα 6 μηνών και 15 ή 20 ημερών και όχι 7 μηνών!
Με την αναδρομική ισχύ παραβιάζεται η βασική αρχή του κράτους δικαίου, της εμπιστοσύνης του πολίτη σ΄ αυτό. Σύμφωνα με την αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης, η διοίκηση δεν θα πρέπει να ενεργεί κατά τρόπο αντίθετο προς τις προσδοκίες που η ίδια έχει δημιουργήσει προς τον διοικούμενο και να χρησιμοποιεί αντιφατική συμπεριφορά.
Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί το Υπουργείο Παιδείας να άρει τουλάχιστον και άμεσα, την αναδρομική ισχύ των παραπάνω διατάξεων του νόμου 4589/19 (παρ. Α περίπτωση ΙΙ του άρθρου 57 «Κριτήρια αξιολογικού Πίνακα εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας» αξιολογικός Πίνακας Α΄ και παρ.1α περίπτωση ιι και παρ.4β περίπτωση αα του άρθρου 58 «Κριτήρια αξιολογικού Πίνακα εκπαιδευτικών ΕΑΕ» Πίνακας Β΄) και να κατοχυρώσει την ισοτιμία των πιστοποιητικών ετήσιων σεμιναρίων 400 ωρών που αποκτήθηκαν, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, μέχρι τη ψήφιση του Ν 4589/19.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου